دکتر شاهرخ اسماعیلی

دکتر شاهرخ اسماعیلی دانشیار دانشگاه کردستان

دکتر شاهرخ اسماعیلی

Dr. Shahrokh Esmaeili

دانشیار دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.