دکتر مجید صامتی

دکتر مجید صامتی استاد دانشگاه اصفهان – علوم اقتصادی

دکتر مجید صامتی

Dr. Majid Sameti

استاد دانشگاه اصفهان – علوم اقتصادی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.