دکتر مهدی رضائی

دکتر مهدی رضائی استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

دکتر مهدی رضائی

Dr. Mehdi Rezaei

استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.