دکتر سعید پورداد

دکتر سعید پورداد Dry-land Agricultural Research Institute (DARI), Kermanshah, Iran

دکتر سعید پورداد

Dr. Saeid Pourdad

Dry-land Agricultural Research Institute (DARI), Kermanshah, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.