دکتر سعید مقصودی

دکتر سعید مقصودی استاد دانشگاه زنجان

دکتر سعید مقصودی

Dr. Saeid Maghsoudi

استاد دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.