دکتر محمدحسن یزدانی

دکتر محمدحسن یزدانی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر محمدحسن یزدانی

Dr. Mohammad Hassan Yazdani

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis and Evaluation of the Role of Mass Media on Urban Branding in Tourism (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 5
2 Analysis of Indicators of Health Status in Provinces and Ten Regions of Iran (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 6، شماره: 4
3 ارزیابی تاب آوری شهر ایرانی- اسلامی اردبیل و رتبه بندی مناطق پنج گانه آن با استفاده از مدل کوپراس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 9
4 ارزیابی و الویت بندی سرمایه اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیک Topsis و AHP مطالعه موردی: منطقه سه شهر اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 14، شماره: 1
5 امکان سنجی استقرار صنایع در شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 3، شماره: 4
6 انتخاب مکان بهینه ورزش همگانی در شهر اردبیل با استفاده از تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم های تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 12، شماره: 63
7 Micro-zoning vulnerability of cities against flood risk (case study: Tabriz city) (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 10، شماره: 4
8 Philosophical and Epistemological Foundations of Contextualism in Postmodern Urban design and architecture (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 15، شماره: 36
9 بازفرینی بافت های فرسوده شهری با رویکرد گردشگری پایدار با تلفیق مدل های برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل شبکه(ANP- SWOT) مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر خوی (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 4، شماره: 1
10 بررسی آسیب پذیری شهر از منظر پدافند غیر عامل مطالعه موردی: شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 100
11 بررسی تطبیقی شاخص های پایداری اجتماعی مسکن(مطالعه موردی؛ محلات اسکان غیررسمی اهواز) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 8، شماره: 32
12 بررسی تطبیقی میزان رضایتمندی از دو الگوی خانه‌های ویلایی و مجتمع‌های مسکونی برج (مطالعه موردی: منطقه2 شهر اردبیل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 2
13 بررسی توزیع فضایی کاربری های عمومی از منظر عدالت فضایی مطالعه موردی؛ شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 61
14 بررسی رضایت مندی ساکنان مجتمع های مسکن مهر مطالعه موردی: مجتمع های مسکن مهر اوشیب و مهر ولایت بابل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 47
15 بررسی میزان رضایتمندی ساکنین مسکن مهر (نمونه موردی: مسکن مهر شام اسبی اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 67
16 بررسی و تحلیل هسته های عملکردی و تاثیر آن بر تعادل ساختار فضایی شهر(مورد: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 70
17 بررسی و تحلیل هویت محلات شهری با تاکید بر حس تعلق به مکان (مورد مطالعه: محلات سیزده‌گانه حاشیه شهر اردبیل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 6، شماره: 14
18 بررسی وضعیت امنیت اجتماعی در احداث پیاده راه در شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 44
19 بررسی وضعیت دسترسی به خدمات شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: مناطق چهارگانه شهر اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 45
20 پهنه بندی شهر اردبیل ازنظر میزان وجود پتانسیل های جذب گردشگر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 61
21 تحلیل آسیب شناسانه رفتار زیست محیطی شهروندان اردبیل با تاکید بر زباله پراکنی در دوران پاندومی کووید ۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 3
22 تحلیل اثرات فقر قابلیتی بر سلامت روانی در سکونتگاه های غیررسمی (نمونه موردی: محله ایران آباد شهر اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 44
23 تحلیل تطبیقی وضعیت نابرابری جنسیتی در کشورهای شبه قاره هند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 11، شماره: 36
24 تحلیل تناسب اراضی در مکانیابی مراکز تولید کمپوست (مطالعه موردی: استان فارس) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 1
25 تحلیل توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری کلان منطقه آذربایجان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 14
26 تحلیل توسعه فضایی شهر اردبیل در دوره زمانی 1335-1390 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 5
27 تحلیل چرخه شهرنشینی در کلان منطقه خراسان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 21
28 تحلیل زمانی- مکانی بروز سرقت در شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 33
29 تحلیل مکانی- زمانی تصادفات شهری شهر اردبیل و علل بروز آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 5، شماره: 2
30 تحلیل مولفه های محیطی در مکان گزینی و ساخت مجتمع های مسکن مهر شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 66
31 تحلیلی بر پراکنش فضایی - مکانی موسسات مالی و اعتباری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 8، شماره: 1
32 تحلیلی بر وضعیت پایداری محلات اسکان غیررسمی شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 32
33 تخمین عمر خستگی براکت درب اضطراری یک هواپیمای خاص در ماموریت های مختلف به روش عددی و تجربی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 8، شماره: 4
34 سنجش تاب آوری شهرهای ایرانی- اسلامی (نمونه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 15، شماره: 2
35 سنجش تاثیرپذیری شهر از نماگرهای شهر هوشمند (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 2
36 سنجش عدالت فضایی در توزیع مکانی کاربری های آموزشی شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 6، شماره: 3
37 سنجش میزان رضایت مندی ساکنان مسکن مهر از کیفیت محیط مسکونی(مطالعه موردی: مسکن مهر کوهدشت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 11
38 سنجش نابرابری فضایی توسعه یافتگی زیرساختی در استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 11، شماره: 40
39 شناسایی پیشران های کلیدی در تاب آوری شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 2
40 شناسایی عوامل موثر در ایجاد پیاده راه با استفاده از مدل تحلیل مسیر (مطالعه موردی: شهر سرعین) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 29
41 کاربرد فنون تحلیل چند معیاری در تحلیل وضع موجود مبلمان شهری (مطالعه موردی: شهر بوکان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 3، شماره: 12
42 لزوم برنامه ریزی توسعه درونی با تاکید بر پایداری شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر مراغه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 7، شماره: 2
43 مکان یابی پناهگاه های عمومی و چند منظوره با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی شهر چمستان با تاکید برمحیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
2 ارزیابی آسیب پذیری محله های بافت فرسوده- حاشیه ای شهری (مطالعه موردی: محله زویه، شهر اهواز) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
3 ارزیابی اکولوژیکی شهرک های مسکونی در پیرامون منطقه توریستی دریاچه شورابیل با بکارگیری روش AHP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
4 ارزیابی رابطه توسعه گردشگری روستایی و مشارکت اجتماعی روستاییانمطالعه موردی: روستای ده زیارت، شهرستان بوانات، استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
5 ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن موردمطالعه: بافت قدیم شهرکرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
6 ارزیابی شاخصهای کمی و کیفی مسکن د رنقاط شهر استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
7 ارزیابی عوامل موثر بر پایداری توسعه محله در فرایند برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
8 ارزیابی مشارکت مردم در ساماندهی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: شهر ملارد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
9 ارزیابی معیارهای مناسب انتخاب سایت مسکونی شهرکهای پیرامون دریاچه شورابیل با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
10 ارزیابی نقش طراحی پیاده راه در توسعه سلامتی شهروندان و ارائه شاخص های موثر در پیاده روی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
11 ارزیابی و تحلیلی ازوضعیت توسعه صنعت گردشگری شهرستان بروجرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
12 ارزیابی وتحلیلی از وضعیت گردشگری استان لرستان با استفاده از مدلSWOT با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
13 ارزیابی وضعیت توسعه یافتگی شهرستانهای استان خوزستان با استفاده ازروش ویکور (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
14 اصول طراحی مسکن در جهت کاهش جرم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
15 الگوهای دستیابی به توسعهی پایدار در شهر ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
16 بررسی امکان پذیری بکارگیری رهیافت برنامه ریزی راهبردی درشهر اردبیل بمنظور توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
17 بررسی تاثیر نوسانات قیمتی انرژی نفت بر قیمت مسکن در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
18 بررسی تأثیر اقتصادی درآمدهای انرژی نفتی )بیماری هلندی( بر روند شهرنشینی در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
19 بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی ساکنین بر میزان مشارکت آن ها در ساماندهی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: شهر ملارد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
20 بررسی تطبیقی توسعه انسانی درکشورهای اسلامی با تاکید برنقش شهرنشینی نمونه منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
21 بررسی رابطه حس تعلق مکان با رضایت مندی از خدمات شهری و تعاملات اجتماعی در مجتمع های مسکن مهر (مطالعه موردی: مسکن مهر پیله سحران شهر اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
22 بررسی روند تغییرات مسکن در شهر ارومیه و ارائهی پیشنهادات جهت توسعه پایدار شهر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
23 بررسی ساختار سنتی بازار اردبیل جهت کاهش بحران های شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
24 بررسی شاخص های اسکان غیر رسمی نمونه مورد مطالعه: باغ نجاتی بجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
25 بررسی شاخصهای اجتماعی مسکن پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
26 بررسی عملکرد پارکهای بانوان (نمونه مطالعه موردی: پارک بانوان شهر رشت) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
27 بررسی عوامل موثر در مشارکت ساکنین محلات در طرح های شهری بر اساس اصول نوشهرگرایی (مطالعه موردی: شهر هیدج) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
28 بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیکی شهر اردبیل از منظر پدافند غیر عامل (با تأکید بر مکان یابی مراکز ثقل جمعیتی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط
29 بررسی مدیریت بحران با تأکید بر زلزله (و زمینه های وقوع آن در شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
30 بررسی معیارهای رضایت سالمندان از کیفیت محیط زیست شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
31 بررسی مفهوم کیفیت محیط مسکونی در اسکان غیر رسمی نمونه موردی: محله میر اشرف شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
32 بررسی مفهوم کیفیت محیط مسکونی درطرح مسکن مهرنمونه موردی :مسکن مهر مشگین شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
33 بررسی منابع در آمدی و هزینه های شهرداریها با تاکید بر رویکرد پایدار در سطح مناطق شهر اردبیل(نمونه وردی :محله اسلام آباد اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
34 بررسی موقعیت استراتژیکی ،آمایشی شهر اردبیل از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
35 بررسی میزان حس تعلق مکان در مجتمع های مسکن مهر (مطالعه موردی: مسکن مهر پیله سحران شهر اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
36 بررسی میزان رضایتمندی ساکنان از برج های مسکونی محدوده موردمطالعه:شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
37 بررسی میزان سازگاری محلات شهری با اصول نوشهرگرایی (مطالعه موردی: شهر هیدج) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
38 بررسی نظریه های پایداری اجتماعی مسکن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
39 بررسی نقش گردشگری روستایی در توانمندسازی اجتماعی زنان روستاییمطالعه موردی: روستای ده زیارت، شهرستان بوانات، استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
40 بررسی و ارزیابی گردشگری بازار سنتی نمونه همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
41 بررسی و ارزیابی وضعیت مسکن (شاخص های کمی و کیفی مسکن) (نمونه موردی: مساکن استان اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
42 بررسی و تحلیل معیارهای اجتماعی- اقتصادی، محیطی وکالبدی (رضایتمندی در محیط های مسکونی )نمونه موردی : مسکن مهر مشگین شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
43 بررسی وضعیت مکان یابی مسکن مهرمشگین شهر ازبعدعوامل طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
44 بررسی وضعیت مکان یابی مسکن مهرمشگین شهرازبعدعوامل انسانی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
45 بررسی وندالیسم در فضاهای عمومی شهری مطالعه موردی: شهر اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
46 برنامه ریزی توسعه پایدار توریسم شهری و ناحیه ایمطالعه موردی : شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
47 برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری شهری با استفاده از تحلیل SWOT (مطالعه موردی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
48 بسترهای استفاده ازدولت الکترونیک درنظام یکپارچه مدیریت شهر مطالعه موردی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
49 پهنه بندی توسعه فیزیکی شهر اردبیل جهت کاهش مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
50 تبیین فرصت ها محدودیت ها و چالشهای فراروی توسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
51 تجلی هویت شهری درفضاسازی محیطهای سبزشهری باالگوبرداری ازباغ سازی ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
52 تحلیل تاثیرات توریسم اثرات اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی و زیست محیطی برشهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
53 تحلیل زمانی و مکانی قوع جرایم شهری (نمونه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
54 تحلیل شاخص های توریسم پایدار شهری با استفاده از مدل (ANP) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
55 تحلیل نا برابری های فضایی درون شهری در برخورداری از خدمات عمومی شهری در راستای توسعه پایدار (مورد مطالعه:نواحی 7گانه مراغه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
56 تحلیل نابرابری های توسعه پایدار مناطق شهری از منظر عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری (مورد مطالعه:مناطق ده گانه شهر تبریز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
57 تحلیل نظم فضای شهرهای استان کرمانشاه 1355-1385 (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
58 تحلیل نقش توسعه فیزیکی اردبیل و پیامد های زیست محیطی آن با استفاده از GIS (محدوده مورد مطالعه :پیرامون دریاچه شورابیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
59 تحلیل و ارزیابی نقش رسانه های ارتباط جمعی بر ایجاد برندینگ شهری در حوزه گردشگری موردمطالعه: استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
60 تحلیل و اولویت بندی راهکارهای مدیریت پایدار محیط زیست با استفاده از مدل AHP و ANP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
61 تحلیلی از اثرات گذار از جهانی شدن بر توسعه ناموزون شهری(مطالعه موردی کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
62 تحلیلی بر بسترهای توسعه کالبدی شهر با استفاده از GIS مطالعه موردی شهر اهر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
63 تحلیلی بر توسعه کالبدی شهر اهر با استفاده از تکنیک VIKOR وارائه الگوی مطلوب توسعه آتی آن (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
64 تحلیلی بر دیدگاه ها و رویکردهای حس تعلق مکان در مطالعات شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
65 تحلیلی بر عوامل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
66 تحلیلی بر قدرت نفوذ شرکت ها و افشای داوطلبانه پایداری محیط زیست شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
67 تحلیلی بر مؤثرترین شاخص های مکانیابی اسکان موقت نمونه موردی (شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
68 تحلیلی بر ملاحظات محیطی مطرح در مکان گزینی مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: سایت مسکن مهر پیله سحران در شهر اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
69 تحلیلی بر نقش سرمایه اجتماعی در کاهش موانع توسعه محلات شهری مطالعه موردی: منطقه سه شهر اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
70 تحلیلی بر وضعیت پایداری کالبدی محلات شهری مطالعه موردی( محلات اسکان غیررسمی منطقه 4 شهر اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
71 تحلیلی بر وضعیت مکان یابی مجتمع های مسکونی در شهر پارس آباد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
72 توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با تاکید بر مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی شهر شوش کوی وهب) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
73 توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی با تاکید بر مشارکت اجتماعی مطالعه موردی شهر شوش کوی وهب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی
74 توسعه فناوری طراحی پنجره حباب دیده بانی جهت نصب بر روی هواپیما (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
75 جایگاه مسکن اقشار ضعیف در برنامه های توسعه مسکن قبل انقلاب و بعد از انقلاب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
76 حفظ محیط زیست با رویکرد بازیافت اراضی شهری (نمونه موردی: منطقه دو شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
77 درآمدی بر روند توسعه فضایی شهر ارومیه در راستای دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
78 دیدگاه ها و رویکردها در مورد مکان و حس مکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
79 رابطه سرمایه اجتماعی و پایداری شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
80 رابطه کیفیت زندگی شهری و توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
81 راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در بخش مرکزی شهرستان نیر (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
82 راهکارهای لازم در بافت فرسوده جهت جلوگیری از آسیب های اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
83 ساماندهی اسکان غیررسمی در روستاهای ادغام شده در شهر،باتأکید بر مشارکت مردمی مطالعه موردی:شهرک سعدی مروان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
84 سطح بندی توزیع فضایی خدمات فرهنگی در شهرستانهای استان اردبیل جهت کاهش بحرانهای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404
85 سنجش پایداری زیست محیطی سکونتگاه های غیررسمی شهراردبیل باتا کید بر محلات با هسته های روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
86 سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خوزستان از لحاظ شاخص فرهنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
87 سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خوزستان با تاکید برتوسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
88 سنجش کیفیت زندگی منطقه 2 شهراردبیل بااستفاده ازمدل SAW (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
89 سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از خانه های ویلایی(مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
90 شهر سردشت و عوامل انسانی موثر در رشد و توسعه ی فیزیکی آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور
91 شهر نشینی رشد پایدار و فقرزدایی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
92 ضوابط پدافندی مکانیابی پناهگاههای شهری با رویکرد مدیریت و کنترل بحرانها و تهدیدات جهت توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
93 علل شکل گیری اسکان غیرسمی در شهر بجنورد نمونه موردی: باغ نجاتی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
94 عنوان بررسی ساختار بازار سنتی همدان جهت کاهش بحران های شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404
95 کاربرد تکنیک Topsis در تعیین درجه توسعه یافتگی مناطق براساس شاخص آموزشی مطالعه موردی:استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی
96 کارکرد شهرک های صنعتی در ارتباط با مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای نمونه: شهرک صنعتی شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
97 کارکرد شهرک های صنعتی و خوشه های صنعتی درارتباط با بهینه سازی مصرف انرژی نمونه شهرک صنعتی شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
98 کیفیت زندگی شهری، ابعاد، شاخصها ودیده گاهای مربوط به کیفیت زندگی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
99 گردشگری شهرستان کرمانشاه و تحلیلی ازراهکارها توسعه آن جهت بهبود وضع موجود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
100 مبانی و مفاهیم شاخصهای مسکن (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
101 متابعت الزامات ایمنی پرواز در فرآیند آنالیز سازه درب هواپیما (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
102 معیارهای موثر در مکانیابی پناهگاههای چند منظوره شهر اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
103 مقایسه تطبیقی برخی از عناصرمبلمان شهری، مطالعه موردی: خیابان اصلی شهر بوکان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی
104 مقایسه رضایتمندی از محیط مسکونی در انواع بافت شهری مطالعه موردی: شهر بابل (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
105 مقایسه رضایتمندی از محیط مسکوین دربافت فرسوده نمونه موردی: شهر بابل (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
106 مقدمه ای نظری و تجربی بر پارادایم توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
107 مکانیابی شهرک های مسکونی همراه با ملاحظات زیست محیطی با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) محدوده مورد مطالعه: شهرکهای پیرامون دریاچه شورابیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
108 نقش شهرهای متوسط در توسعه و تعادل منطقه ای مطالعه موردی: شهر جهرم (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
109 نقش مبلمان شهری در زیبایی و سیمای بصری شهر (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی
110 نقش مدیریت فرهنگی در مواجهه با پدیده وندالیسم مطالعه موردی: شهر اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
111 نقش و کارکرد شهرهای متوسط در توسعه و تعادل منطقه ای مطالعه موردی: شهر مرودشت (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری