دکتر مهدی امینی

دکتر مهدی امینی استادیار حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر مهدی امینی

Dr. Mahdi Amini

استادیار حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازپژوهی تجزیه رهن در فقه امامیه و عامه و حقوق ایران باتکیه بر ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 6، شماره: 1
2 بررسی وضعیت حقوقی شرکت های تجاری قبل از ثبت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
3 تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 16، شماره: 2
4 دفاع با تمرکز بر ایرادات رابطه ی پایه (منشا) در روابط یدهای بلافصل سند تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 3، شماره: 8
5 مقایسه وضعیت حقوقی شرکت تضامنی حکمی و شرکت مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
مقالات کنفرانسی