دکتر فاطمه کوچکی نژاد

دکتر فاطمه کوچکی نژاد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دکتر فاطمه کوچکی نژاد

Dr. Fatemeh Kouchaki Nejad

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سازماندهی فضایی روستاها از دیدگاه جغرافیایی مورد: بخش میرزاکوچک صومعه سرا (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 12، شماره: 47
2 عملگرهای میانگین وزن دار ترتیبی روی مشبکه های کامل (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه راهکاری جهت بهبود کیفیت محیط شهری در بافت میانی شهرها مطالعه موردی شهری اسدآباد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
2 ارزیابی توان طبیعت گردی منطقه حفاظت شده مانشت وقلارنگ دراستان ایلام بااستفاده ازمدل AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
3 ارزیابی توزیع بهینه تراکم جمعیت در سطح شهری (مطالعه موردی:شهر کرمانشاه ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای معماری و شهرسازی پیش رو
4 ارزیابی خدمات مالی خرد درتوانمندسازی زنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زنان،بازآفرینی شهری و توسعه پایدار
5 ارزیابی طرح ساماندهی و احیای بافت مرکزی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
6 ارزیابی کیفی و شناخت محیط شهری در بافت میانی شهرها(مطالعه موردی شهریاسدآباد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
7 ارزیابی مطلوبیت فضاهای عمومی شهری بانیازهای زنان شهرکرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زنان،بازآفرینی شهری و توسعه پایدار
8 ارزیابی و مکان یابی مراکز بهداشتی درمانی با استفاده از سیستم اطلاعات -جغرافیایی منطقه چهار شهرداری شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
9 ارزیابی و مکانیابی جهات بهینه توسعه فیزیکی شهر گیلانغرب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
10 اهمیت ارزیابی مناطق حفاظت شده برای کاربری اکوتوریسم مطالعه موردی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
11 بنیان های اقتصادی شهر صحنه و حوزه های پیرامونی با تاکید بر رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
12 تحلیل بر فضای سبز شهری از دیدگاه برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی: منطقه 5 شهری کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
13 تحلیل فضایی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی با تاکید بر کاربری هتل داری و اماکن گردشگری شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 تحلیل معیارهای جانمایی پارکینگ های عمومی در مناطق پرتراکم شهری (مطالعه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
15 تحلیلی بر نقش تقاطع های غیر همسطح در ترافیک شهری (نمونه موردی :شهر کرمانشاه ) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
16 سنجش توسعه پایدار شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه مورد ی : ناحیه 3 شهر اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
17 سنجش میزان انطباق فضاهای عمومی شهری بانیازهای زنان شهرکرمانشاه (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
18 شاخص های کمی و کیفی مسکن با تاکید بر شهر سالم مطالعه موردی شهر سنقر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 شناخت و ارزیابی کیفیت محیط شهری در بافت میانی شهرها مطالعه موردی شهری اسدآباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
20 مدیریت بازآفرینی دربافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهرسنندج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
21 مروری بر مبحث دستگاه معادلات و نامعادلات رابطه ای فازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی
22 مقایسه تطبیقی شاخص های کمی و کیفی مسکن شهر سنقر با نقاط شهری کشور با تاکید بر شهرسالم (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
23 نقش مدیران مدارس درتقویت پیوند مدرسه ومسجد (نمونه موردی: مدارس شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش ملی مجازی بومی سازی؛ به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمانهای آموزشی
24 وضعیت مسکن وکیفیت سکونت زنان سرپرست خانوارشهرکرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زنان،بازآفرینی شهری و توسعه پایدار