دکتر الهام حکیمی راد

دکتر الهام حکیمی راد استادیار علوم تربیتی و روان‌شناسی

دکتر الهام حکیمی راد

Dr. Elham Hakimi Rad

استادیار علوم تربیتی و روان‌شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش بازداری پاسخ بر میزان توجه و بهبود مهارت های حرکتی دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 12، شماره: 45
2 اثربخشی برنامه آموزش حل مسئله خلاق بین فردی بر خلاقیت و مهارت های اجتماعی کودکان کار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 11، شماره: 43
3 اثربخشی برنامه ترکیبی آموزش مستقیم و آگاهی واج شناسی بر کاهش غلط های املایی در دانش آموزان ابتدایی با اختلال یادگیری املا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 10، شماره: 39
4 اثربخشی برنامه های آموزش بازداری پاسخ و حافظه فعال بر بهبود مهارت های اجتماعی کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 4
5 اعتباریابی مقدماتی نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه حالت صفت بیان خشم در جمعیت دانشجویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 6، شماره: 1
6 بررسی میزان سخت رویی در دستیاران تخصصی پزشکی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 4، شماره: 4
7 تدوین برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی (بازداری پاسخ، به روز رسانی، توجه پایدار) و ارزیابی میزان اثربخشی آن بر کاهش نشانه های کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 26
8 رابطه اضطراب و افسردگی با میزان معنویت در دانشجویان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 2
9 رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی تحصیلی:نقش واسطه ای تنیدگی تحصیلی ادراک شده و هیجانات پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 49
10 طراحی برنامه مداخله ای مبتنی بر آموزش بازداری پاسخ و بررسی اثربخشی آن بر نشانه های اختلال نارسایی توجه-بیش- فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 16
11 مقایسه توانایی سازمان دهی زمانی در کودکان دچار اختلال های یادگیری و کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 4
12 مقایسه ی کارکردهای اجرایی کودکان پرورشگاهی با کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش حل مسئله به شیوه خلاق بر تاب آوری مادران دارای اکودک آهسته گام (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
2 اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری، رابطه مادر-کودک و خوداثرمندی والدینی در مادران کودکان ناشنوای شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
3 اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر تاب آوری کودکان با اختلال رفتاری (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
4 اثربخشی بازی درمانگری گروهی با شیوه شناختی رفتاری بر پرخاشگری کودکان کار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
5 اثربخشی برنامه آموزش بازداری پاسخ بر بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 اثربخشی برنامه آموزش بازداری پاسخ بر کاهش نشانه های اختلال کاستی توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
7 Effectiveness of Creative Problem Solving Program on Creativity of Working Boys with Behavioral Problems (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
8 Investigating the Relationship between Forgiveness and Depression in Parents of Mentally-retarded and Normal Children (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
9 رابطه ی تعارضات زناشویی مادران با مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی در شهر تهران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
10 مقایسه الگوهای ارتباطی و رضایت از زندگی در مادران دارای فرزند عادی، کمتوان ذهنی و تیزهوش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
11 مقایسه علاقه اجتماعی و مهارتهای حل مسئله در کودکان کار و کودکان بی سرپرست با اختلالات رفتاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی