دکتر فرهاد جوان

دکتر فرهاد جوان دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

دکتر فرهاد جوان

Dr. Farhad Javan

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و عوامل موثر بر آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مورد مطالعه: شهرستان تالش) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 8، شماره: 3
2 ارزیابی روند تخریب اراضی جنگلی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی (مورد مطالعه: جنگل های فندقلو شهرستان نمین) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 5، شماره: 69
3 اکوتوریسم و پایداری محیط زیست روستایی در شهرستان رودبار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت سبز و توسعه دوره: 1، شماره: 2
4 Investigation of the Potentials and Obstacles for Diversifying Livelihood Leading to Sustainable Rural Development (Case Study: Rezvanshahr County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 4
5 Performance Evaluation of the Modern Rural Management based on Good Governance Approach (Case Study: Villages in Central District of Karaj County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 11، شماره: 1
6 Spatial Analysis of Tourism Impacts on the Economy of Rural Areas (Case Study: Rezvanshahr County, Iran) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 8، شماره: 3
7 بررسی تاثیرات خزش شهری بندر انزلی در پایداری کالبدی –فضایی سکونتگاه های پیراشهری (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 3، شماره: 4
8 بررسی عوامل موثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی در پارک های شهری (مطالعه موردی: شهر زابل) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 4
9 بررسی و تحلیل نقش عوامل جغرافیایی در پراکندگی فضایی نواحی روستایی شهرستان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 65
10 تبیین نظام توزیع منافع گردشگری در ناحیه روستایی رضوانشهر (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 2، شماره: 2
11 تحلیل اثرات احداث سد بر پوشش گیاهی نواحی پیرامونی در ارتفاع و شیب های مختلف مطالعه ی موردی: سدهای سلیمان شاه و گاوشان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 2، شماره: 6
12 تحلیل اثرات صندوق کارآفرینی امید در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی(مطالعه موردی: شهرستان خوی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 7، شماره: 3
13 تحلیل اثرات گردشگری بر نواحی روستایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی(مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان رودبار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصاد مقاومتی دوره: 3، شماره: 6
14 تحلیل اثرهای گردشگری بر نواحی روستایی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه: شهرستان رودبار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصاد مقاومتی دوره: 3، شماره: 2
15 تحلیل اثزات گزدشگزی در معیشت پایدار سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای مزسی شهزستان گمیشان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 1
16 تحلیل جایگاه سکونتگاه‌های روستایی در برنامه‌های کلان توسعه کشور مورد مطالعه: برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی پس از انقلاب اسلامی (95-1368) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 4
17 تحلیل عوامل اثرگذار بر طول اقامت گردشگران در بوم گردی های شهرستان مشهد (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 1، شماره: 1
18 تحلیل و ارزیابی رابطه حکمروایی خوب شهری و کیفیت زندگی (مورد: محلات شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 38
19 تحلیل و طبقه بندی سطوح توسعه یافتگی در راستای برنامه ریزی راهبردی نواحی روستایی شهرستان تالش (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 9، شماره: 3
20 تحلیلی بر تاثیر حکمروایی خوب در بهبود کیفیت زندگی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دهگلان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 58
21 ساختار نهادی کژکارکرد و گردشگری نواحی کوهستانی (مورد مطالعه: ناحیه کوهستانی رضوانشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 1، شماره: 2
22 سنجش آگاهی روستاییان از کشاورزی پایدار در راستای حفظ اکوسیستم طبیعی (مورد مطالعه: سکونت گاه های روستایی حاشیه دریاچه زریوار) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 12
23 سنجش پایداری عرصه های پیراشهری با تاکید بر نقش مدیریت روستایی مورد: بخش کهریزک (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 3، شماره: 2
24 نفت و دگرش ساختار اقتصاد روستایی مناطق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 50
25 نقش آسایش اقلیمی در تنوع سازی معیشت نواحی روستایی (موردمطالعه: شهرستان رضوانشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 4
26 نقش سیاست‌های تعدیل ساختاری در دگردیسی اقتصاد روستایی ناحیة رضوانشهر (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 1
27 نقش هویت تاریخی اماکن گردشگری سیستان در توسعه اقتصادی نواحی روستایی (مورد مطالعه: روستاهای زهک) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 29
28 واکاوی اثرات گردشگری کشاورزی بر توسعه اقتصاد محلی مبتنی بر مزارع زعفران( مطالعه موردی: دهستان دربقاضی شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 9، شماره: 2
29 واکاوی پیشران های موثر بر توسعه گردشگری کلانشهر رشت مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 2، شماره: 2
30 واکاوی ظرفیت های مغفول مانده گردشگری عشایری در ناحیه رضوانشهر (دریافت مقاله) نشریه علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان دوره: 2، شماره: 1
31 واکاوی موانع سیاست گذاری گردشگری در محیط های شهری استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 1، شماره: 3
32 واکاوی نقش مولفه امنیت بر مدت زمان اقامت گردشگران در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات خشکسالی در ناپایداری جمعیت و مهاجرت های روستایی شهرستان زابل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
2 ارزیابی اثرات توسعه کشاورزی در پایداری نواحی روستایی با استفاده از داده های ماهواره ای مورد مطالعه اراضی پایاب سد سبلان (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 ارزیابی اثرات توسعه کشاورزی در پایداری نواحی روستایی با استفاده از داده های ماهواره ای(مورد مطالعه: اراضی پایاب سد سبلان) (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 ارزیابی نقش سد سازی در توسعه کشاورزی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی سد گاوشان و سلیمان شاه) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
5 ارزیابی و رتبه بندی سطوح توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی با استفاده از روش های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه: استان کردستان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
6 بررسی آزمایشگاهی اثر موج دار کردن ایرفویل S809 روی مشخصه های آیرودینامیکی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
7 بررسی اثرات سکونتگاه های روستایی در تخریب اکوسیستم های طبیعی مورد:دریاچه زریوار مریوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
8 بررسی تاثیرات بازاریابی محصولات کشاورزی در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: محصول زعفران شهرستان بافت) (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 بررسی تاثیرات بازاریابی محصولات کشاورزی در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: محصول زعفران شهرستان بافت (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی موانع شکل گیری پیوندهای روستایی شهری در کلانشهرتهران(مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان شهریار) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
11 بررسی میزان اثرگذاری اقتصاد گردشگری در تحقق پذیری توسعه پایدار (مورد مطالعه: شهرستان رضوانشهر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور
12 بررسی نقش کسب و کارهای کوچک خانگی درپایداری اقتصادی نواحی روستایی مطالعه موردی: شهرستان رضوانشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
13 بررسی وضعیت استراتژیک توسعه شهری(CDS) درشهرمریوان برپایه مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری
14 بنیانهای گردشگری پست مدرن و اهمیت اقتصادی آن در ناحیه رضوانشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
15 تببین موانع و فرصتهای پیشروی کارآفرینی نواحی روستایی ایران با تاکید بر استان گیلان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
16 تبیین اثرات اقتصادی کشاورزی در پایداری جمعیتی سکونتگاه های روستایی (مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان کوهدشت) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
17 تبیین پیوندهای روستا شهری به عنوان استراتژی برای توسعه روستایی مورد: بخش مرکزی، شهرستان بافت (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
18 تبیین نظام توزیع منافع گردشگری مبتنی بر نگرش اقتصاد فضا مورد: ناحیه روستایی رضوانشهر (دریافت مقاله) دومین جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی،جایزه ویژه علامه جعفری (رض)
19 تحلیل اثرات اعتبارات خرد بانک کشاورزی در توسعه روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی مطالعه موردی: شهرستان رضوانشهر (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
20 تحلیل اثرات کارآفرینی در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان رضوانشهر (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
21 تحلیل پتانسیل کسب و کارهای کوچک حاصل از اکوتوریسم در راستای پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان رضوانشهر (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
22 تحلیل پیامدهای بازاریابی محصولات کشاورزی(پرتقال) در اقتصاد سکونتگاه های روستایی در شهرستان رودسر(روستاجواهردشت) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
23 تحلیل توان های محیطی در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان رضوانشهر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
24 تحلیل روند و جایگاه توسعه پایدار روستایی در برنامه های توسعه بعد از انقلاب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
25 تحلیل ظرفیت های توسعه گردشگری در سکونتگاه های روستایی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
26 تحلیل مناسبات روستا- شهر براساس جریان نیروی کار (مطالعه موردی: شهر مریوان) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
27 تحلیل موانع توسعه کسب و کارهای کوچک در سکونتگاه های روستایی شهرستان رضوانشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
28 تحلیل موانع و چالش های پیش رو در گردشگری روستایی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
29 تحلیل و رتبه بندی مولفه های آمیخته بازاریابی (P7) در توسعه گردشگری روستایی شهرستان رضوانشهر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
30 تحلیلی بر توزیع جغرافیایی خدمات و امکانات گردشگری مبتنی بر عدالت فضایی مورد مطالعه: کلانشهر رشت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
31 روندیابی اثرات تخریبی توسعه شهری بر اراضی کشاورزی پیرامونی با استفاده تصاویر ماهواره ای (مورد مطالعه: شهرستان رضوانشهر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
32 سرمایه وقف و رویکرد سیاست های توسعه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
33 سنجش توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی مبتنی بر تولیدات دامی (مورد مطالعه: شهرستان رودبار) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام
34 شناسایی عوامل تحول ساز در توسعه کارآفرینی و اثرات آن بر گردشگری روستایی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
35 شناسایی موانع توسعه کارآفرینی گردشگری در سکونتگاه های روستایی شهرستان رضوانشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
36 گردشگری خلاق مبتنی بر رویکرد حکمروایی خوب شهری مورد مطالعه: شهر رشت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
37 مدیریت بحرانهای شهری وناحیه ای بانگاه براستقرارفضایی ایستگاههای آتش نشانی با استفاده از مدل تحلیل سلسه مراتبی AHP (مطالعه موردی:کلانشهررشت) (دریافت مقاله) همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان
38 نقش آگاهی و شناخت زیست محیطی دانش آموزان در راستای گردشگری پایدار مورد مطالعه: استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و آموزش و پرورش
39 نقش داده کاوی و تحلیل فضایی در سطح بندی خدمات سکونتگاه های روستایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
40 واکاوی اثرات آمیخته های بازاریابی بر توسعه گردشگری درنواحی روستایی استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
41 واکاوی اثرات بازاریابی محصولات باغی (کیوی) در اقتصاد ناحیه روستایی رضوانشهر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
42 واکاوی اثرات بازاریابی محصولات کشاورزی(برنج) در راستای معیشت پایدار روستایی شهرستان رضوانشهر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
43 واکاوی موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی در شهرستان رضوانشهر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
44 واکاوی نقش اعتبارات خرد در توسعه کارآفرینی نواحی روستایی شهرستان رضوانشهر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
45 واکاوی و بازنمایی وفاداری و جذب گردشگران مبتنی بر امنیت گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان چابهار) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام