دکتر فرهاد جمهری

دکتر فرهاد جمهری استادیار گروه روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

دکتر فرهاد جمهری

Dr. Farhad Jamheri

استادیار گروه روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.