دکتر محمدامین کنعانی

دکتر محمدامین کنعانی دانشیار دانشگاه گیلان

دکتر محمدامین کنعانی

Dr. Mohammad Amin Kanani

دانشیار دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انتخاب همسر و معیارهای آن: مطالعه ای در بین مردان و زنان ازدواج کرده ی شهر رشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 3، شماره: 8
2 The Women`s Perception of Gender Roles in Rasht: A Generational Study (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 5، شماره: 12
3 Using Google Drive as the E-portfolio for the Self-assessment of Speaking Fluency (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در آموزش زبان دوره: 5، شماره: 2
4 بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر هویت جنسیتی مادران و دختران: مطالعه ای در شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 11، شماره: 3
5 بررسی رابطه استفاده از اینترنت با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 28
6 بررسی رابطه سبک زندگی و گرایش به طلاق توافقی در بین شهروندان شهر رشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 6، شماره: 14
7 تحلیل رفتارهای زیست محیطی ساکنان شهر رشت با تاکید برسبک زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 6، شماره: 3
8 جامعه در مخاطره و فرزندآوری: مطالعه ای در شهر رشت (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 11، شماره: 22
9 دیدگاه بی فرزندان ارادی درباره فرزندآوری: مطالعه ای در شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 8، شماره: 3
10 رسانه به مثابه ابژه نسلی: بررسی نقش مصرف رسانه بر هویت نسلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 3
11 روابط فرازناشویی و بسترهای آن: مطالعه ای کیفی در شهر رشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 8، شماره: 18
12 سرمایه فرهنگی و باروری: مطالعه ای در میان زنان ازدواج کرده ۴۹-۱۵ ساله شهر رشت (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 16، شماره: 31
13 گسترش فردگرایی و مساله کم فرزندآوری: مطالعه ای در شهر رشت (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 9، شماره: 18
14 مطالعه گمنامی در روابط اینترنتی و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی چرخشهای رتوریک مردان در تجربه زندگی روزمره زناشویی( مورد مطالعه استان گیلان) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی ادبی
2 بررسی سازوکارهای خنثی سازی جرائم راهنمایی و رانندگی ( مطالعه ای درباره تیپ شاسی توجیه تخلف ) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
3 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی اجتماعی
4 بررسی نگرش دانشجویان دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان نسبت به موانع و تنگناهای ازدواج در سال 1390 (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان
5 جهانی شدن و ارزش فرزندان: مورد مطالعه شهر رشت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
6 چالش های زندگی مجردی در شهر رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 دختران دانشجو و فرهنگ مادری (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
8 درک اجتماعی از زمان: مطالعه ی مقایسه ای بین ارامنه و مسلمانان شیعه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه اجتماعی
9 موسیقی رپ ایرانی؛ میدان مردانگی ها و زنانگی های نوپدید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
10 یادگیری مجموعه داده محدود برای طبقه بندی مقصود با استفاده از مدل پیش آموزش داده شده BERT (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی