دکتر مژگان صفا

دکتر مژگان صفا استادیار، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

دکتر مژگان صفا

Dr. Mojgan Safa

استادیار، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی سرمایه گذاری در حوزه ورزش با تاکید بر متغیرهای ریسک با رویکرد سناریونگاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 10، شماره: 28
2 ارائه چارچوبی برای شناسایی ریسک های زنجیره تامین لارج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 4
3 ارائه مدل تامین مالی صنعت فتوولتائیک در ایران - ترکیب نظریه داده بنیاد با شبکه های عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 10، شماره: 37
4 ارتباط تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل کننده توانایی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
5 Compilation of the financial stress index in the stock exchange using the GHARCH-DCC approach (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 10، شماره: 36
6 Identifying and Prioritizing Investment Risks in Sports Projects (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 8، شماره: 1
7 Investigating the effect of stock tendency of stock collision to fluctuation limit and price fluctuation threshold and change the basis of fluctuation limit in creating returns fluctuations (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 9، شماره: 1
8 Meta-analysis of auditor characteristics and profit quality (Considering auditor characteristics indicators) (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 8، شماره: 4
9 P/E Modeling and Prediction of Firms Listed on the Tehran Stock Exchange; a New Approach to Harmony Search Algorithm and Neural Network Hybridization (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 11، شماره: 4
10 Prediction of Stock Price Resilience, using Artificial Neural Networks (MLP) in companies listed on the Stock Exchange (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 9، شماره: 34
11 پایش چالش تامین مالی صنعت فتوولتائیک با الگوریتم شبکه-عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 8، شماره: 1
12 تاثیر عوامل ناشی از ساختار سیاسی- اقتصادی کشور بر میزان چسبندگی هزینه های شرکت ها (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 15، شماره: 57
13 تاثیر مدیران مستقل دارای ارتباط برجسته بر اعتبار تجاری مالی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی دوره: 1، شماره: 1
14 تبیین نظری ویژگی رفتاری بیش اطمینانی مدیران در تصمیم گیری های مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی دوره: 3، شماره: 3
15 تحلیل ریسک دنباله با استفاده از مدل لاپلاس نامتقارن پویا و معیارهای تحقق یافته در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 48
16 توصیف جریان فکری مطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتی در نشریات حسابداری ایران (طی دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۵) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی