دکتر بهروز پروانه

دکتر بهروز پروانه استایار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

دکتر بهروز پروانه

Dr. Behrouz Parvaneh

استایار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی شرایط آسایش انسانی تالاب های پلدختر بر اساس مدل های زیست اقلیمی (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 23
2 Selecting helicopter landing sites based on crisis management framework (Case study: Lorestan province (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 8، شماره: 4
3 بررسی اثر میزان بذر بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو منظوره گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط اقلیمی خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 3، شماره: 1
4 بررسی تطابقی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه سراب صیدعلی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 1
5 نقش مدیریت شهری در تعدیل نوسانات آسایش بیوکلیماتیک شهر خرم آباد در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 7، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی پهنه های مطلوب احداث ژئوپارک به روش کومانسکو در شهرستان های منتخب استان لرستان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
2 ارائه مدل برآورد تغییرات کیفی آبهای سطحی در دوره های کم آبی و پرابی مطالعه موردی: حوضه آبریز کشکان، استان لرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
3 ارزیابی شرایط آسایش انسانی تالابهای پلدختر براساس مدل زیست اقلیمی ترجونگ (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
4 ارزیابی شرایط آسایش انسانی شهر پلدختر بر اساس مدل های زیست اقلیمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط
5 ارزیابی فابلیت تفرجی پارک جنگلی شوراب با استغاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
6 ارزیابی قابلیت تفرجی آبشار غسلگه و حسن گاویار میربگ شمالی شهرستان دلفان در منطقه جنگلی زاگرس میانی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
7 ارزیابی نقش عامل آنتروپوژنیک در کاهش آب تالاب پریشان با استفاده از تحلیل داده های ایزوتوپ کربن و اکسیژن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
8 ارزیای اقلیم معماری شهر خرم آباد با استفاده از شاخص های الگی و گیونی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
9 برآورد انرژی پتانسیل باد در ایستگاههای هواشناسی استان لرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
10 برآورد حداکثر بارش محتمل به روش سینوپتیکی در حوضه نوژیان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
11 برآورد میزان رویش شعاعی سالیانه درختان بلوط ایرانی با استفاده از تغییرات متغیر اقلیمی بارش (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
12 برآورد میزان عملکرد گندم دیم با استفاده از مدلسازی آماری مطالعه موردی 9 ایستگاه هواشناسی استان لرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
13 برآوردحداکثرسیل محتمل به روش سینوپتیکی درحوزه نوژیان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
14 بررسی اثرات تغییرات بارش بروضعیت کمی وکیفی آب رودخانه سزار جهت شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 بررسی اثرات دوره های کم آبی و پر آبی بر کیفیت شیمیایی آبهای سطحی حوضه آبریز کشکان (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
16 بررسی اثرات شرایط آب و هوایی خرم آباد بر بیماریهای روحی خلقی و قلبی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
17 بررسی ارتباط بین سیگنالهای اقلیمی و تبخیر ازتشت درغرب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
18 بررسی الگوهای سینوپتیکی روزانه بارش برف سنگین در غرب ایران (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
19 بررسی تطابقی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه سراب صیدعلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
20 بررسی سینوپتیکی اولین یخبندان پاییزه در استان لرستان با روش تحلیل مولفه های اصلی(PCA) (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
21 بررسی مناطق مستعد تخریب جنگل های زاگرس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس
22 بررسی و تعیین رابطه متغیرهای اقلیمی و سطح ایستابی چاههای دشت سیلاخور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
23 پالئو کلیمای دشت کرگاه و شواهد مرفیک ناشی از آن (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
24 پهنه بندی اقلیم توریستی منطقه غرب و جنوب غرب ایران با استفاده از شاخص TCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
25 پهنه بندی اقلیم توریسمی استان لرستان با استفاده از شاخص TCI در محیط نرم افزار ArcGIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان
26 پهنه بندی اقلیمی کشت برنج در سطح استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
27 پهنه بندی اقلیمی کشت پنبه در سطح استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
28 پیش بینی خشکسالی های هیدرولوژیکی حوضه رودخانه خرم آباد با استفاده از شاخص SRIو شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
29 تاثیر اقلیم بر بیماری لیشمانیوز جلدی در پلدختر (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
30 تاثیر گرد و غبار بر آسم و بیماریهای ریوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
31 تاثیربارش برمنابع اب حوضه کوهدشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
32 تحلیل تصادفات جاده ای با رویکرد اقلیمی (مطالعه موردی محور بروجرد اراک) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
33 تحلیل مکانی ایستگاههای هواشناسی استان لرستان براساس استانداردهای سازمان هواشناسی جهانی (WMO) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
34 تحلیل نوسانات خشکسالی های هیدرولوژیک حوضه آبریز خرم آباد با تأکید بر نقش تغییر اقلیم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
35 تعیین تاریخ کشت و مراحل رشد فنولوژی هندوانه آجیلی دیم در استان لرستان (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
36 تعیین رابطه بین بارش و دبی درحوضه مادیان رود (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
37 روشی نوین در محاسبه اقلیم_ توریسم TCI (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
38 روند یابی تخریب مراتع مشجر استان لرستان با استفاده از تفسیر تصاویر ماهواری و جی آی اس (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
39 رویکرد تحلیلی بر میزان توسعه یافتگی استان سیستان بلوچستان در بین سایر استانهای کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
40 شناسایی نقاط بادخیز استان لرستان با استفاده از مدلTAPM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
41 فرآیندهای مورفوتکتونیک گسل جوان زاگرس در تغییرات الگوی رودخانه و روانه های ماسه ای دشت سیلاخور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
42 مقایسه خشکسالیهای هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه خرم آباد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت