دکتر علی ایلخانی پور

دکتر علی ایلخانی پور استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر علی ایلخانی پور

Dr. Ali Ilkhanipour

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبعات سیاسی و امنیتی نظریه مسولیت حمایت در کشور سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 8، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش مجازی روابط بین الملل در عصر پاندمی ویروسی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
2 اخلاق حرفه ای وکیل در نظام حقوقی ایرا ن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 بازتاب ترور سپهبد شهید سلیمانی بر معنویت سیاسی در جامعه ایرانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
4 بحران آب در خاورمیانه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
5 بررسی روانشناسی سیاسی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
6 بررسی سیاست مذهبی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
7 بررسی مبانی حقوقی مداخله بشردوستانه در خاورمیانه در چارچوب دکترینهای نو: مسوولیت حمایت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
8 بررسی نقش زنان در بخش تولیدی ژاپن دوران جنگ جهانی دوم (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
9 پیامدهای امنیتی خروج امریکا از برجام بر امنیت ملی ایران در خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
10 تبعات نقض برنامه جامع اقدام مشترک بر امنیت ایران و منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
11 تفاوت مبانی حقوق بشر غربی و اسلامی و آزادی بیان: حق بر پوشش (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
12 توانمندسازی جمعیت سالمندان کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
13 جایگاه صداقت، حسن نیت و رازداری در اخلاق حرفه ای وکالت (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
14 جنایت و مکافات، بررسی پرونده دونالد ترامپ در قضیه ترور سپهبد سلیمانی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریخ و ادبیات پایداری در مکتب حاج قاسم
15 دولت رانتیر و توسعه نیافتگی در ایران: مطالعه دوره پهلوی دوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
16 رویکرد قدرت های غربی به برنامه هسته ای ایران، بازخوانی رئالیسم هویت سیاسی کارل اشمیت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
17 رویکردهای جهان شمولی و نسبی گرایی به حقوق بشر و پیامدهای نظری آن برای حق بر پوشش در غرب (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
18 سبک رهبری و مکتب فرماندهی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در رویکرد جهادی او (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
19 سیاست اجتماعی در ایران، ابعاد و اهداف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
20 سیاست سلامت در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
21 مصونیت دیپلماتیک، سرپوشی بر تروریسم دولتی امکان نقص مصونیت عاملان ترور سپهبد شهید سلیمانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
22 نقش دیوان بین المللی کیفری در پیگیری ترور سپهبد قاسم سلیمانی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریخ و ادبیات پایداری در مکتب حاج قاسم
23 نقض قواعد حقوق بینالملل توسط ایالات متحده در ترور سپهبد سلیمانی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
24 هیدروپلتیک خاورمیانه و شیوه حل منازعات آبی: مطالعه موردی رود اردن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی