دکتر سیامک یاسمی

دکتر سیامک یاسمی استاد دانشگاه تهران

دکتر سیامک یاسمی

Dr. Siamak Yassemi‎,

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.