دکتر هاجر آبیار

دکتر هاجر آبیار استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر هاجر آبیار

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تصفیه پذیری مخلوط شیرابه ی زباله و فاضلاب شهری با استفاده از آرایش های مختلف الکترودها در فرایند انعقاد الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات سلامت در جامعه دوره: 10، شماره: 1
2 جداسازی و شناسایی گونه باکتریایی مقاوم به نیکل از رسوبات آلوده خورموسی و مطالعه عملکرد آن در جذب زیستی نیکل (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 2
3 جذب زیستی فلز مس توسط باکتری های جنس Ochrobactrum جداسازی شده از رسوبات دریایی خور موسی در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 2
4 مطالعه کارایی باکتری P. aeruginosa در حذف فلز روی از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 12، شماره: 1
5 نقش باکتری های Ochrobactrum anthropi و Ochrobactrum tritici در جذب زیستی فلز مس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و کاربرد آب های نامتعارف دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ردپای کربن، بومشناسی و انرژی سنتز فتوکاتالیست کربن نیترید گرافیتی با دیدگاه کاربرد صنعتی و تصفیه پساب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
2 تصفیه پساب صنایع نساجی با استفاده از فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
3 شناسایی و مطالعه رشد گونه Pseudomonas sp درمجاورت فلز مس (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست