دکتر رضا خانی جزنی

دکتر رضا خانی جزنی استاد دانشکده بهداشت،دانشگاه شهید بهشتی

دکتر رضا خانی جزنی

Dr. Reza Khani Jazani

استاد دانشکده بهداشت،دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.