دکتر مجتبی امیری

دکتر مجتبی امیری دانشیار دانشگاه‌تهران

دکتر مجتبی امیری

Dr. Mojtaba Amiri

دانشیار دانشگاه‌تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.