دکتر سینا فلاح

دکتر سینا فلاح استاد تمام زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر سینا فلاح

Dr. Sina Fallah

استاد تمام زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آبشویی بر کاهش سمیت گیاهی برخی گیاهان دارویی در کشت گندم نان (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 4
2 اثر رقابت گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa) و شنبلیله ( graceum Trigonella foenum) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 2
3 اثر رقابت گیاهی بر کارایی مصرف آب کشت مخلوط شنبلیله و سیاه دانه در رژیمهای مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 4
4 اثر کشت مخلوط سویا و بادرشبویه برکارایی جذب عناصر غذایی ضروری تحت سیستم کوددهی آلی و غیرآلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 4
5 اثر کم آبیاری و نیتروژن بر عملکرد میوه، دانه و روغن کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط مالچ پلاستیک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 2
6 اثر کودهای آلی و شیمیایی بر رشد، عملکرد و اسانس گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 11، شماره: 2
7 اثر کودهای دامی و شیمیایی روی رشد، عملکرد و اسانس Dracocephalum kotschyi Boiss. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 3
8 اثر متیل جاسمونات بر آنزیم‎های آنتی اکسیدان و افزایش مقاومت کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo) به تنش دمای پایین (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 29
9 اثرات مواد آللوشیمیایی سیاهدانه بر بازدارندگی رشد علف هرز خاکشیر در مقایسه با گندم نان (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 12، شماره: 3
10 The effect of allochemical compounds of chamomile on changes in physiological parameters and growth of charlock mustard compared to wheat (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 47
11 بررسی پایداری منابع آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 26، شماره: 2
12 تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اسانس شوید (Anethum graveolens L.) در کشت مخلوط با سویا (Glycine max L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 4
13 تاثیر کودهای اوره و مرغی بر رشد و میزان ژل تولیدی آلوئه ورا (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 4
14 تاثیر متیل جاسمونات بر تحمل گیاهچه کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) به تنش سرما (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 4
15 مقایسه عملکرد کمی و کیفی نسبت های جایگزینی کشت مخلوط کاسنی با یونجه یک ساله در سطوح مختلف تغذیه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبشویی بر کاهش سمیت گیاهی برخی گیاهان پیش کاشت گندم نان (Triticum aestivum) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
2 اثر انواع مالچ بر عملکرد سیاه دانه در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 Effect of nano zinc oxide and zinc chloride on some nutrients concentration, protein and oil content of soybean (Glycine max L.) seeds (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 بررسی تغییرات عناصر غذایی، مقدار روغن و پروتئین در بذور سویای (L. Glycine max) تولید شده در خاک دارای نانوذرات اکسید مس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 تاثیر دگرآسیبی نوع و غلظتهای چند گیاه دارویی بر خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاه سورگوم (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
6 تاثیر دگرآسیبی نوع و غلظتهای چند گیاه دارویی بر خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاه کتان. (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران