دکتر خسرو موحد

دکتر خسرو موحد دانشیار، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

دکتر خسرو موحد

Dr. Khosro Movahed

دانشیار، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی اجتماعی مجتمع های مسکونی اقشار کم درآمد بر اساس شاخص های کالبدی معماری(نمونه موردی: شهرجدید صدرا) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 1
2 ابعاد تاثیرگذار بر خودشکوفایی در مجتمع های مسکونی از نگاه متخصصان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 6، شماره: 2
3 ارزیابی عوامل محیطی و کالبدی بر میزان حضور جوانان در معابر شهری(نمونه موردی: خیابان عفیف آباد در شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 34
4 ارزیابی مولفه های ارتقادهنده مسکن مهر در راستای کاهش آسیب پذیری اجتماعی از دیدگاه ساکنان؛ موردپژوهی: مسکن مهر صدرا (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 4
5 ارزیابی میزان آسیب های اجتماعی مجتمع های مسکونی اقشار کم درآمد بر اساس ابعاد کالبدی(نمونه موردی: شهر جدید صدرا) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 3
6 Effective Areas and Solutions for Sustainability Education Development in Iranian Architecture Universities (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 12، شماره: 1
7 Effects of place identity: The quality of urban sustainable development (Case Study: Hafez s Tomb in Shiraz) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 3
8 Evaluation and Prioritization of Indicators That Improve the Quality of Life in Residential Neighborhoods (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 12، شماره: 2
9 بازشناسی اصول سلسله مراتب مکانی در مساجد سنتی ایران و تحلیل آن با روش نحو فضا (مطالعه موردی: مساجد شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 40
10 بررسی دمای خنثی در ساختمان های مسکونی چند طبقه در شیراز با استفاده از شاخص های PMV و AMV (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 1
11 بررسی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و شکل گیری چشم انداز فضاهای مسکونی در محدوده محله قصردشت شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 1
12 بررسی سازگاری رفتار حرارتی ساکنان آپارتمان در شیراز در راستای دستیابی به آسایش حرارتی درماه های گرم سال (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 7، شماره: 1
13 بررسی میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی مسکن زمین‌پناه در مقایسه با مدل مستقر بر سطح زمین (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 9، شماره: 2
14 بررسی نقش اقلیم و محیط در شکل دهی فرم سازه مسکن روستایی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 32، شماره: 141
15 بررسی نوگرایی در معماری مسکونی روستاهای استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 34، شماره: 152
16 بررسی نوگرایی در معماری مسکونی روستاهای استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 34، شماره: 152
17 تاثیر رنگ ساختمان های درمانی بر کاهش استرس و طول درمان بیمار(نمونه موردی: بیمارستان کوثر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه ی پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط دوره: 1، شماره: 3
18 تبیین اصول واستوشاسترا در طراحی مراکز طب مکمل آیورودا (دریافت مقاله) فصلنامه ی پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط دوره: 2، شماره: 7
19 تبیین مفهوم سلسله مراتب شکلی-فضایی در الگوی سکونتگاهی قاجار(نمونه موردی :خانه های اعیانی تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 12، شماره: 2
20 تعیین جهت بهینه ی حیاط مرکزی خانه های دوره ی قاجار شیراز بر اساس میزان دریافت تابش انرژی خورشیدی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 42
21 سنجش میزان اثربخشی نور طبیعی بر کاهش استرس دانش آموزان در فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 12، شماره: 2
22 گسترش تحلیل پارامتریک بر روی نظریه ماتریس برنامه دهی معماری ویلیام ام پنا با استناد به نظریه گراف ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 1
23 مدیریت ریسک در پروژه های شهری با رویکرد مدیریت پروژه PMBOK (مطالعه موردی : مدیریت ریسک پروژه های شهرداری شیراز) (دریافت مقاله) ماهنامه عمران و پروژه دوره: 3، شماره: 1
24 مقدمه ای بر اصول حاکم بر شهرهای اکولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 7، شماره: 1
25 نقش سازماندهی فضایی بر افزایش اجتماع پذیری فضاهای باز مجتمع های مسکونی (نمونه مورد مطالعه: مجتمعهای مسکونی شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 43
26 نقش مبلمان فضای داخلی کلاس ها بر ارتقاء میزان یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 1
27 واکاوی ارتباط معماری بیوفیلیک با بهزیستی معنوی در میان کارکنان ادارات (نمونه موردی : ادارات شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 4، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 باز زنده سازی برکه ها در سطح شهر بیرم با توجه به موقوفه بودن آن ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
2 بررسی تاثیر اقلیم بر هویت معماری بناهای سنتی ایران (نمونه موردی شهرهای یزد، بوشهر، گیلان و تبریز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
3 بررسی تطبیقی تعامل و تقابل سنت و مدرنیته در هنرهای تجسمی (با تاکید ، در جهت حفظ ارزش های سنتی در معماری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
4 بررسی تطبیقی معماری پایداری در معماری مسکونی قاجاریه و معاصرشیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
5 بررسی چالش ها و پتانسیل های دستیابی به اهداف پایداری، از منظر رفتار محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
6 بررسی چگونگی رابطه نمادهای هویت ساز معماری با فرم درمعماری ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
7 بررسی راهبردهای طراحی پایدار عملکردهای معماری با هدف ترویج مدل رفتار پایدار (با نگاهی ویژه بر کتابخانه های سبز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
8 بررسی کارکرد ایوان در معماری مسکونی روستای دشتک استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
9 بررسی نقش فضاهای باز مشترک در مجتمع های مسکونی امروز به عنوان یکی از عوامل پایداری اجتماعی در معماری بومی در افزایش امنیت شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
10 بررسی نقش هویت شهری و زبان الگوی مشترک در توسعه پایداری فرهنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
11 بکارگیری معماری پارامتریک در طراحی معماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
12 بومی سازی و پایداری معماری مجتمع های مسکونی با بهره وری از فضاهای عمومی در جهت افزایش تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
13 تبیین ویژگیهای مدیریت جهادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
14 حقوق ساختمان نسبت به مجاورین با رویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
15 عوامل موثر بر شکل گیری حیاط در مسکن روستایی (با نگاهی به معماری مسکونی روستای دشتک استان فارس) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
16 محیط زیست خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
17 مطالعاتی در تغییرات پلان مساجد شیراز درگذر زمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
18 مطالعه ای در نیاز کودکان (زیر 12 سال) در محیط های درمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
19 مقایسه تطبیقی پایداری درمعماری مسکونی قاجاری و معاصرشیرازبارویکردتحلیل شاخص مصرف انرژی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
20 مولفه های کیفی (غیر کالبدی) در ارتقای تعامل کودک با محیط های درمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
21 نقد و بررسی تلفیق سنت و مدرنیته در معماری مجموعه های فرهنگی ایران و غرب در دوران معاصر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
22 نقش محرک های بصری در الگوهای رفتاری کاربران در محیط های آموزشی مورد کاوی (دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21