دکتر الهام عبدالله زاده شرقی

دکتر الهام عبدالله زاده شرقی استادیار گروه پژوهشی محیط زیست

دکتر الهام عبدالله زاده شرقی

Dr. Elham Abdollahzadeh Sharghi

استادیار گروه پژوهشی محیط زیست

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Considering an Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket for the Treatment of Spearmint Essential Oil Wastewater and Biogas Production (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 6، شماره: 2
2 Performance of Continuous Electrocoagulation Process for Turbidity Removal from Sand Filter Backwash Water (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 32، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Biogas production from a spearmint essential oil wastewater using an up-flow anaerobic sludge blanket reactor (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 Effect of CQDs on permeability and hydrophilicity of PAN TFN membranes (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
3 Effect of Hydraulic Retention Time on the Extracellular Polymeric Substances and Membrane Fouling in a High Loaded Membrane Bioreactor (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب
4 Evaluation of the treatability of a spearmint essential oil wastewater by up-flow anaerobic sludge blanket (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 Performance Evaluation and Biogas Production of an UASB Reactor in Treating Synthetic Municipal Wastewater (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 بررسی تصفیه بیولوژیکی پساب کارخانه روغن نباتی در بیوراکتور غشایی غوطه ور در زمان ماند میکروبی و هیدرولیکی پایین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
7 بررسی حذف بیولوژیکی کروم از پساب سنتزی صنایع آبکاری: اثر باکتری باسیلوس سرئوس و کروم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
8 بررسی عملکرد نانوذرهی گرافن در راکتور دیسک چرخان جهت حذف رنگ از پساب رنگرزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
9 تصفیه زیستی آب تولیدی میادین نفتی غرب کشور توسط کنسرسیوم باکتری های نمک دوست در بیوراکتور غشایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
10 دنیتریفیکاسیون بیولوژیکی آب آشامیدنی در یک بیوراکتور غشایی انوکسیک -اکسیک توسط لجن فعال معلق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
11 مطالعات ایزوترم، سینتیک و ترومودینامیک جذب رنگ از پساب رنگرزی توسط گرافن در راکتور دیسک چرخان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی