دکتر یعقوب طادی بنی

دکتر یعقوب طادی بنی استاد تمام مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دکتر یعقوب طادی بنی

Dr. Yaghoub Tadi Beni

استاد تمام مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز دینامیکی ناپایداری کششی وابسته به اندازه در نانوعملگرهای پیچشی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 14، شماره: 4
2 Investigation of CNT Defects on Mechanical Behavior of Cross linked Epoxy based Nanocomposites by Molecular Dynamics (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 9، شماره: 1
3 Investigation of the Size Effect on the Nano-beam Type Piezoelectric Low Power Energy Harvesting (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 9
4 Size-dependent Nonlinear Forced Vibration Analysis of Viscoelastic/Piezoelectric Nano-beam (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی و محاسباتی دوره: 7، شماره: 4
5 The effect of small scale and intermolecular forces on the nonlinear pull-in instability behavior of nano-switche susing differential quadrature method (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی مکانیک دوره: 7، شماره: 1
6 Ultrasonic Assisted Equal Channel Angular ‎Extrusion Process ‎‎(UAECAE)‎ (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 10، شماره: 1
7 Vibration and Buckling Analysis of Functionally Graded Flexoelectric Smart Beam (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی و محاسباتی دوره: 5، شماره: 5
8 بهینه سازی شیب زاویه نشستگاه صندلی تراکتور مسی فرگوسن به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 3
9 مدلسازی اثر نیروی واندروالس بر روی ناپایداری توکشان وابسته به اندازه در نانوتحریک کننده های پیچشی با استفاده از مدل پیچش/خمش (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز تغییرشکل استاتیکی و ناپایداری Pull-In میکروورق مستطیلی تحت نیروی الکترواستاتیک بر مبنای تیوری گرادیان کرنش در حضور نیروهای پسماند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران
2 آنالیز خمش و ارتعاشات نانو تیر تیموشینکو از جنس مواد هدفمند با استفاده از تئوری الاستیسیته غیر موضعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
3 اثر کازمیر و کشش سطحی بر ناپایداری پولین وابسته به اندازه در نانو آینه های پیچشی با استفاده از مدل دو بعدی خمش - پیچش (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
4 ارتعاش آزاد المان پوسته استوانه ای وابسته به اثر اندازه بر اساس تیوری تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
5 ارتعاش وابسته به اندازه در نانوتیر ویسکوالاستیک تحت اثر فلکسوالکتریک (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
6 ارتعاشات آزاد غیرخطی تیرهای تیموشنکوی چرخان تقویت شده با نانولوله کربنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران
7 ارتعاشات آزاد وابسته به اندازه نانوپوسته فلکسوالکتریک همسانگرد (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
8 ارتعاشات الکترومکانیکی وابسته به اندازه نانولوله استوانه ای پیزوالکتریک تک جداره با مدل پوسته استوانه ای نازک (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
9 استفاده از تابع تبدیل موجک برای عیب یابی در تیرها بر اساس خواص ارتعاشی آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
10 استفاده از تئوری گرادیان کرنش به منظور بررسی ارتعاشات نانولوله دو جداره حامل جریان سیال ویسکوز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
11 Numerical solution of transient fractional Non-Fourier heat conduction using generalized Cattaneo model and improved Talbot method (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
12 Size dependent oscillation analysis of graphene/PMMA composite (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
13 USING STRAIN GRADIENT THEORY FOR MODELING THE SIZE-DEPENDENT INSTABILITY or BEAM-TYPE NANO-STRUCTURES IN THE PRESENCE OF CASIMIR FORCE (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
14 بررسی اثر مدول ماتریسبرخواصکامپوزیتهای تقویت شده با نانولوله های حلزونی شکل کربنی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
15 بررسی اثرات توزیع و عیب نانولوله کربنی و توزیع نانو صفحه گرافن بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت سه جزئی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
16 بررسی اثرات توزیع و عیب نانولوله ی کربنی بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
17 بررسی ارتعاشات آزاد وابسته به اندازه نانوپوسته فلکسوالکتریک متخلخل (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
18 بررسی ارتعاشات اجباری یک نانوتیر پیزوالکتریک/پیزومغناطیس (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
19 بررسی کمانش پیچشی پوسته استوانه ای وابسته به اندازه با استفاده از تئوری مرتبه بالاتر تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
20 بررسی کمانش مکانیکی وابسته به اندازه در نانو تیرها تحت اثر فلکسوالکتریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
21 بررسی کمانش نانولوله استوانه ای از جنس مواد تابعی مدرج تحت فشار جانبی براساس مدل پوسته و تئوری تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
22 بررسی کمانش نانولوله کربنی نقص دار با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
23 بررسی مکانیکی- حرارتی فرآیند چرخکاری با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود و کار تجربی (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
24 بررسی ناپایداری نانو سوئیچ تحت تاثیر نیروی واندروالس ، بر اساس تئوری الاستیسیته غیر موضعی و روش حل DQM (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
25 تحلیل اثر اندازه بر ارتعاشات الکترومکانیکی نانو لوله های تک جداره کوتاه از جنس پیزو الکتریک با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول پوسته استوانه ای (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
26 تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه ای با استفاده از المان جدید وابسته به اثر اندازه (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
27 تعیین مدول یانگ طولی و عرضی نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله کربنی سالم و معیوب تحت زوایای صفر، 30 و 45 درجه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
28 حل دقیق جریان میان دو صفحه تخت و موازی و جریان بر روی یک صفحه عمودی با استفاده از تیوری تنش کوپل جدید (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
29 رشد ترک خستگی در نمونه های استاندارد مخازن جدار ضخیم ساخته شده از فولاد A516 (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
30 شبیه سازی ترمومکانیکی تراشمتعامد با روشاویلر لاگرانژ اختیاری (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
31 کاربرد روش اجزای محدود ترمومکانیکی اویلز-لاگرانژ دلخواه در تغییر شکلهای بزرگ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
32 کمانش پیچشی نانولوله استوانه ای از جنس پیزوالکتریک با استفاده از تیوری تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
33 محیطی برای شبیهسازی نانوکامپوزیتها در نرمافزارهای اجزاء محدود (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک