دکتر سعید شیخ زاده

دکتر سعید شیخ زاده استاد - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر سعید شیخ زاده

Dr. Saeed Sheykhzadeh

استاد - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.