دکتر رضا غلامی جمکرانی

دکتر رضا غلامی جمکرانی استادیار گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

دکتر رضا غلامی جمکرانی

Dr. Reza Gholami

استادیار گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیندهپژوهی فناوری مالی در ایران با رویکرد سناریونگاری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 25، شماره: 3
2 ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران های کلیدی اثرگذار روی آینده فناوری مالی با بکارگیری فنون دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی نوع۲ (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 49
3 ارائه چارچوبی برای شناسایی عوامل موثر روی ارتقاء بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
4 ارزیابی بازده و ارزش در معرض خطر (VaR) در دارایی هایی سرمایه ای (سهام) مبتنی بر تلفیق الگوی چندعاملی قیمت گذاری و تابع جریمه (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 41
5 افشاء و مدل های آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 3
6 Credit rating and preparing risk transition matrix for legal clients of banks with Markov chain approach (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 7، شماره: 27
7 بررسی تأثیر شاخص‌های غیرمالی بر پیش‌بینی وقوع درماندگی مالی از دیدگاه مدیران شهری (مورد مطالعه: بانک شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 8، شماره: 30
8 بررسی رابطه بین حمایت سیاسی دولت و سودآوری نسبی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 13، شماره: 1
9 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش مالی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 40
10 پاسخگویی در حسابداری از منظر اسلام با محوریت تئوری ساخت یابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 10، شماره: 2
11 پیش بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی (با کاربرد رویکرد ترکیبی خطی و غیرخطی) DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۷۸۳۱۲۱۳.۱۳۹۹.۱.۲.۳.۴ (دریافت مقاله) مطالعات امنیت اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
12 تاثیر رقابت در بازار محصول (بر اساس شاخص لرنر تعدیل شده) بر فعالیت های تامین مالی و کسری نقدینگی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 1
13 تبیین مدل ریسک سیستمیک با استفاده از معیار ریزش مورد انتظار نهایی در بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 25، شماره: 2
14 تحلیل ریسک دنباله با استفاده از مدل لاپلاس نامتقارن پویا و معیارهای تحقق یافته در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 48
15 تدوین مدل راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 1
16 حق الزحمه حسابرسی: شواهد اولیه از نقش برخی متغیرهای محذوف (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 13، شماره: 1
17 حق الزحمه حسابرسی: نقش آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 29، شماره: 1
18 رم یک روزه ساخته نشد. مروری بر زمان، سرمایه ی فکری، و بدهی های فکری مارکو گویلیانی، دپارتمان مدیریت، دانشگاه صنعتی مارچه، آنکونا، ایتالیا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 19
19 سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و خوش بینی مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 27
20 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر تاب آوری بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
21 ضرورت چارچوب نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی از منظر خبرگان حرفه ای و دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 3، شماره: 1
22 قیمت گذاری نادرست جریانات نقدی آزاد و اقلام تعهدی در مراحل چرخه عمر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
23 ماکیاولیسم، جهت گیری اخلاقی و گزارشگری مالی متقلبانه (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 26، شماره: 3
24 مدل مفهومی سرمایه گذاری پاک با تاکید بر راهبری شرکتی با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 7، شماره: 1
25 مطالعه تطبیقی حسابداری عقد استصناع در نظام بانکداری ایران و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 7، شماره: 2
26 ویژگی های شخصیتی، هوش مالی مدیران و عملکرد شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Behavior Factor of RCMRFs Based on Incremental Dynamic Analysis (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
2 بررسی تاثیر تفاوت های جنسیتی بر روی ریسک، سودآوری و پاداش هیات مدیره در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
3 بررسی تاثیر عوامل داخلی شرکت بر نقد شوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
4 بررسی رابطه بین درصد سهام شناور آزاد و محافظه کاری مشروط و غیر مشروط حسابداری در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
5 بررسی رابطه بین نوسانات بازار و بازده های سهام با نقش تعدیل کننده نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
6 بررسی رابطه ساز و کار های حاکمیت شرکتی و اعتبار تجاری در شرایط سیاست پولی انقباضی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
7 بررسی صورت های مالی و مقایسه آن با سقوط بازده سهام به همراه ریسک در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
8 بررسی گزارش صورت های مالی در شرکت های بورسی و مقایسه آن با بازده سهام و ریسک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
9 بررسی مقایسه سقوط بازده سهام و ریسک آن با صورت های مالی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
10 پیش بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی جریان وجوه نقد در دوره نزول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
11 تاثیر مدیریت اشتراکی بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
12 جبهه گیری مدیریت و مدیریت سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
13 رابطه بین میزان سود تقسیمی و سرمایه گذاری در دارایی های مالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
14 رابطه بین هموارسازی سود، مسیولیت اجتماعی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
15 رویکرد نظریه شبکه کنشگران و کاربرد آن در علوم مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
16 فراتحلیل ویژگیهای حسابرسی بر انواع مدیریت سود در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و امور مالی
17 قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ریسک سقوط بازده مورد انتظار سهام (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
18 مدیریت چندین شرکت و ارزش نگهداشت وجه نقد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
19 مسئولیت اجتماعی شرکت و تأمین اعتبار تجاری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
20 مقاله رویکرد یکپارچه حسابداری مدیریت زیست محیطی برای انتخاب بازاریابی سبز در طول چرخه عمرمحصول به روش (FAHP) (دریافت مقاله) همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی
21 نقش ابزارهای مالی اسلامی در ایجاد اشتغال (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم