دکتر غلامرضا فیاضی

دکتر غلامرضا فیاضی استاد گروه فلسفه، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

دکتر غلامرضا فیاضی

Dr. Gholamreza Fayazi

استاد گروه فلسفه، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ادله تجرد علم به مثابه مانعی برای اثبات شعور همگانی موجودات در حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت اسلامی دوره: 9، شماره: 35
2 بساطت وجود در حکمت متعالیه و مشاء (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 6، شماره: 4
3 تحقق معانی متعدد به واقع واحد؛ بررسی تفاسیر مختلف و دفاع از تفسیر برگزیده (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 11، شماره: 21
4 تناسخ و اقسام آن با تاکید بر تناسخ ملکوتی در فلسفه ملاصدرا و متون دینی شیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه نسیم خرد دوره: 8، شماره: 2
5 کارکرد های تمدنی نظریه جسمانی بودن حدوث نفس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای تمدنی انقلاب اسلامی دوره: 1، شماره: 3
6 گزارش علمی مناظره ای درباره «ماهیت خداوند متعال» (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حکمت اسلامی دوره: 1، شماره: 1
7 مفهوم وجود، مفهومی مرکب و قابل تعریف است. (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 9، شماره: 17
8 مقاسه برهان «هوای طلق» ابن سینا و برهان «شک» دکارت بر تجرد نفس و جواب اشکال فلاسفه ذهن به این برهان (دریافت مقاله) فصلنامه معرفت کلامی دوره: 13، شماره: 1
9 نقد و بررسی ادله نفی ماهیت از واجب الوجود (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی دوره: 2، شماره: 3
10 هیولای فلسفی در چالش منطقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نسیم خرد دوره: 2، شماره: 2