دکتر سنجر سلاجقه

دکتر سنجر سلاجقه

دکتر سنجر سلاجقه

Dr. Sanjar Salajeghe

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Survey of the Level of Organizational Health and Political Behavior of Managers in the Ministry of Health of Fars Province: The Second-Order Confirmatory Factor Analysis Approach (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 10، شماره: 4
2 اخلاق و مسئولیت اجتماعی: ارائه الگوی بومی در شرکتهای معدنی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 1
3 ارائه الگو امکان پذیری استقرار سیستم استاندارد ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی در بانک انصار (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 11، شماره: 40
4 ارائه الگوی پژوهش و ارزشیابی تحول محور در نظام تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 4
5 ارائه الگوی توسعه پایدار مبتنی بر شاخص های برند سازی شهری مطالعه موردی: استان بوشهر (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 13، شماره: 2
6 ارائه الگوی دوسوتوانی سازمانی بر اساس وظایف مدیریت منابع انسانی اسلامی در ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 9، شماره: 9
7 ارائه الگوی عوامل نهادی مرتبط با میزان اجرای خط مشی های توزیعی مجدد (مورد مطالعه: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 2، شماره: 4
8 ارائه الگوی فرایند آموزش کارکنان بر اساس توسعه منابع انسانی و اصول سازمان یادگیرنده در شرکت نفت فلات قاره ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
9 ارائه مدل ارزیابی و نظارت بر خط مشی های نهادها در نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 10، شماره: 10
10 ارائه مدل جبران خدمات مادی و غیرمادی با رویکرد بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 12، شماره: 40
11 ارائه مدل رهبری معنوی با راهبردهای مقام معظم رهبری و مدیریت جهادی در مدیران دانشگاه های علوم پزشکی کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 6، شماره: 0
12 ارائه مدل ساختاری تاثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی با رویکرد(توانایی-انگیزش-فرصت) (مورد مطالعه: شرکت معادن زغال سنگ کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سبز دوره: 3، شماره: 1
13 ارائه مدل شناسایی رابطه سرمایه فکری با توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 1
14 ارائه مدل مدیریت منابع انسانی دوسوتوان در نیروی انتظامی به روش تحلیل تم و شبکه خزانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 1
15 ارائه و اعتبارسنجی الگوی تبیین رابطه سیرت نیکوی مدیران با خط مشی های عمومی اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با تاکید بر نقش میانجی سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تعالی منابع انسانی دوره: 4، شماره: 2
16 ارایه الگوی نقش ویژگیهای نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی اداره های ورزش و جوانان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
17 ارزیابی تاثیر سرمایه اجتماعی در سیاستگذاری و اجرای خط مشی های استرتژیک محور در سازمانهای دولتی (مطالعه موردی شرکت پایانه نفتی جزیره خارگ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 3
18 ارزیابی نقش سازمانهای یادگیرنده در توسعه یافتگی خط مشی سازمان های دولتی (مطالعه موردی شهرداری شهرضا) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 4
19 استفاده از مدل الزامات-منابع شغلی در پیش بینی تاب آوری کارکنان شعب بانک ملی شهر کرمان (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 9، شماره: 1
20 اعتبارسنجی مدل مدیریت عملکرد کارکنان سازمان های امنیتی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 8، شماره: 29
21 الگوی خط مشی سازمانی عملکرد کارکنان مبتنی بر عدالت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 42
22 انگیزه خدمت عمومی و عوامل سازمانی و غیرسازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 29، شماره: 97
23 Designing a model to create a suitable platform in order to maintain human capital and increase the productivity of the organization in the central building of Iran Oil Company (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 15، شماره: 4
24 Evaluation of professional ethics relations and the level of implementation of the policies of the Organization of Natural Resources, Forests, Ranges and Watershed Management of the country (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 4، شماره: 4
25 Explaining the Structural Model of Factors Influencing the Retention and Maintenance of Human Capital Based on Organizational Productivity (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و رفتار سازمانی دوره: 4، شماره: 3
26 Factors Affecting the Psychological Resilience of Employees in Bank Melli Branches (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 10، شماره: 4
27 Investigating Ideals of Professional Ethics in Islamic banking (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 5، شماره: 4
28 Monitoring and measuring the health of the administrative system and fighting corruption in the headquarters of the ministry of economic affairs and finance (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 15، شماره: 3
29 بازنمایی بسترهای تسهیل‌کننده تصمیم‌گیری فرماندهان در عملیات والفجر8 (تحقیقی کیفی پیرامون سیاست تصمیم‌گیری فرماندهان لشکر 41 ثارالله) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 7، شماره: 25
30 بررسی اثر تعدیلی رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مدیریت و فرماندهی نظامی دوره: 13، شماره: 45
31 بررسی ارتباط بین نقش بازیگران تدوین خط مشی عمومی با اجرای خط مشی های سلامت نظام اداری(مورد مطالعه:سازمان های اجرایی استان خوزستان) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 10، شماره: 3
32 بررسی اولویت بندی زیر معیارهای کارآفرینی سازمانی در شهرداری اصفهان و ارایه مدل مطلوب مطالعه موردی شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 2
33 بررسی تاثیر ابعاد مسئله یابی بر میزان اجرای خط مشی ها از دیدگاه کارکنان (مطالعه موردی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 8، شماره: 32
34 بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین مدیران بر نگرش های شغلی دبیران با نقش میانجی هویت سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 6، شماره: 12
35 بررسی تاثیر نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 25، شماره: 2
36 بررسی تاثیرپذیری فرسودگی شغلی بر توانمندسازی ساختاری با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیلگر جنسیت (مطالعه موردی: اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی ایران) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 54
37 بررسی رابط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 2
38 بررسی رابطه ابعاد فرهنگی هافستد با شکل گیری شبکه های خط مشی در نظام آموزش عمومی کارآفرینی ایران (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 36
39 بررسی رابطه استقرار سیستم مدیریت انرژی با کاهش هزینه ها در گروه صنایع سیمان کرمان (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 64
40 بررسی رابطه بین بلوغ مدیریت دانش کارکنان و کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 4
41 بررسی رابطه بین بهینه سازی منابع انسانی با چابکی سازمانی و نقش واسطه ای عدالت سازمانی (موردمطالعه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 2
42 بررسی رابطه بین رفتار محیط زیستی و مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی شهرسیرجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 72
43 بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با میزان استفاده از سیستم های اطلاعاتی مدیریت در بانک سپه شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 2
44 بررسی رابطه بین سرمایه های فکری با کیفیت خدمات دولتی در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 24، شماره: 1
45 بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه خدمت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 3، شماره: 3
46 بررسی رابطه بین عوامل فردی و مدیریت رفتار سیاسی در نظام بانکی کشور با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 46
47 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با چابکی سازمانی و نقش واسطه عدالت توزیعی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
48 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و جلوه های بهره وری نیروی انسانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 10، شماره: 4
49 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 4، شماره: 3
50 بررسی رابطه بین مهارت های سیاسی مدیران بر رفتار سیاسی آنها با توجه به نقش میانجی ادراک از فضای سیاسی در دستگاه های اجرایی شهر کرمان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 12، شماره: 54
51 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نوآوری سازمانی در بین مدیران بخش خصوصی و سازمان های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 5، شماره: 3
52 بررسی رابطه سبک مدیریت مربی گری با کیفیت خدمات با استفاده از مدل یابی مسیر به روشPLS در بیمارستانهای آموزشی شهر یزد سال ۱۳۹۱ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 3
53 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با اثربخشی سازمانی در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شفا شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
54 بررسی رابطه عنصر پیشبرد یا ارتقاء از عناصر آمیخته بازاریابی بر حفظ و جذب مشتریان بزرگ و کلیدی بانک مهر اقتصاد استان فارس از دیدگاه مشتریان (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 10
55 بررسی رابطه فرسودگی شغلی با تمایل به ترک خدمت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 2، شماره: 2
56 بررسی رابطه معیارهای مدیریت دانش با میزان توسعه یافتگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 7، شماره: 2
57 بررسی عوامل زمینه ساز تعیین کننده در امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در سازمانهای دولتی ایران (مطالعه موردی: ادارات دولتی استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 2
58 بررسی عوامل موثر تطبیقی سازمان های یادگیرنده در چابک سازی سازمانهای دولتی (مطالعه موردی:بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 4
59 بررسی مدل تطبیقی سبک مدیریت تحول خواه در اثربخشی سازمان های دولتی (مطالعه موردی: بهزیستی شهرستان ایرانشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 4
60 بررسی موانع استقرار مدیریت کیفیت جامع در بیمارستا نهای آموزشی و غیرآموزشی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 15، شماره: 2
61 بررسی موانع و ارائه مدل مناسب برای برقراری مدیریت کیفیت جامع: مطالعه موردی در بیمارستان ها (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 7، شماره: 4
62 بررسی میزان اجرای بانکداری الکترونیکی در بانک ملی شهر کرمان و تعیین رابطه آن با عوامل انسانی (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 11، شماره: 62
63 بررسی نقش دولت الکترونیک در اجرای خط مشی های کیفی صادرات نفت وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با ارائه یک مدل مطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 52
64 بررسی نوآوری سازمانی در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
65 بررسی وضعیت چابکی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 6، شماره: 4
66 پیش بینی تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی بر اساس عوامل بازدارنده (مورد مطالعه: دستگاههای اجرایی شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 2
67 پیشایندهای موثر بر سازمان یادگیرنده با تاکید بر نقش واسطه ای رهبری دانش (دریافت مقاله) فصلنامه تعالی منابع انسانی دوره: 2، شماره: 4
68 تاثیر توانمندسازی ساختاری بر فرسودگی شغلی در دانشگاه های دولتی ایران: نقش حلقوی رفتار شهروندی فردی و رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 2
69 تاثیر رفتار سیاسی بر اثربخشی سازمان (دریافت مقاله) مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی دوره: 1، شماره: 6
70 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان آموزش وپرورش استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 1
71 تاثیر عوامل درون و برون سازمانی موثر بر اجرای بهینه خط مشی های دولتی (مورد مطالعه: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 10، شماره: 2
72 تاثیر فاکتورهای رهبری استراتژیک در اثربخشی آموزش در مدارس (مطالعه موردی مدیران و کارشناسان مدارس ابتدایی منطقه یک تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 4
73 تاثیر فرهنگ سازمانی بر آوای کارکنان با میانجیگری توانمندسازی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 32، شماره: 108
74 تاثیر ویژگی های نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: اداره های ورزش و جوانان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 22، شماره: 60
75 تبیین ابعاد فرهنگ سازمانی و رابطه آن با توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 10، شماره: 3
76 تبیین الگوی ارزش گذاری دستگاه های اجرایی برای نیل به سطح بلوغ مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 36
77 تبیین رابطه شرح مشخصات مشاغل با شایستگی های کارکنان بر مبنای معیارهای ایجابی و سلبی مبتنی بر نهج البلاغه و ارائه مدل مطلوب (مطالعه موردی: شرکت های پخش دارو) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
78 تبیین رابطه عوامل مرتبط با تعادل کار و زندگی با نقش میانجی هوش هیجانی و ارائه مدل (مورد مطالعه: پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 3
79 تبیین رابطه فساد اداری واجرای خط مشی مالیاتی ونقش تعهد سازمانی(اداره کل امورمالیاتی یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 12، شماره: 4
80 تبیین رابطه مدیریت جهادی بر مبنای معنویت سازمانی بر اساس دیدگاه های مقام معظم رهبری و ارائه مدل مطلوب (مطالعه موردی: بانک سپه جمهوری اسلامی ایران منطقه جنوب شرق) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 5، شماره: 0
81 تبیین راهبرد سازمانی با شایسته سالاری و رهبری خدمتگزار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 37
82 تبیین عوامل مرتبط با اجرای خط مشی های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و ارائه مدلی مطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 34
83 تبیین عوامل مرتبط با تعادل کار و زندگی و ادراک تعادل کار و زندگی با نقش میانجی هوش هیجانی (مورد مطالعه: پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 10، شماره: 10
84 تبیین موانع اجرای خط مشی با استفاده از بحث متمرکز گروهی (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 3، شماره: 1
85 تبیین نقش خط مشی های فرهنگی در تامین حقوق شهروندی در سازمانهای دولتی (مورد مطالعه شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 3
86 تبیین و ارزیابی فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز براساس دیدگاه AMO در شرکت معادن ذغال سنگ کرمان (رویکرد کیفی و کمی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 3
87 تبیین و ارزیابی فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز براساس دیدگاه AMO در شرکت معادن ذغال سنگ کرمان (رویکرد کیفی و کمی) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 3
88 تحلیل آماری نقش دولت الکترونیک در بهبود اجرای خط مشی های کیفی صادرات نفت وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با ارائه مدل تحقیق (مطالعه موردی: شرکت پایانه نفتی جزیره خارگ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 43
89 تحلیل بستگی شاخص های کارآفرینی سازمانی با معیارهای بنیاد مدیریت کیفیت اروپا) EFQM)در راستای تعالی سازمان(مطالعه موردی دستگاه های اجرایی شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 3
90 تحلیل جایگاه مولفه های موثر بر برندسازی شهری (مورد مطالعه: شهر بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 73
91 تحلیل رابطه رهبری تحول آفرین با مدل خود کارآمدی: نقش میانجی هوش اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 1
92 تحلیل رابطه معیارهای مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) با بهره وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: دستگاه های اجرایی شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 45
93 تحلیل رابطه هوش اخلاقی و هوش هیجانی با عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 3
94 رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران و عوامل جمعیت شناختی با کیفیت محصولات (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 5، شماره: 2
95 رابطه بین جو اخلاقی و استرس شغلی با رفتارهای انحرافی کارکنان: نقش تعدیل گر سبک رهبری ستمگرانه (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 3
96 رابطه بین معیارهای ارزش گذاری و سطح بلوغ مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 3
97 رابطه پایبندی کارکنان به معیارهای اخلاقی با فساد اداری و ارائه الگو (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 11، شماره: 3
98 رابطه سواد مالی و رفاه مالی بر میزان فشار روانی در بین کارکنان اداره مالیات شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 7، شماره: 28
99 رابطه مولفه های تعهد سازمانی با عوامل مدل پستل از دیدگاه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (رویکردی استراتژیک) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 10، شماره: 1
100 رتبه بندی شاخص های بازدارنده از تخلفات اداری با رویکرد آموزه های اسلامی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 12، شماره: 45
101 سنجش میزان اجرای خط مشی های حمایتی دولت از شرکت های دانش‎بنیان (مطالعه موردی: استان های فارس، خراسان رضوی، گیلان و هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 3
102 شاخص های حکمرانی خوب و شهروندی خوب با تاکید بر نقش قومیت های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
103 شناخت بازیگران تدوین خط مشی عمومی موثر بر اجرای خط مشی های سلامت نظام اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 38
104 شناخت و توصیف الگوی مطلوب معنویت محیط کار و مدیریت ارتباط با مشتری وکیفیت زندگی کاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 12، شماره: 43
105 شناسایی معیارهای امکان پذیری استقرار نظام مشارکت عمومی- خصوصی در ایران با رویکرد مسئولیت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تعالی منابع انسانی دوره: 4، شماره: 1
106 شناسایی موانع اجرای خط مشی های عمومی در مجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 3
107 شناسایی مولفه های بازطراحی ساختار سازمانی و رویکرد سرویسگرا در بانک ملی استان کرمان و تعین وضعیت و ارتباط هر یک از آنها با یکدیگر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 53
108 شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده اجرای تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی(مورد مطالعه: دستگاه های اجرایی شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 16، شماره: 63
109 طراحی الگو مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد توسعه پایدار سازمانی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 43
110 طراحی الگوی استقرار سازمان یادگیرنده با تاکید بر رهبری دانش و سطوح یادگیری در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 5
111 طراحی الگوی پرورش مدیر به عنوان مربی در بخش دولتی ایران: رویکرد هم افزایی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 9، شماره: 18
112 طراحی الگوی تصمیم گیری فرماندهان لشکر 41 ثارالله در عملیات والفجر 8 و تطبیق آن با مفاهیم نظریه فعالیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 2
113 طراحی الگوی توانمندسازهای مدیریت دانش مبتنی بر مبانی اسلامی در آموزش و پرورش شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
114 طراحی الگوی توسعه پایدار اجتماعی مبتنی بر خط مشی های فرهنگی سازمان های دولتی در راستای تامین حقوق شهروندی (مطالعه موردی شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
115 طراحی الگوی کارآفرینی سازمانی بارویکرداقتصادمقاومتی در وزارت آموزش وپرورش(مطالعه موردی استانهای غرب کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 4
116 طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی سبز مبتنی بر فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: سازمان های دولتی شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سبز دوره: 3، شماره: 2
117 طراحی الگوی مفهومی ریسک های مدیریتی مرتبط با میزان اجرای خط مشی های بیمه ای در صنعت بیمه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 7، شماره: 7
118 طراحی الگوی نقش سیرتحول ،الزامات، ابعاد کیفیت و اصول مدیریت کیفیت جامع در اجرای خط مشی های بیمه ای (مطالعه موردی: اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 1، شماره: 1
119 طراحی الگوی نقش عوامل محتوایی و ساختاری در سرمایه اجتماعی و موفقیت سازمانی مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی اراک (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 12، شماره: 2
120 طراحی مدل اجرای خط مشی حمایتی و خدماتی مبتنی برسبک مدیریت جهادی(مطالعه موردی بنیاد شهید وامورایثار گران استانهای فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 25، شماره: 95
121 طراحی مدل اجرای خط مشی های فرهنگی در رابطه با فرهنگ سازمانی و نقش میانجی معنویت در محیط کار (مطالعه موردی: بسیج داشجویی و اساتید) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 2
122 طراحی مدل اخلاق حرفه ای در سازمان منابع طبیعی، جنگل ها، مراتع و آبخیزداری (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 4
123 طراحی مدل اخلاق کار در بیمارستان های دولتی شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 12، شماره: 12
124 طراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش های سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 52
125 طراحی مدل حکمرانی خوب در صنعت و معدن در راستای توسعه پایدار با رویکرد کنش های نوآورانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 5، شماره: 1
126 طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با توانمند سازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 39
127 طراحی مدل فرهنگ کار با توجه به عوامل عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی و ارائه الگوی مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
128 طراحی مدل مطلوب حکمرانی خوب شهری در اصفهان با رویکرد تحلیل موانع برنامه ریزی و مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 2
129 طراحی مدل مفهومی کارآفرینی سازمانی در کمیته امداد امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 3، شماره: 3
130 طراحی و تبیین الگوی آوای کارکنان با تاکید بر فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: ستاد مرکزی بانک کشاورزی و شعب آن بانک در تهران بزرگ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 10، شماره: 39
131 طراحی و تبیین مدل رفتاری مبتنی بر عقلانیت الهی و احساس با در نظر گرفتن نقش میانجی عدالت سازمانی (مورد پژوهش: شرکت توزیع برق شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 11، شماره: 11
132 طراحی و روانسنجی "مقیاس هوش اخلاقی در پرستاران" در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 5
133 فراترکیب تاثیر مدیریت جهادی بر توسعه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
134 کشف عوامل موثر بر توسعه طرح تحول سلامت در وزارت درمان و آموزش پزشکی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
135 مدل پیش بینی تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی (مطالعه موردی : دستگاههای اجرایی شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه تعالی منابع انسانی دوره: 1، شماره: 1
136 مدل خط مشی گذاری مطلوب برای نهادینه کردن رویه های آموزشی اخلاق در اتاق های اصناف (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 2
137 مدل رابطه ارتباطات انسانی با عملکرد شغلی کارکنان و نقش مداخله گر فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 2
138 مدل معادله ساختاری ویژگی های شخصیتی رهبران تحول آفرین و مسئولیت پذیری اجتماعی؛ نقش واسطه گر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 10، شماره: 37
139 مدل یابی رفتار های اخلاقی مبتنی بر نقش های مدیران وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 19، شماره: 47
140 مطالعه تطبیقی وضعیت سیستم کیفیت خدمات در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به منظور ارائه مدل (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 30
141 مطالعه و تبیین عوامل مرتبط با مدیریت رفتار سیاسی در نظام بانکی و ارائه الگو با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 1
142 موشکافی ابعاد آوای کارکنان در بانک های دولتی(مورد مطالعه: ستاد مرکزی بانک کشاورزی و شعب آن بانک در تهران بزرگ) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 58
143 میزان شناخت از عقود بانکداری اسلامی (مورد مطالعه: یک بانک خصوصی) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 10، شماره: 37
144 نظام پرداخت های بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 53
145 نقش مدیریت منابع انسانی پایدار مبتنی بر ابعاد فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی در رشد گردشگری (مطالعه موردی: جهان شهر مقاومت، کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 10، شماره: 2
146 نقش هوش معنوی درمدیریت با تکیه برآیات قرآن و روایات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 14، شماره: 53
147 واکاوی روابط غیرمستقیم مثلث توسعه پایدار منطقه ای، تعاون و ظرفیت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 9، شماره: 9
148 وضعیت مسئله یابی رسمی و میزان اجرای خط مشی های عمومی (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 8، شماره: 3
149 یکپارچه سازی شاخص های خط مشی گذاری فرهنگی کلان شهرها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با سرمایه اجتماعی در شرکت گاز استان کرمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت
2 آزار جنسی زنان در محیط کار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
3 آموزش و محیط زیست سالم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
4 احساس و قدرت (به عنوان نفوذ اجتماعی) و بررسی اثر آنها بر رفتار شهروند سازمانی، رفتار ناکارآمد فردی و سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
5 ارائه الگوی اشتیاق شغلی کارکنان بانک مسکن کرمان بر اساس تئوری داده بنیاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
6 ارائه الگویی جهت بهبود بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
7 ارتباط هوش سازمانی و مدیریت کیفیت فراگیر؛ یک ضرورت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
8 افزایش بهره وری سازمان با تاکید بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های دانشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
9 الزامات و پیامدهای نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
10 اولویت بندی راهکارهای وصول مطالبات غیر جاری (مطالعه موردی : شعب بانک آینده شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
11 ایجاد انگیزه در کارکنان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
12 بازاریابی شبکه ای و مدیریت زنجیره ی عرضه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
13 بانکداری الکترونیکی انتخاب یا الزام (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
14 بررسی اثر سیستم پاداش بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
15 بررسی اخلاق کارو آسیب های رفتاری در محیط کار (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
16 بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و بازاریابی رابطه مند در بانک ملی شهر ایذه (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه
17 بررسی ارتباط عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در شرکت گاز استان کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
18 بررسی ارتباط میان مدیریت تحول، تکنولوژی اطلاعات و کسب و کار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
19 بررسی استراتژیهای موضع سازی و رابطه آن با کیفیت و وفاداری مشتریان(مطالعه موردی در شرکت تک ماکارون) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
20 بررسی الگوهای رضایت مندی مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
21 بررسی انگیزش و ارزش ها در بازاریابی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
22 بررسی بهبود بهره وری در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
23 بررسی تاثیر آموزش و توسعه منابع انسانی در ارتقا سطح عملکرد و بهره وری پرسنل سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
24 بررسی تاثیر اخلاق کسب و کار پایدار بر عملکرد فردی و سازمانی (مطالعه موردی: مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران
25 بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی و ساختار سازمانی بر عملکرد شرکت های مهندسین مشاور (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
26 بررسی تاثیر توانمندسازی بر رشدحرفه ای کارکنان شهرداری مشهد جهت ارائه بهترخدمات الکترونیک شهری مطالعه موردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
27 بررسی تاثیر چرخش شغلی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بانک ملی استان کرمان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم بهداشتی، روانشناسی، مدیریت و علوم تربیتی
28 بررسی تاثیر خلاقیت به عنوان یکی از ابعاد تفکر استراتژیک مدیران بر کیفیت محصولات در واحدهای تولیدی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
29 بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر انگیزش و بهره وری کارکنان ( نمونه موردی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش ها و فناوری های دانش بنیان در مدیریت و حسابداری
30 بررسی تاثیر نقش اوقات فراغت بر رفتارهای اخلاقی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، گرایش مهندسی فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
31 بررسی تحلیل ایفای نقشهای مدیران و رابطه آن با ارزش مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
32 بررسی تحلیلی ریسک های مرتبط بر شکوفایی خلاقیت منتهی به کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
33 بررسی جایگاه مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
34 بررسی جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر افزایش اعتبار شرکت در اجتماع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
35 بررسی چگونگی شکل گیری کارآفرینی واهمیت وجایگاه آن درسازمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
36 بررسی رابطه ابعاد معنویت و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی در شرکت توزیع و پخش فرآورده های نفتی شهر کرمان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
37 بررسی رابطه استرس شغلی باتیپ های شخصیتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
38 بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رقابت پذیری و وفاداری مشتریان در صنعت بیمه براساس نیروهای رقابتی پورتر مطالعه موردی: نمایندگی های شرکت سهامی بیمه ایران دراستان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
39 بررسی رابطه استقرار سیستم مدیریت انرژی با کاهش هزینه ها در گروه صنایع سیمان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی
40 بررسی رابطه اعتماد سازی و مدیریت تعارض با رضایت مشتریان(مورد مطالعه : بانک ملی شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
41 بررسی رابطه انگیزش کارکنان با میزان هویت سازمانی در شعب بانک صادرات شهر کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
42 بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان مورد مطالعه: بانک ملی شهرستان کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
43 بررسی رابطه بین آزار جنسی و اضطراب زنان در محیط کار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
44 بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و مولفه های سازمان یادگیرنده با کیفیت زندگی کاری کارکنان بانک کشاورزی منطقه کرمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
45 بررسی رابطه بین ارگونومی و عملکرد کارکنان در شرکت ملی پخش فرآوده های نفتی منطقه کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
46 بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و یادگیری سازمانی (مطالعه موردی : بانک ملی شعب استان کرمان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
47 بررسی رابطه بین توسعه سازمانی و پاسخگویی در ادارات دولتی شهر کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
48 بررسی رابطه بین توسعه سازمانی و شایسته سالاری در ادارات دولتی شهر کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
49 بررسی رابطه بین جذابیت وب سایت با تجارت و بازاریابی الکترونیکی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
50 بررسی رابطه بین رفتارهای اخلاقی مدیران با وجدان کاری کارکنان ادارات دولتی شهرستانکرمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
51 بررسی رابطه بین سایش اجتماعی کارکنان با عزت نفس سازمانی و تعارضات فردی آن ها در استانداری کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
52 بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض با مدیریت ارتباط با مشتری مطالعه موردی شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
53 بررسی رابطه بین سرمایه گذاری جمعی کارآفرینی استراتژیک کسب و کارهای نوپا مطالعه موردی:(شرکت های عضو پارک علم و فناوری شهر کرمان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
54 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانی رضایت شغلی در کارخانه لاستیک کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
55 بررسی رابطه بین عوامل جلب رضایت مشتری و بازایابی ارتباطی دربانک سپه شهر کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
56 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با سرمایه فکری: مطالعه موردی مدیران میانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
57 بررسی رابطه بین کاربردهای فناوری اطلاعات با اثر بخشی سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
58 بررسی رابطه بین مدیریت دانش با نوآوری سازمانی(مطالعه موردی: شرکت کرمان موتور بم) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
59 بررسی رابطه بین مدیریت زمان و رضایت شغلی کارکنان اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهر کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
60 بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع( TQM) با بهبود عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سازمانی در کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
61 بررسی رابطه بین مسیولیت اجتماعی با بالندگی سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
62 بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و مهارت های کارآفرینی درسازمان های دولتی شهرکرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
63 بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی وکارآفرینی سازمانی درسازمان های دولتی شهرکرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
64 بررسی رابطه تضمین کیفیت خدمات بانکی با اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
65 بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با عدالت سازمانی با اثر میانجی گری تعهد شغلی مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری،اقتصاد و بانکداری
66 بررسی رابطه سبکهای اتخاذ تصمیمات استراتژیک با توانمندسازی روانشناختی کارکنان در استانداری کرماان (دریافت مقاله) همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
67 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی کارکنان با آسیب های اجتماعی دانشجویاندر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
68 بررسی رابطه عدالت سازمانی با بهبود سازمانی در شرکت سهامی برق منطقهای کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
69 بررسی رابطه عنصر پیشبرد یا ارتقاء از عناصر آمیخته بازاریابی بر حفظ و جذب مشتریان بزرگ و کلیدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
70 بررسی رابطه عنصر پیشبرد یا ارتقاء از عناصر آمیخته بازاریابی بر حفظ و جذب مشتریان بزرگ و کلیدی بانک مهر اقتصاد استان فارس از دیدگاه مشتریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
71 بررسی رابطه فرهنگ ایمنی و مسیولیت اجتماعی (c.s.r) در دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
72 بررسی رابطه فناوری اطلاعات با اثر بخشی سازمانی اداره کل راه و شهر سازی استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی
73 بررسی رابطه مدیریت دانش و بهره وری کارکنان (مطالعه موردی در شرکت آب و فاضلاب شهر کرمان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
74 بررسی رابطه مدیریت دانش و کیفیت محصول(مورد مطالعه : کارخانه ریسندگی آذر اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
75 بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با ماندگاری مدیران مجتمع مس شهربابک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
76 بررسی رابطه معنویت محیط کاری با تفکر استراتژیک کارکنان در سازمان های دولتی شهر کرمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
77 بررسی رابطه میان اخلاق کار وکیفیت خدمات در سازمان های دولتی شهر کرمان (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
78 بررسی رابطه میان ساختار اجتماعی سازمان با توانمند سازی کارکنان در شهرداری و اداره تامین اجتماعی شهر زاهدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
79 بررسی رابطه میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی با جذب منابع بانکی در شعب بانک پاسارگاد منطقه شرق کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
80 بررسی رابطه میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی با جذب منابع بانکی در شعب بانک پاسارگاد منطقه شرق کشور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
81 بررسی رابطه نگرش های ناکارآمد با بالندگی سازمانی در کارکنان اداره کل بیمه سلامت کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
82 بررسی رابطه هوش عاطفی با ماندگاری مدیران مجتمع مس شهربابک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
83 بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با اثر بخشی سازمانی دربانک قرض الحسنه رسالت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
84 بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با تعهد کارکنان در مراکز بهداشتی و درمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
85 بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با تعهد کارکنان و کیفیت خدمات آنان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
86 بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با کیفیت خدمات در مراکز بهداشتی ودرمانی (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
87 بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی در ترک شغل مکان تحقیق بیمارستان ها (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
88 بررسی راهکارهای پیاده سازی طرح تشکیلاتی سازمان بدون مرز در مسیر توسعه (مطالعه موردی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
89 بررسی ریسک اقتصادی پروژه های عمرانی از طریق تاخیرات و علل آن (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
90 بررسی زمینه های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
91 بررسی سبکهای اتخاد تصمیمات استراتژیک توسط مدیران در استانداری کرمان و ارائه راهکار در جهت مشارکت منابع انسانی (دریافت مقاله) همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
92 بررسی عوامل کلیدی مدیریت دانش در بهره وری سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
93 بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات الکترونیک با استفاده از AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
94 بررسی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون با کار آفرینی سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی کرمان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
95 بررسی قدرت پیش بینی اشتیاق شغلی بر پایه متغیرهای هویت سازمانی، انگیزش کارراهه و مالکیت روان شناختی در کارکنان شرکت مس سرچشمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
96 بررسی کارآفرینی بر فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
97 بررسی کارآفرینی و فناوریهای نوین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
98 بررسی کیفیت خدمات در بانک سپه شهر کرمان و رابطه آن با رضایت مشتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
99 بررسی مدل ها و عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
100 بررسی مدلها و الگوهای رضایت مندی مشتری و شاخص های ان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
101 بررسی مدیریت ارتبط با مشتری بر کیفیت زندگی کاری کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
102 بررسی مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی با نقش خلاقیت سازمانی در بین کارکنا ن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مدیریت پویا، اقتصاد دانش بنیان
103 بررسی موانع کارآفرینی الکترونیک و ارائه راهکار و الگویی برای توسعه موفق کارآفرینی الکترونیک درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
104 بررسی موانع و راهکارهای خصوصی سازی و ارایه مدلی جامع جهت اجرای موفق اصل 44 (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
105 بررسی نقس سلامت سازمانی بر بهبود فرآیند کاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
106 بررسی نقش تاثیر گذاری سیستم خبره CRM در بهبود تعامل با خریداران در اکو سیستم های کسب و کار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
107 بررسی نقش فناوری اطلاعات در تحول اداری و ارائه مدلی جامع جهت پیاده سازی موفق آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری
108 بررسی نقش مدیر به عنوان طراح و رابطه آن با اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
109 بررسی نقش مدیران و رابطه آن با اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
110 بررسی نقش مدیربه عنوان معلم و رابطه آن با اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
111 بررسی نقش منشور اخلاقی کارکنان بر بهبود رفتار تمکین مودیان مالیاتی ( مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان کرمان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
112 بررسی نقش و جایگاه سرمایه انسانی و مدیریت دانش در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
113 بررسی و توصیف اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری درتعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
114 بررسی و توصیف کیفیت خدمات بانکی با استفاده ازمدل BSQ درتعاونی اعتبارثامن الائمه (ع) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
115 بررسی وضعیت استارت آپ های فین تاک از دیدگاه مدیران بانک رفاه استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
116 بررسی هوش هیجانی و رابطه آن با اثر بخشی سازمانی در هزاره سوم (مطالعات موردی: بانک صادرات شمال شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
117 بررسی یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
118 برنامه ریزی ، کارآفرینی و توسعه هماهنگ مناطق کشور گامی موثر در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی
119 برنامه ریزی و رشد هماهنگ مناطق کشور- کلید توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
120 بهبود عملکرد نوآوری از طریق کسب دانش با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده حفظ کارکنان و شیوه های مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی شهر کرمان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت ، اقتصاد و بانکداری اسلامی
121 پارادایم استقرار سیستم های هوشمند مصنوعی در مدیریت دانش (KM) پارکهای علمی فناوری (دریافت مقاله) همایش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار
122 پارادایم مدیریت دانش و توسعه کارآفرینی سازمانی درعصرفناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دومین همایش کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات
123 پاسخگویی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
124 تاثیر آموزش کارکنان بر کیفیت خدمات؛ نقش میانجی تعهد سازمانی و تعهد به تغییر (مورد مطالعه: هتلهای گردشگری شهر کرمان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
125 تاثیر اخلاق حسابداری در اجرای موفقیت آمیز سیستم گزارشگری تجاری گسترش پذیر(XBRL) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری
126 تاثیر رفتار سیاسی بر اثربخشی سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
127 تاثیر ناهمسانی شناختی و رفتار فردی در مدیریت و حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
128 تاملی بررابطه کیفیت خدمات و اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان رویکردی جهت بهبود رضایت مشتری (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
129 تأملی بر نقش فناوری اطلاعات (IT) در بازاریابی ویروسی با تأکید بر اینترنت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
130 تجزیه و تحلیل سازمان در مدیریت و نقش آن در کارکنان(تحول سازمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
131 تحقیق و پژوهش پیرامون سیستم طراحی مدیریت اطلاعات برای تولیدات چرمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
132 تحلیل فناوری RFID شناسایی اجزا و کاربرد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
133 تحلیل کمی مولفه های عملکردمالی در پوشش فرهنگ استراتژیک به عنوان زیربنای مدیریت ریسک پروژه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
134 تحلیل نقش عدالت سازمانی بر رفتارهای اخلاقی کارکنان سازمان های دولتی شهرکرمان با استفاده از تئوری مجموعه های راف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
135 تحولی نوین در فناوری اطلاعات با برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در جهت کسب مزیت رقابتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
136 تعارض عاملی تسریع کننده در بروز خلاقیت کارکنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
137 تعریف، ابعاد، ویژگی ها وشاخصه های شخصیت بر رفتار سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
138 توانمندسازی منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسان ایران
139 توسعه ابعاد فرهنگی هافستد با بعد دینی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
140 توسعه بخش کشاورزی از طریق آموزش کارآفرینی با روش شناسایی مزیتهای نسبی و ضریب مکانی LQ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
141 حرکت به سمت بهره وری نیروی انسانی با اندیشه ای جهادگونه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
142 خلاقیت، جوهره کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
143 رابطه آموزه های دینی با اخلاق حرفه ای مدیران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
144 رابطه انگیزش کارکنان با دیدگاه شغلی آنان و نقش تعدیل کنندگی تناسب فرد سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش ها و فناوری های دانش بنیان در مدیریت و حسابداری
145 رابطه بین تعهد شغلی با استرس شغلی کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
146 رابطه کارآفرینی با چالش های اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
147 رابطه نقش های منابع انسانی استراتژیک با نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش (موردمطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر کرمان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت
148 رابطه نقش های منابع انسانی استراتژیک با نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی شهر کرمان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت ، اقتصاد و بانکداری اسلامی
149 راهکارهای بهبود کسب و کار دانش بنیان در کشور (دریافت مقاله) همایش شرکت های سرآمد، مادر و برندساز(لوکوموتیو اقتصاد دانش بنیان)
150 راهکارهایی برای افزایش بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
151 رفتار سیاسی در سازمان ها (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
152 رفتار شهروندی سازمانی و اثرات آن بر عملکرد وموفقیت سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
153 روابط میان هوش اجتماعی، هوش هیجانی و هوش فرهنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
154 رویکرد تحلیلی بر بانکداری الکترونیک و فرهنگ آن در جامعه (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
155 رهبری تحول آفرین و اکوسیستم نوآوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
156 رهبری معنوی ابزاری مناسب بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
157 سازمان یادگیرنده عاملی جهت بهره مندی تحول سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
158 سازمان یادگیرنده، عاملی جهت بهره مندی تحول سازمانی (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
159 سکوت سازمانی، مانع ایجاد کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
160 طراحی سیستم مدیریت بحران درا یران (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
161 طراحی مدل آرمان های اخلاق حرفه ای در بانکداری اسلامی مبتنی برسبک تفکر مدیران و ساختار سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
162 طراحی مدل بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با روش دلفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
163 عزت نفس در کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
164 عوامل موثر بر حکومت مداری الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
165 کارآفرینی و مفاهیم آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
166 گردشگری روستایی پیامدها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
167 لزوم سرمایه گزاری در حوزه متن باز د رسازمانها د ولتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
168 مبانی ساختار سازمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
169 مدل ارتقا شایستگی مدیران حوزه سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
170 مدیریت ارتباط با مشتری در بانک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
171 مدیریت دانش در اتباط با طرح تکریم ارباب رجوع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
172 مدیریت دانش درکسب و کار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
173 مدیریت دانش و بازاریابی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
174 مدیریت دانش و داده کاوی برای بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
175 مدیریت دفاع فرهنگی باتاکید براندیشه های والای رهبرکبیر انقلاب امام خمینی ره (دریافت مقاله) همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
176 مدیریت منابع انسانی دیجیتال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
177 مدیریت و اندازه گیری سرمایه فکری با استفاده از کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری
178 مذیریت استراتژیک منابع انسانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
179 مروری بر شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
180 مروری بر نقش داده کاوی در تدوین خط مشی گذاری نوآوری در اکو سیستم های کسب و کار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
181 مروری بر هوش سازمانی:از مفاهیم تا نظریه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
182 مفاهیم و راهبردهای سازمان های کارآفرین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
183 موانع و عوامل موثر بر رابطه بین گردشگری و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
184 موثرترین روش اموزش و افزایش سرمایه های انسانی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری
185 مولفه های شایسته سالاری و نقش آن بر بهبود مدیریت تحول (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
186 مهندسی مجدد فرآیندها و بررسی طرح تحقیقاتی مهندسی مجدد در شرکت برق منطقه ای کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
187 نقد و بررسی سازمانهای شبکه ای در عصر اطلاعات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
188 نقش آینده پژوهی در توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
189 نقش سازمان های یادگیرنده مهارت محور در افزایش بهره وری و ارتقاء سلامت اداری (مطالعه موردی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
190 نقش سرمایه های اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری مطالعه موردی شرکت سیمان کرمان و سیمان بعثت رفسنجان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری
191 نقش مدیریت پارادوکس در استراتژی های منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
192 نقش مدیریت دانش در خلاقیت و نوآوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
193 نقش مهارت های منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی پایدار (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
194 نقش و ی کی ها (WIKI) در مدیریت دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
195 نقش هوش استراتژیک در سازمان های امروزی (دریافت مقاله) کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری
196 نگرش مفهومی برشهرا لکترونیک و زیرساختهای لازم برای ایجاد آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
197 نگرشی به خلاقیت فردی و سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
198 واکاوی استراتژی های توانمندسازی روانشناختی کارکنان جهت بهبود عملکردسازمان(مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
199 ویژگی ها، راهبردها و کاربردهای بانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
200 یادگیری الکترونیکی پارادایمی جدید جهت حرکت به سمت سازمان‌های مجازی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات