دکتر مجتبی اعتمادی نیا

دکتر مجتبی اعتمادی نیا استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

دکتر مجتبی اعتمادی نیا

Dr. Mojtaba Etemadi Nia

استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.