دکتر کیانوش چقامیرزا

دکتر کیانوش چقامیرزا Department of Plant Production and Genetics, Razi University, Kermanshah, Iran

دکتر کیانوش چقامیرزا

Dr. Kianoosh Cheghamirza

Department of Plant Production and Genetics, Razi University, Kermanshah, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.