دکتر علی اصغر علمدار یزدی

دکتر علی اصغر علمدار یزدی دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

دکتر علی اصغر علمدار یزدی

Dr. Aliasghar Alamdar Yazdi

دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر موقعیت پل تار بر خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی دوره: 6، شماره: 4
2 ارزیابی پایداری نانوذرات صمغ فارسی جهت افزایش استحکام و مقاومت آثار پارچه ای سلولزی تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی دوره: 6، شماره: 2
3 استخراج و طبقه بندی تصاویر طرح سنگ شور پوشاک جین با استفاده از الگوریتم خوشه بندی K-means (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تراکم پود بر سرکجی پارچه های تاری پودی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
2 اثرمرسریزاسیون برخصوصیات راحتی پارچه های پنبه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
3 استفاده از روش خوشه بندی K-means در استخراج و طبقه بندی طرح سنگشور پوشاک جین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
4 اصلاح ساختاری نانو الیاف فیبروئین ابریشم با فرآیندهای عمل آوری مختلف و تأثیر آنها بر روی خواص زیستی نانو الیاف (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
5 بررسی امکان سنجش رفتار خمشی پارچه توسط نازل رنگی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
6 بررسی تاثیر بخش بستر قالی بر رفتار فشردگی و راحتی زیرپای قالی بستر دوبل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
7 بررسی تاثیر تعداد لایه ها در رهایش داروی بارگزاری شده از داربست نانولیفی چندلایه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
8 بررسی تاثیر جابجایی پل تاربرروی خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه های فاستونی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
9 بررسی تئوریکی رابطهی یکنواختی نخ با طول الیاف، فاصلهی غلتکها و توزیع کشش در ماشین رینگ و مقایسهی آن با نتایج تجربی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
10 بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی نانو کامپوزیت تولید شده از فیبروئین ابریشم/ پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
11 بررسی میزان تاثیر هر یک از پارامترهای نمره، تاب، جنس نخ و همچنین سرعت کشش تا حد پارگی بر خواص کششی نخ پنبه ای رینگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
12 پیش بینی آویزش پارچه های تاری - پودی باتحلیل منحنی عبور آن از نازل مخروطی شکل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
13 پیش بینی خواص نخ پلی استر چرخانه ای با توجه به خواص الیاف مورد استفاده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
14 تاثیر خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه بر روی قالب پذیری پارچه های تاری پودی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
15 کاربرد منطق فازی در پیش بینی محافظت پارچههای تاری و پودی در برابر اشعهی ماورای بنفش (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
16 یک روش ساده برای ارزیابی شکل پذیری پارچه های تاری - پودی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران