دکتر مریم قلمبر دزفولی

دکتر مریم قلمبر دزفولی استادیار دانشگاه پردیس

دکتر مریم قلمبر دزفولی

Dr. maryam Ghalabar dezfouli

استادیار دانشگاه پردیس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین مبانی عوامل موثر بر شاخص های کیفی مسکن (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 4
2 تبیین مدل پیشنهادی سنجش کیفی منظر صوتی با رویکرد زمینه‎گرایی در بافت شهری با استفاده از ماتریس های چهارگانه (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 15، شماره: 64
3 تبیین مولفه های تاثیر گذار بر شکل گیری فضاهای اجتماع پذیر در محیط های آموزشی با استفاده از روش تحلیل عاملی(نمونه موردی: فضاهای دانشگاهی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 7
4 سنجش عوامل موثر بر کیفیت زیبایی شناختی در مسکن شهری (مطالعه موردی: محله جمال آباد) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 14، شماره: 2
5 طراحی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: بلوار بین محله ای) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات الگوهای مسکن بر بهزیستی روانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
2 ارزیابی تطبیقی ساختار مدیریت شهری کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با اتکا به شاخص های حکمروایی مطلوب شهری (مطالعه موردی: لندن، کوالالامپور و تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
3 بررسی ابعاد زیبایی شناختی جداره شهری (نمونه موردی: محله جمال آباد) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
4 تاثیر جداره های شهری بر روی هویت شهر (مطالعه موردی: محله ارگ-پامنار) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
5 جایگاه مولفه ی جمعیتی بر تاب آوری شهری(نمونه مطالعاتی: شهر قم) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
6 رویکردی تحلیلی بر شاخصه های موثر در رشد مهارت های جسمی کودکان (نمونه ی مورد مطالعه: خانه های کودک منطقه ی 22 شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران