دکتر روح اله شاکری زواردهی

دکتر روح اله شاکری زواردهی دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دکتر روح اله شاکری زواردهی

Dr. Ruhollah Shakeri Zavardehi

دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.