دکتر مسعود لطیفی

دکتر مسعود لطیفی استاد- دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر مسعود لطیفی

Dr. Masoud Latifi

استاد- دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ظرافت و فاصله نخ های اتصال عمودی بر استحکام خمشی کامپوزیت های سه بعدی کربن - فنولی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 5
2 ارزیابی رفتار درز در برابر نیروهای کششی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی دوره: 7، شماره: 1
3 Effects of Hybridization of Carbon and Polypropylene Short Fibers as Reinforcement on Flexural Properties of Fine Aggregate Concretes (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 10
4 تاثیر نوع درز بر سختی خمشی پارچه دوخته شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی دوره: 8، شماره: 1
5 تحلیل رفتار فشارپذیری خاب فرش دستباف (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 8
6 تخمین و بهینه سازی خواص فیزیکی لایه نانولیفی الکتروریسی شده بر پایه پلی (لاکتیک-گلیکولیک اسید) (PLGA) (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 35، شماره: 2
7 تشخیص ساختمان داخلی فرش دستباف با استفاده از تصاویر سی تی اسکن میکروفوکوس حاصل از تبدیل رادون معکوس (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 4، شماره: 9
8 تعیین عیوب پارچه های گردباف ساده با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 23، شماره: 1
9 تعیین عیوب پارچه های گردباف ساده با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 23، شماره: 1
10 تولید نانومولدهای انعطاف پذیر الیافی به کمک پیزوپلیمر پلی وینیلیدن فلوئورید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی دوره: 4، شماره: 2
11 معرفی انواع دستکش ها ی محافظ و روش های ارزیابی کارایی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Practical Approach to Study Nano-Micro Pore Structure of Electrospun Nano-Microfibrous Scaffolds by Assembling CdSe/ZnS Quantum Dots (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
2 آنالیز کیسخوردگی کشش (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
3 ارائه مدلی بر مبنای عوامل ساختمانی پارچه های تاری پودی برای پیش بینی خاصیت ناهمواری سطحی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
4 ارتباط خواص فیزیکی و مکانیکی لایه های دستکش با عملکرد حفاظتی و حساسیت لمسی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
5 ارزیابی آویزش پارچه های تاری پودی با استفاده از روش پردازش تصویر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
6 ارزیابی آویزش پارچه های تاری-پودی با استفاده از روش ماره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
7 ارزیابی خاصیت همسانگردی در ژیوتکستایل نبافت جهت تقویت آسفالت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
8 ارزیابی درجه چروک پارچه با استفاده از اسکن لیزری سطح و مقایسه با صفحات استاندارد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
9 ارزیابی کاربرد تکنیکهای دادهکاوی در ایجاد سامانههای سایزبندی پوشاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
10 ارزیابی کیسخوردگی دوختتوسط تحلیل موجهای کیسخوردگی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
11 ارزیابی کیسخوردگی دوختتوسط روشلیزر خطی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
12 استفاده از لایه نانوالیاف ضدمیکروب درپوشاک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
13 الکتروریسی نایلون 11 و نایلون 610 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
14 اندازه گیری ذرات عبور یافته از نانوفیلترها توسط لیزر پالسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
15 Effect of electrospinning conditions and addition of metal nanoparticles on morphology and β-phase formation in PVDF nanofibers (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
16 How the compliance behavior of nanofibrous tubular scaffold as an artificial common bile duct changes with electrospinning parameters (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
17 بررسی اثر افزودن ماده سطح فعال یونی سنتز شده بر پاسخ پیزوالکتریک و تقویت حالت کریستالی B در حسگرهای تهیه شده از نانوالیاف PVDF (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
18 بررسی اثر پارامترهای ساختاری نخ بر پاسخ پیزوالکتریک پارچه های قابل پوشیدن نانولیفی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
19 بررسی اثر پارامترهای مختلف دوخت بر کیس خوردگی پارچه های تاری - پودی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
20 بررسی امکان استفاده از نانوالیاف الکتروریسی شده آنتی اکسیدانی در مواجهه با استرس اکسیداتیو (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
21 بررسی تاثیر آرایش یافتگی بر خاصیت پیزوالکتریک نانوالیاف (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
22 بررسی تاثیر تراکم، تکمیل دفع آب و ضد میکروب بر خواص راحتی پارچه های سه بعدی (Spacer fabric) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
23 بررسی تاثیر عوامل مهم پیوند حرارتی درفرآیند تولید منسوج بی بافت برروی نقاط پیوند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
24 بررسی تاثیر نوع جمع کننده فرایند الکتروریسی بر خواص و نحوه ی تشکیل نانو فیلترها به کمک روش های پردازش تصویر (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
25 بررسی تولید نخ تزئینی پرزدار chenille درروش تابندگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
26 بررسی خواص عبوردهی ذرات سازه نانوفیلتری جهت استفاده درپوشاک اتاق تمیز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
27 بررسی خواص کیفی بیبافتهای مختلف برای استفاده در روپوشهای (Gown) جراحی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
28 بررسی روشهای کنترل فرایند الکترونانوریسی با استفاده از میدانهای خارجی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
29 بررسی میزان بهره حرارتی پوشاک فاستونی خودگرم شونده الکتریکی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
30 بهبود آبدوستی داربست های نانو لیفیPLGAبه روش پلاسما (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
31 بهبود فاز بتا نانوالیاف الکتروریسی شده پلی وینیلیدین فلوراید باجاسازی ابرمولکول های پلی دیاستیلن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
32 بهینه چینی نقشه بافت تخته های فرش با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
33 تاثیر برخی خصوصیات الیاف بر فرایند جدا شدن الیاف پلی استر برای لایه های بی بافت به روش تر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
34 تاثیر ترموفیزیولوژیکی لایه های هوشمندمنسوج حاوی مواد تغییرفاز PCM میکروکپسول دار شده برتعادل دمایی و میزان تعرق بدن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
35 تاثیر جنس الیاف پلیمری برخصوصیات مکانیکی کامپوزیت سیمانی مهندسی شده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
36 تاثیر جنس دستکش بر قدرت گیرایی و مهارت کار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
37 تاثیر ساختمان بافت پارچه های حلقوی پودی ریب بر افت تنش کششی پارچه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
38 تاثیر صفحات و توری های جمع کننده با شلکل های مختلف بر نحوه ی تشکیل شبکه نانو الیاف PAN (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
39 تاثیر فرآیند شستشو و سترون کردن بر نفوذ میکروب در گان های چندبارمصرف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
40 تاثیر نحوه ی استقرار نخ پود برخواص کششی پارچه ی حلقوی پودی مورداستفاده در ژیوتکستایل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
41 تاثیر نمره نخ دوخت و پارامترهای ماشین دوزندگی بر کیسخوردگی پارچه- های نازک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
42 تأثیر شکل سطح مقطع الیاف بر رفتار خمشی کامپوزیت سیمانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
43 تأثیر طرح بافت و جهت قرارگیری نمونه بر مقدار ضریب اصطکاک پارچه های فاستونی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
44 تأثیر مقدار نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر ساختار نانوالیاف کامپوزیتی PAN/TiO2 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
45 تحلیل میدان انرژی برای جداسازی الیاف در آب جهت تهیه لایه های بی بافت به روش لایه خیس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
46 تخمین معادله ی نخ شکافته شده جهت اندازه گیری انحناء طبیعی نخ در پارچه ی حلقوی پودی ساده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
47 تعیین مقادیر بهینه پارامترهای مؤثر در چاپ ذرات نقره در برای رسیدن به بالاترین سطح رسانایی در منسوجات (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
48 توسعه درون شهری راهبردی نوین درکاهش آسیب پذیری بافت های فرسوده نمونه موردی شهرا صفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
49 تولید حسگر هوشمند نوری با جاسازی ابرمولکول های پلی دی استیلن درنانوالیاف الکتروریسی شده پلی وینیلیدین فلوراید (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
50 تولید نانوالیاف ترتیب یافته با میدان مغناطیسی کمکی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
51 تولید نخ نانو ساختار الکتروریسی شده با خاصیت پیزوالکتریسیته (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
52 تولید نخ نانولیفی پیزوالکتریک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
53 تولید و بررسی خصوصیات ظاهری نانوالیاف متخلخل دی اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
54 ژئوتکستایل: ژئوتکستایل حلقوی پودگذاری شده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد
55 سنتز نانوالیاف ظریف و رسانا2 MnO و نانوالیاف کامپوزیتی MnO2/RGO (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
56 سهم هریکاز انواع کیسخوردگی در پارچه کیسخورده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
57 شبیه سازی دینامیکی برخورد گلوله به پارچه محافظ با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
58 شناسایی حلالهای آلی توسط حسگر نانولیفی پلیوینیلیدن فلوراید فعال شده با ابر مولکولهای پلی دی استیلنی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
59 طراحی پارچه های تاری و پودی با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
60 طراحی روشی نوین جهت کنترل فرایند الکترونانوریسی با استفاده از میدان مغناطیسی خارجی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
61 طراحی لباس پرستاران مبتنی بر فاکتورهای رنگ، فرم، جنس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
62 کاربرد الگوریتم های شناسایی ویژگی های ساختمانی در لایه های شبیه سازی نانو (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
63 کامپوزیت سیمانی توانمندالیافی باشکل پذیری و جذب انرژی زیاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن و هشتمین دوره مسابقات ملی بتن
64 کامپوزیت سیمانی نوین تقویت شده با پارچه سه بعدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
65 کنترل و بررسی ناحیهی تجمع نان و الیاف در فرایند الکتروریسی با یک و چند نازل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
66 مدل سازی نیروهای مؤثر بر الیاف فیلامنتی فلزی در میدان مغناطیسی گردان با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
67 مدلسازی اثر پارامترهای الکتروریسی بر روی ضخامت لوله های الکتروریسی شده پلی یورتان با قابلیت کاربرد بهعنوان پروتزهای لولهای شکل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
68 مدلسازی انتقال حرارت ار منسوج متعادل کننده دما حاوی مواد تغییرفازدهنده (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
69 مطالعه اثر سرعت برداشت بر خواص مکانیکی نخ های نانولیفی PVA/PA6 و آرایش نانوالیاف در ساختمان آنها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
70 مطالعه تاثیر سرعت باد و اندازه پوشاک بر نرخ تهویه آن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
71 مطالعه رفتار کششی درزهای مختلف در پارچه های تاری پودی کشسان تحت بارهای دوره ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
72 مطالعه ساختمانی لایه های نانو به کمک پردازش تصویری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
73 مقایسه ی عملکرد منسوج مبدل انرژی تک لایه با هیبریدی تریبو پیزوالکتریک با دو لایه ی متشکل از لایه ی نانوالیاف PVDF/BaTiO و پشم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
74 نمونه سازی و تحلیل خواص فیزیکی پارچه ی دوجداره حلقوی پودی برای پوشش زخم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران