دکتر علی اصغر بهنام قادر

دکتر علی اصغر بهنام قادر

دکتر علی اصغر بهنام قادر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر افزودن نانو ذرات بوهمیت برخواص چسب های دندانی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 5
2 بررسی رفتار رهایش داروی ضد سرطان دوکسوروبیسن از نانوکامپوزیت اکسید گرافن- مگنتیت (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 6، شماره: 1
3 تهیه و ارزیابی ساختاری داربست نانوکامپوزیتیPHB/nHA مورد استفاده در مهندسی بافت استخوان (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 6، شماره: 1
4 تهیه و مشخصهیابی ریزکرات ژلاتین- سدیمآلژینات- جنیپین به روش تشکیل کمپلکس پلی-الکترولیت (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 9، شماره: 3
5 سنتز آلفا-تری کلسیم فسفات و بررسی خصوصیات سیمان تک جزئی حاصل از آن (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 11، شماره: 2
6 سنتز و مشخصه یابی نانوذرات مغناطیسی فریت کبالت- روی قرار گرفته شده در پلیمر حساس به دما (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 7، شماره: 4
7 شبیه سازی ساختار نانو ذرات شیشه زیست فعال 58SiO2 - 38CaO - 4P2O5 در مقیاس اتمی به روش دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر حضور اسید گلوتامیک بر سنتز نانوذرات سوزنی شکل هیدروکسی آپاتیت (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
2 اثر زئولیت طبیعی نوع کلینوپتیلولیت بر پایداری ویتامین E و میزان رهایش آن در محیط اسیدی مشابه معده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
3 اثر عوامل وابسته به فرایند بر سنتز نانوذرات هیدروکسی آپاتیت با استفاده از پیش ماده های هیدروکسیدکلسیم و ارتوفسفریک اسید در محیط SBF (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
4 اثر غلظت و نحوه اضافه کردن پیش ماده ها در سنتز نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش بیومیمتیک در محیط SBF (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
5 اثر مقدار پیش ماده ی دهنده فلوئور در سنتز و رفتار Invitro نانوپودرهای فلوئورهیدروکسی آپاتیت و فلوئورآپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل با استفاده از پیش ماده های تری اتیل فسفیت و نیترات کلسیم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
6 اثر نسبت CaO به P2O5 بر زیست فعالی برون تنی نانوذرات شیشه ای تهیه شده به روش سل- ژل (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
7 ارزیابی پایداری شیمیایی پرتزهای دندانی نوع PFM با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
8 ارزیابی پایداری شیمیایی سرامیک های دندانی با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
9 ارزیابی تغییر رفتار هموستاتیک خون بند نانوهیبرید ژلاتین-اکسید سیلسیم با تغییر pH جراحت در خونریزی های شدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
10 ارزیابی چسبندگی پوششهای هیدروکسی آپاتیت به پایه های فلزی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
11 انجام پوپلیمریزاسیون پیوند N- ایزوپروپیل اکریل آمید بر روی سطح پلی دی متیل سیلوکسان و بررسی پارامترهای مؤثر در پیوند زنی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
12 بر روی پایه تیتانیومی با استفاده از روش سل - ژل (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
13 بررسی اثر عوامل فرآیند بر مشخصات داربستهای متخلخل کلسیم فسفاتی دو فازی TCP/HA تهیه شده با استفاده از نفتالین برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
14 بررسی تاثیر زمان ایج شدن در سنتز هیدروکسیآپاتیت نانوساختار به روش سل - ژل (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
15 بررسی تاثیر نسبت مولی CaO به P2O5 بر pH محلول SBF و نحوه تشکیل لایه ی کلسیم فسفات در شیشه های زیست فعال سیستم SiO2-CaO-P2O5 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
16 بررسی تزریقپذیری و مقاومت به آبشویی خمیرهای کامپوزیتی جایگزین استخوان حاوی بیوپلیمرها وɑ -CSH (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران
17 بررسی تغییرات ساختاری، شیمیایی ، مورفولوژیکی و حرارتی نانوذرات منیزیم کلسیم فسفات سنتز شده به روش بیو میمتیک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
18 بررسی رفتار حرارتی و آنالیز فازی نانوپودر دوفازی هیدروکسی آپاتیت و تری کلسیم فسفات دارای منیزیم سنتز شده به روش سل - ژل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
19 بررسی زیست فعالی سیمان های گلاس آینومر حاوی اکسید آهن از طریق غوطه وری در محلول شبیه سازی شده بدن (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
20 بررسی شرایط بهینه برای اندازه گیری سایز ذرات محلول جامد فلوئور - هیدروکسی آپاتیت در ابعاد نانومتری تهیه شده به روش سل- ژل (دریافت مقاله) همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
21 بررسی مشخصات شبکه کریستالی نانوذرات کلسیم فسفاتی دارای مقدار نسبی مولی منیزیم برابر 1/5 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
22 بررسی مشخصه های زیستی برونتن خمیر کامپوزیتی جایگزین استخوان حاوی فاز معدنی α-CSH (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران
23 تاثیر درجه حرارت بر رفتار مکانیکی نانو کامپوزیت های بتا تری کلسیم فسفات مرونیت (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
24 تاثیر دمای عملیات حرارتی بر تشکیل پودرهای فلوئور - هیدروکسی آپاتیت نانوساختاری با استفاده از فرآیند سل - ژل (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
25 تهیه بدنه های کامپوزیت ha-zro2 به روش ززینترینگ تحت امواج ماکروویو (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
26 تهیه بدنه های کلسیم فسفاتی دو فازی BCPبه روش زینترینگ تحت ماکروویو و درون کوره (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
27 تهیه پودر شیشه زیست فعال 58S (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
28 تهیه پودر شیشه زیست فعال 58S (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
29 تهیه شیشه زیست فعال 77S برای کاربردهای مهنذسی بافت استخوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
30 تهیه و مشخصه یابی شیشه زیست فعال نانو متخلخل 77S (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
31 تهیه ی بدنه های زینتر شده از نانو پودر فلور هیدروکسی آپاتیت درون کوره و تحت ماکروویو (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
32 داربست های کامپوزیتی پلی یورتان/هیدروکسی آپاتیت جهت کاربرد در مهندسی بافت 1. ساخت و بررسی خصوصیات مورفولوژی و مکانیکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
33 رشد لایه آپاتیبتی بر روی سیمان گلاس آینومر به روش بیومیمتیک (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
34 ساخت داربست های کامپوزیتی PLLA/HA جهت مهندسی بافت استخوان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
35 ساخت داربستهای متخلخل کلسیم فسفاتی برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان به روش اختلاط فازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
36 سامانه دارویی بر پایه زئولیت طبیعی نوع کلینوپتیلولیت به منظور رهایش کنترل شده ویتامین E: مطالعه invitro (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
37 سنتز آلفا-تری کلسیم فسفات به روش رسوب دهی شیمیایی و بررسی خصوصیات سیمان آن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین
38 سنتز قطعات متراکم تری کلسیم فسفات با استفاده از هیدروکسی آپاتیت و فریت فسفاتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
39 سنتز قطعات متراکم هیدروکسی آپاتیت و شیشه فسفات کلسیم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سرامیک ایران
40 سنتز مرونیت نانو ساختار به روش سل- ژل و ارزیابی رفتار زیست فعالی آن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
41 سنتز نانو پودر شیشه زیست فعال (58SiO(2)- 38CaO- 4 P(2)O(5 به منظوراستفاده در ترمیم نقایص استخوانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
42 سنتز نانو پودرهای فلوئور هیدروکسی‌آپاتیت با استفاده از فرآیند سُل ژل (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
43 سنتز نانو رادهای تتراکلسیم فسفات و بررسی خصوصیات سیمان آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو
44 سنتز نانوذرات هیدروکسی آپاتیت از پیش ماده های تری اتیل فسفیت و نیترات کلسیم با استفاده از فرآیند سل-ژل (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
45 سنتز همزمان نانوذرات سه فازی FA/HA/TCP با استفاده از نسبتهای استو کیومتری در فرآیند سل - ژل (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
46 مطالعه سایش In vivo در اجزای مفصلی پروتز ران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران