دکتر علی شمس ناتری

دکتر علی شمس ناتری استاد- عضو هیات علمی تمام وقت گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان

دکتر علی شمس ناتری

Dr. Ali Shams Nateri

استاد- عضو هیات علمی تمام وقت گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.