دکتر رسول صمدزاده

دکتر رسول صمدزاده دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

دکتر رسول صمدزاده

Dr. Rasol Samadzadeh

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمایش فضایی مناطق شهری اردبیل با معیارهای شهر اصیل اسلامی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 1
2 ارزیابی آسیب پذیری کالبدی اقتصادی بافت های فرسوده شهراردبیل در مقابل خطرپذیری لرزه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 78
3 ارزیابی اثرات زیستمحیطی خزش شهری در روند توسعه شهر (مطالعه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 8، شماره: 26
4 ارزیابی پدیده خزش شهری با بهره گیری از رویکرد تحلیل اثرات متقابل (مطالعه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 3
5 ارزیابی پهنه های خطر زمین لغزش در جاده اردبیل- سرچم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 6، شماره: 3
6 ارزیابی ظرفیت تاب آوری شهری در برابر خطر زمین لرزه با تاکید بر ابعاد اقتصادی و کالبدی زیرساختی(مطالعه موردی: منطقه ۱۲ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 45
7 بررسی و تبیین وضعیت تاب آوری ابنیه بافت فرسوده شهر مرند با استفاده از GIS (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 15، شماره: 59
8 پیش بینی رواناب دشت اردبیل با رویکردهای پیش پردازش زمانی موجکی (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 26
9 تحلیل ناهمگونی فضایی شاخص های توسعه و رتبه بندی استانهای کشور با تکنیک های آماره فضایی و تصمیم گیری های چند منظوره (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 14، شماره: 1
10 رتبه بندی میزان انطباق و نزدیکی مناطق شهری شهر اردبیل با عناصر دخیل در ظهور شهر اصیل اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 11، شماره: 41
11 سطح بندی مناطق شهر رشت براساس مولفه های شهر خلاق (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 13، شماره: 49
12 سنجش تاب آوری شهری در برابر خطر زمین لرزه (موردمطالعه: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 4
13 سنجش کیفیت زندگی بر اساس شاخص شکوفایی شهری در شهر اردبیل (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 10، شماره: 1
14 مدل سازی تشخیص و تفکیک ساختار سلسله مراتبی فرم شناسی در دانش ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 67
15 مدل سازی برآورد منطقه ای رسوب معلق در حوضه آبریز دره رود اردبیل (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 3
16 مقایسه کارآیی مدلهای MPSIAC و EPM در برآورد فرسایش و رسوب زایی حوضه آبخیزسقزچی چای نمین (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 1
17 نابرابری های فضایی اجتماعی در مواجهه با خطر سیل (مطالعه موردی شهر میانه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 4
18 نگرشی نو بر تکامل ژئومورفولوژیک چاله زمین ساختی اردبیل با رویکرد آمایش سرزمین (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوی پراکنش فضایی مراکزآموزشی مقطع راهنمایی شهر فومن با رویکرد مکان گزینی بهینه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
2 بررسی پراکندگی شیوع فشارخون بالا با توجه به میزان بارش در مناطق روستایی اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
3 بررسی تاثیر باز زنده سازی و نوسازی بافت های فرسوده در توسعه گردشگری شهری با استفاده از مدل swot نمونه موردی منطقه 12 شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
4 بررسی تاثیر پدیده های اقلیمی بر تصادفات جاده ای مطالعه موردی جاده اردبیل – مشگین شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
5 بررسی تاثیرسازندهای زمین شناسی ونو سانات سطح ایستابیبرکیفیت منابع آب زیرزمینی دشت اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
6 بررسی ترسالی و خشکسالی های جلگه مغان با استفاده از مدل سازی به روش فازی و کلاسیک (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
7 بررسی رابطه ی پراکندگی شیوع فشارخون بالا در جمعیت روستایی اردبیل با دما (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
8 بررسی میزان تاثیر اولین و آخرین وقوع یخبندان برتصادفات جاده ای در محور اردبیل - مشگین شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
9 بررسی ویژگیهای هیدروژیومورفولوژیکی حوضه آبخیز سقزچی چای استان اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
10 تحلیل معیارهای جانمایی پارکینگ های مرکزی شهر رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
11 تحلیل ویژگی های هیدروکلیماتولوژی حوضه آبریز رودخانه زال خلخال با تاکید بر کنترل سیلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
12 حمل و نقل جاده ای و تاثیر اولین وقوع ریزش برف بر تصادفات جاده ای مطالعه موردی محور اردبیل - مشکین شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
13 خشکسالی ها و ترسالی های شهرستان سراب با استفاده از مدل سازی به روش فازی و کلاسیک به منظور تعیین میزان کسری آب (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
14 راهبردهای زیست محیطی در برنامه ریزی فضای کالبدی شهری با تاکید بربام سبز، جهت کاهش آلودگی هوای کلانشهرها مورد مطالعه: شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
15 رفتار سنجی و پهنه بندی توان لغزشی دامنه های حوضه ی آبخیز آق چای آستارا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
16 شناسایی مناطق بافت های فرسوده شهر اردبیل در جهت کاهش خطرات بلایای طبیعی(زلزله) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
17 شیوه های جذب توریسم در استان اردبیل ( با تکیه بر اقتصاد مقاومتی) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
18 مدیریت بحران راهکاری نوین در ایمن سازی شهر رویکردی بر پایداری بافت های فرسوده مطالعه موردی بافت فرسوده شهر قیدار (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
19 مطالعه ی تاثیر میزان تابش آفتاب بر پراکندگی شیوع فشارخون بالا در ساکنین روستاهای استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
20 مقایسه ی پراکندگی جغرافیایی شیوع فشارخون بالا درمناطق روستایی اردبیل با توجه به ارتفاع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی