دکتر احمد امدادی

دکتر احمد امدادی استادیار، دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران.

دکتر احمد امدادی

Dr. Ahmed Emdadi

استادیار، دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.