دکتر فرزاد رادمهر

دکتر فرزاد رادمهر دانشیار دانشگاه علم و تکنولوژی نروژ

دکتر فرزاد رادمهر

Dr. Farzad Radmehr

دانشیار دانشگاه علم و تکنولوژی نروژ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.