دکتر سینا فلاح

دکتر سینا فلاح Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Iran

دکتر سینا فلاح

Dr. Sina Fallah

Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.