دکتر محمد کاشانی پور

دکتر محمد کاشانی پور دانشیار، پردیس فارابی قم، دانشگاه تهران، قم، ایران.

دکتر محمد کاشانی پور

Dr. Mohammad Kashanipour

دانشیار، پردیس فارابی قم، دانشگاه تهران، قم، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط سیاسی، راهبری شرکتی و تهور مالیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 10، شماره: 4
2 Effect of the CEO’s financial expertise on stock price delays (دریافت مقاله) مجله نظریه تقریب و کاربرد دوره: 16، شماره: 2
3 Explaining the Mutual Relationship between Board Gender Diversity and Corporate Social Responsibility using the Simultaneous Equations System (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 3، شماره: 11
4 Implementation of performance-based budgeting and accrual accounting in public organizations in Iraq (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 15، شماره: 1
5 The Effect of CEO Power on Stock Price Delay (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 7، شماره: 2
6 بررسی ارتباط برخی از مکانیزم های نظام راهبری شرکتی با نقدشوندگی بازار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 2
7 بررسی ارتباط بین ساختار هیات مدیره و مالکیت شرکت با افشای اختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 2
8 بررسی الگوی تورش های رفتاری مشتریان حقوقی سرمایه گذار بورسی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 28، شماره: 2
9 بررسی پیامدهای اقتصادی بیش اعتمادی مدیران در شرکت های بورسی (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 11، شماره: 1
10 بررسی تاثیر تغییر میزان سهام شناور آزاد بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 3
11 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی (استقراض) (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 17، شماره: 4
12 بررسی تاثیر کاهش نرخ مالیات در سال 1380 بر سیاست تقسیم سود (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 2، شماره: 1
13 بررسی تاثیر ویژگی های کیفی سود بر محتوای اطلاعاتی سودهای سالیانه و میان دوره ای با رویکرد فراتحلیل (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 13، شماره: 2
14 بررسی چارچوب مقرراتی و چگونگی پیاده سازی اصل «رفتار عادلانه و منصفانه با صاحبان سهام از سوی ناشران» در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 22، شماره: 1
15 بررسی رابطه بین ارزش افزوده بازار و شاخصهایی ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 20
16 بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران با نگهداشت وجه نقد و حساسیت جریان نقدی وجه نقد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 3
17 بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلندمدت و مدیریت سود فزاینده شرکتها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 1، شماره: 3
18 بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با افشا اطلاعات پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 1
19 بررسی ضرورت پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 11، شماره: 3
20 بررسی نحوه اثرگذاری هزینه های بازاریابی شرکت ها بر بازدهی کوتاه مدت و بلند مدت سهام در عرضه اولیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 24، شماره: 94
21 بررسی نقش نظارتی ساختار مالکیت و خط مشی بدهی بر کنترل مشکلات نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 6، شماره: 1
22 تاثیر استراتژی کسبوکار بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
23 تأثیر تهدید استقلال ناشی از فشارهای سیاسی بر فرآیند تصمیم‌گیری اخلاقی حسابرسان دیوان محاسبات کشور؛ نقش میانجی شدت اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 4
24 تحلیل پارادایم پژوهش های حوزه حسابداری مدیریت درکشور ایران: شواهدی از سه دهه اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 3
25 چارچوبی برای رتبه بندی افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 1
26 رابطه Q توبین و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 1، شماره: 3
27 رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 16، شماره: 3
28 رابطه بین دوره تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 1
29 رابطه ی بین افشای اختیاری و مکانیزم های حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 5، شماره: 19
30 سودمندی اقلام صورت های مالی در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 13، شماره: 2
31 شناسایی و بررسی مولفه‌های تامین‌کننده سلامت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مقایسه آن در ایران و ایالات متحد امریکا (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 6، شماره: 1
32 طراحی ابزار تامین مالی طرح های کارایی انرژی در ساختمان های مسکونی از طریق بازار سرمایه با استفاده از روش تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 9، شماره: 4
33 عدم تقارن اطلاعاتی و دیدگاه اخلاقی مدیران مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی دوره: 1، شماره: 2
34 فراتحلیل ویژگی های شرکتی و محتوای اطلاعاتی سودهای سالیانه و میان دوره ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 1
35 گردش شرکای موسسه حسابرسی، کیفیت سود و محافظه کاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 2
36 لحن افشای اطلاعات و عملکرد آتی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 26، شماره: 4
37 محدودیت های مالی و حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 2، شماره: 2
38 مدلی برای رتبه بندی سنجه های کیفیت سود در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 62
39 نقش مدیریت کیفیت جامع و رویکرد ارزیابی متوازن در موفقیت سازمانها (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتخاذ نوآوری در حسابداری مدیریت با توجه به سازگاری فرهنگ شرکتی و درک نتایج (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
2 اخلاق در حسابداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران (با رویکرد نوآوری های مدیریتی)
3 ارزیابی عملکرد شرکت های مخابرات استانی بعد از خصوصی سازی با تاکید بر مقایسه روش هایارزیابی عملکرد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
4 بررسی اثر تقدم و تاخر در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
5 بررسی تاثیر جریان وجه نقد و نقدشوندگی سهام برتصمیمات معاملاتی سرمایه گذاران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
6 بررسی تاثیر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر سود سهام شرکت های خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
7 بررسی توجه محدود سرمایه گذاران درهدایت شاخص کل بورس اوراق بهادارتهران با استفاده ازصنعت فلزات اساسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
8 بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
9 راهبردهای اقیانوس های رنگی، دیدگاه های قیمت گذاری و حسابداری مدیریت راهبردی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
10 فناوری بلاکچین در حسابداری وحسابرسی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
11 کیفیت اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
12 کیفیت سود: ابعاد و سنجه ها (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران