دکتر سنجر سلاجقه

دکتر سنجر سلاجقه

دکتر سنجر سلاجقه

Dr. Sanjar Salajeghe

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق و مسئولیت اجتماعی: ارائه الگوی بومی در شرکتهای معدنی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 1
2 ارائه الگوی فرایند آموزش کارکنان بر اساس توسعه منابع انسانی و اصول سازمان یادگیرنده در شرکت نفت فلات قاره ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
3 ارائه مدل جبران خدمات مادی و غیرمادی با رویکرد بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1399، شماره: 40
4 ارائه مدل شناسایی رابطه سرمایه فکری با توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 1
5 ارائه مدل مدیریت منابع انسانی دوسوتوان در نیروی انتظامی به روش تحلیل تم و شبکه خزانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 1
6 ارایه الگوی نقش ویژگیهای نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی اداره های ورزش و جوانان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
7 استفاده از مدل الزامات-منابع شغلی در پیش بینی تاب آوری کارکنان شعب بانک ملی شهر کرمان (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 9، شماره: 1
8 اعتبارسنجی مدل مدیریت عملکرد کارکنان سازمان های امنیتی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 8، شماره: 29
9 الگوی خط مشی سازمانی عملکرد کارکنان مبتنی بر عدالت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 42
10 انگیزه خدمت عمومی و عوامل سازمانی و غیرسازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 29، شماره: 97
11 Evaluation of professional ethics relations and the level of implementation of the policies of the Organization of Natural Resources, Forests, Ranges and Watershed Management of the country (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 4، شماره: 4
12 Factors Affecting the Psychological Resilience of Employees in Bank Melli Branches (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 10، شماره: 4
13 بازنمایی بسترهای تسهیل‌کننده تصمیم‌گیری فرماندهان در عملیات والفجر8 (تحقیقی کیفی پیرامون سیاست تصمیم‌گیری فرماندهان لشکر 41 ثارالله) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 7، شماره: 25
14 بررسی اثر تعدیلی رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مدیریت و فرماندهی نظامی دوره: 13، شماره: 45
15 بررسی اولویت بندی زیر معیارهای کارآفرینی سازمانی در شهرداری اصفهان و ارایه مدل مطلوب مطالعه موردی شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 2
16 بررسی تاثیر ابعاد مسئله یابی بر میزان اجرای خط مشی ها از دیدگاه کارکنان (مطالعه موردی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 8، شماره: 32
17 بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین مدیران بر نگرش های شغلی دبیران با نقش میانجی هویت سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 6، شماره: 12
18 بررسی تاثیر نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 25، شماره: 2
19 بررسی تاثیرپذیری فرسودگی شغلی بر توانمندسازی ساختاری با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیلگر جنسیت (مطالعه موردی: اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی ایران) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 54
20 بررسی رابطه استقرار سیستم مدیریت انرژی با کاهش هزینه ها در گروه صنایع سیمان کرمان (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 64
21 بررسی رابطه بین بلوغ مدیریت دانش کارکنان و کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 4
22 بررسی رابطه بین بهینه سازی منابع انسانی با چابکی سازمانی و نقش واسطه ای عدالت سازمانی (موردمطالعه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 2
23 بررسی رابطه بین رفتار محیط زیستی و مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی شهرسیرجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 72
24 بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با میزان استفاده از سیستم های اطلاعاتی مدیریت در بانک سپه شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 2
25 بررسی رابطه بین سرمایه های فکری با کیفیت خدمات دولتی در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 24، شماره: 1
26 بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه خدمت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 3، شماره: 3
27 بررسی رابطه بین عوامل فردی و مدیریت رفتار سیاسی در نظام بانکی کشور با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1400، شماره: 46
28 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با چابکی سازمانی و نقش واسطه عدالت توزیعی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
29 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 4، شماره: 3
30 بررسی رابطه بین مهارت های سیاسی مدیران بر رفتار سیاسی آنها با توجه به نقش میانجی ادراک از فضای سیاسی در دستگاه های اجرایی شهر کرمان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 12، شماره: 54
31 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نوآوری سازمانی در بین مدیران بخش خصوصی و سازمان های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 5، شماره: 3
32 بررسی رابطه سبک مدیریت مربی گری با کیفیت خدمات با استفاده از مدل یابی مسیر به روشPLS در بیمارستانهای آموزشی شهر یزد سال ۱۳۹۱ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 3
33 بررسی رابطه عنصر پیشبرد یا ارتقاء از عناصر آمیخته بازاریابی بر حفظ و جذب مشتریان بزرگ و کلیدی بانک مهر اقتصاد استان فارس از دیدگاه مشتریان (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 10
34 بررسی رابطه فرسودگی شغلی با تمایل به ترک خدمت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 2، شماره: 2
35 بررسی رابطه معیارهای مدیریت دانش با میزان توسعه یافتگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 7، شماره: 2
36 بررسی موانع استقرار مدیریت کیفیت جامع در بیمارستا نهای آموزشی و غیرآموزشی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 15، شماره: 2
37 بررسی موانع و ارائه مدل مناسب برای برقراری مدیریت کیفیت جامع: مطالعه موردی در بیمارستان ها (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 7، شماره: 4
38 بررسی میزان اجرای بانکداری الکترونیکی در بانک ملی شهر کرمان و تعیین رابطه آن با عوامل انسانی (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 11، شماره: 62
39 بررسی نقش دولت الکترونیک در اجرای خط مشی های کیفی صادرات نفت وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با ارائه یک مدل مطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 52
40 بررسی نوآوری سازمانی در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
41 بررسی وضعیت چابکی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 6، شماره: 4
42 پیش بینی تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی بر اساس عوامل بازدارنده (مورد مطالعه: دستگاههای اجرایی شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 2
43 پیشایندهای موثر بر سازمان یادگیرنده با تاکید بر نقش واسطه ای رهبری دانش (دریافت مقاله) فصلنامه تعالی منابع انسانی دوره: 2، شماره: 4
44 تاثیر توانمندسازی ساختاری بر فرسودگی شغلی در دانشگاه های دولتی ایران: نقش حلقوی رفتار شهروندی فردی و رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 2
45 تاثیر رفتار سیاسی بر اثربخشی سازمان (دریافت مقاله) مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی دوره: 1، شماره: 6
46 تبیین الگوی ارزش گذاری دستگاه های اجرایی برای نیل به سطح بلوغ مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 36
47 تبیین رابطه شرح مشخصات مشاغل با شایستگی های کارکنان بر مبنای معیارهای ایجابی و سلبی مبتنی بر نهج البلاغه و ارائه مدل مطلوب (مطالعه موردی: شرکت های پخش دارو) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
48 تبیین رابطه عوامل مرتبط با تعادل کار و زندگی با نقش میانجی هوش هیجانی و ارائه مدل (مورد مطالعه: پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 3
49 تبیین راهبرد سازمانی با شایسته سالاری و رهبری خدمتگزار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 37
50 تبیین عوامل مرتبط با اجرای خط مشی های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و ارائه مدلی مطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1397، شماره: 34
51 تبیین موانع اجرای خط مشی با استفاده از بحث متمرکز گروهی (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 3، شماره: 1
52 تبیین نقش خط مشی های فرهنگی در تامین حقوق شهروندی در سازمانهای دولتی (مورد مطالعه شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 3
53 تبیین و ارزیابی فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز براساس دیدگاه AMO در شرکت معادن ذغال سنگ کرمان (رویکرد کیفی و کمی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 3
54 تبیین و ارزیابی فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز براساس دیدگاه AMO در شرکت معادن ذغال سنگ کرمان (رویکرد کیفی و کمی) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 3
55 تحلیل آماری نقش دولت الکترونیک در بهبود اجرای خط مشی های کیفی صادرات نفت وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با ارائه مدل تحقیق (مطالعه موردی: شرکت پایانه نفتی جزیره خارگ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 3
56 تحلیل بستگی شاخص های کارآفرینی سازمانی با معیارهای بنیاد مدیریت کیفیت اروپا) EFQM)در راستای تعالی سازمان(مطالعه موردی دستگاه های اجرایی شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 3
57 تحلیل رابطه رهبری تحول آفرین با مدل خود کارآمدی: نقش میانجی هوش اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 1
58 تحلیل رابطه معیارهای مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) با بهره وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: دستگاه های اجرایی شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 45
59 تحلیل رابطه هوش اخلاقی و هوش هیجانی با عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 3
60 رابطه بین جو اخلاقی و استرس شغلی با رفتارهای انحرافی کارکنان: نقش تعدیل گر سبک رهبری ستمگرانه (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 3
61 سنجش میزان اجرای خط مشی های حمایتی دولت از شرکت های دانش‎بنیان (مطالعه موردی: استان های فارس، خراسان رضوی، گیلان و هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 3
62 شاخص های حکمرانی خوب و شهروندی خوب با تاکید بر نقش قومیت های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
63 شناخت بازیگران تدوین خط مشی عمومی موثر بر اجرای خط مشی های سلامت نظام اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 38
64 شناخت و توصیف الگوی مطلوب معنویت محیط کار و مدیریت ارتباط با مشتری وکیفیت زندگی کاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1399، شماره: 43
65 شناسایی موانع اجرای خط مشی های عمومی در مجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 3
66 شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده اجرای تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی(مورد مطالعه: دستگاه های اجرایی شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 16، شماره: 63
67 طراحی الگوی پرورش مدیر به عنوان مربی در بخش دولتی ایران: رویکرد هم افزایی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 9، شماره: 18
68 طراحی الگوی تصمیم گیری فرماندهان لشکر 41 ثارالله در عملیات والفجر 8 و تطبیق آن با مفاهیم نظریه فعالیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 2
69 طراحی الگوی توانمندسازهای مدیریت دانش مبتنی بر مبانی اسلامی در آموزش و پرورش شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
70 طراحی الگوی توسعه پایدار اجتماعی مبتنی بر خط مشی های فرهنگی سازمان های دولتی در راستای تامین حقوق شهروندی (مطالعه موردی شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
71 طراحی الگوی کارآفرینی سازمانی بارویکرداقتصادمقاومتی در وزارت آموزش وپرورش(مطالعه موردی استانهای غرب کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 4
72 طراحی مدل اجرای خط مشی حمایتی و خدماتی مبتنی برسبک مدیریت جهادی(مطالعه موردی بنیاد شهید وامورایثار گران استانهای فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 25، شماره: 95
73 طراحی مدل اجرای خط مشی های فرهنگی در رابطه با فرهنگ سازمانی و نقش میانجی معنویت در محیط کار (مطالعه موردی: بسیج داشجویی و اساتید) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 2
74 طراحی مدل اخلاق حرفه ای در سازمان منابع طبیعی، جنگل ها، مراتع و آبخیزداری (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 4
75 طراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش های سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 52
76 طراحی مدل حکمرانی خوب در صنعت و معدن در راستای توسعه پایدار با رویکرد کنش های نوآورانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 5، شماره: 1
77 طراحی مدل فرهنگ کار با توجه به عوامل عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی و ارائه الگوی مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
78 طراحی مدل مطلوب حکمرانی خوب شهری در اصفهان با رویکرد تحلیل موانع برنامه ریزی و مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 2
79 طراحی مدل مفهومی کارآفرینی سازمانی در کمیته امداد امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 3، شماره: 3
80 طراحی و تبیین الگوی آوای کارکنان با تاکید بر فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: ستاد مرکزی بانک کشاورزی و شعب آن بانک در تهران بزرگ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 10، شماره: 39
81 طراحی و روانسنجی "مقیاس هوش اخلاقی در پرستاران" در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 5
82 فراترکیب تاثیر مدیریت جهادی بر توسعه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
83 کشف عوامل موثر بر توسعه طرح تحول سلامت در وزارت درمان و آموزش پزشکی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
84 مدل پیش بینی تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی (مطالعه موردی : دستگاههای اجرایی شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه تعالی منابع انسانی دوره: 1، شماره: 1
85 مدل خط مشی گذاری مطلوب برای نهادینه کردن رویه های آموزشی اخلاق در اتاق های اصناف (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 2
86 مدل یابی رفتار های اخلاقی مبتنی بر نقش های مدیران وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 19، شماره: 47
87 مطالعه و تبیین عوامل مرتبط با مدیریت رفتار سیاسی در نظام بانکی و ارائه الگو با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 1
88 موشکافی ابعاد آوای کارکنان در بانک های دولتی(مورد مطالعه: ستاد مرکزی بانک کشاورزی و شعب آن بانک در تهران بزرگ) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 58
89 یکپارچه سازی شاخص های خط مشی گذاری فرهنگی کلان شهرها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با سرمایه اجتماعی در شرکت گاز استان کرمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت
2 آزار جنسی زنان در محیط کار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
3 آموزش و محیط زیست سالم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
4 احساس و قدرت (به عنوان نفوذ اجتماعی) و بررسی اثر آنها بر رفتار شهروند سازمانی، رفتار ناکارآمد فردی و سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
5 ارائه الگویی جهت بهبود بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
6 ارتباط هوش سازمانی و مدیریت کیفیت فراگیر؛ یک ضرورت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
7 افزایش بهره وری سازمان با تاکید بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های دانشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
8 الزامات و پیامدهای نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
9 ایجاد انگیزه در کارکنان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
10 بازاریابی شبکه ای و مدیریت زنجیره ی عرضه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
11 بانکداری الکترونیکی انتخاب یا الزام (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
12 بررسی اثر سیستم پاداش بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
13 بررسی اخلاق کارو آسیب های رفتاری در محیط کار (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
14 بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و بازاریابی رابطه مند در بانک ملی شهر ایذه (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه
15 بررسی ارتباط عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در شرکت گاز استان کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
16 بررسی ارتباط میان مدیریت تحول، تکنولوژی اطلاعات و کسب و کار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
17 بررسی استراتژیهای موضع سازی و رابطه آن با کیفیت و وفاداری مشتریان(مطالعه موردی در شرکت تک ماکارون) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
18 بررسی الگوهای رضایت مندی مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
19 بررسی انگیزش و ارزش ها در بازاریابی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
20 بررسی بهبود بهره وری در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
21 بررسی تاثیر آموزش و توسعه منابع انسانی در ارتقا سطح عملکرد و بهره وری پرسنل سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
22 بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی و ساختار سازمانی بر عملکرد شرکت های مهندسین مشاور (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
23 بررسی تاثیر توانمندسازی بر رشدحرفه ای کارکنان شهرداری مشهد جهت ارائه بهترخدمات الکترونیک شهری مطالعه موردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
24 بررسی تاثیر خلاقیت به عنوان یکی از ابعاد تفکر استراتژیک مدیران بر کیفیت محصولات در واحدهای تولیدی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
25 بررسی تاثیر نقش اوقات فراغت بر رفتارهای اخلاقی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، گرایش مهندسی فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
26 بررسی تحلیل ایفای نقشهای مدیران و رابطه آن با ارزش مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
27 بررسی تحلیلی ریسک های مرتبط بر شکوفایی خلاقیت منتهی به کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
28 بررسی جایگاه مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
29 بررسی جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر افزایش اعتبار شرکت در اجتماع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
30 بررسی چگونگی شکل گیری کارآفرینی واهمیت وجایگاه آن درسازمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
31 بررسی رابطه ابعاد معنویت و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی در شرکت توزیع و پخش فرآورده های نفتی شهر کرمان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
32 بررسی رابطه استرس شغلی باتیپ های شخصیتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
33 بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رقابت پذیری و وفاداری مشتریان در صنعت بیمه براساس نیروهای رقابتی پورتر مطالعه موردی: نمایندگی های شرکت سهامی بیمه ایران دراستان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
34 بررسی رابطه استقرار سیستم مدیریت انرژی با کاهش هزینه ها در گروه صنایع سیمان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی
35 بررسی رابطه اعتماد سازی و مدیریت تعارض با رضایت مشتریان(مورد مطالعه : بانک ملی شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
36 بررسی رابطه انگیزش کارکنان با میزان هویت سازمانی در شعب بانک صادرات شهر کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
37 بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان مورد مطالعه: بانک ملی شهرستان کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
38 بررسی رابطه بین آزار جنسی و اضطراب زنان در محیط کار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
39 بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و مولفه های سازمان یادگیرنده با کیفیت زندگی کاری کارکنان بانک کشاورزی منطقه کرمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
40 بررسی رابطه بین ارگونومی و عملکرد کارکنان در شرکت ملی پخش فرآوده های نفتی منطقه کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
41 بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و یادگیری سازمانی (مطالعه موردی : بانک ملی شعب استان کرمان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
42 بررسی رابطه بین توسعه سازمانی و پاسخگویی در ادارات دولتی شهر کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
43 بررسی رابطه بین توسعه سازمانی و شایسته سالاری در ادارات دولتی شهر کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
44 بررسی رابطه بین جذابیت وب سایت با تجارت و بازاریابی الکترونیکی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
45 بررسی رابطه بین رفتارهای اخلاقی مدیران با وجدان کاری کارکنان ادارات دولتی شهرستانکرمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
46 بررسی رابطه بین سایش اجتماعی کارکنان با عزت نفس سازمانی و تعارضات فردی آن ها در استانداری کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
47 بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض با مدیریت ارتباط با مشتری مطالعه موردی شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
48 بررسی رابطه بین سرمایه گذاری جمعی کارآفرینی استراتژیک کسب و کارهای نوپا مطالعه موردی:(شرکت های عضو پارک علم و فناوری شهر کرمان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
49 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانی رضایت شغلی در کارخانه لاستیک کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
50 بررسی رابطه بین عوامل جلب رضایت مشتری و بازایابی ارتباطی دربانک سپه شهر کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
51 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با سرمایه فکری: مطالعه موردی مدیران میانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
52 بررسی رابطه بین کاربردهای فناوری اطلاعات با اثر بخشی سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
53 بررسی رابطه بین مدیریت دانش با نوآوری سازمانی(مطالعه موردی: شرکت کرمان موتور بم) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
54 بررسی رابطه بین مدیریت زمان و رضایت شغلی کارکنان اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهر کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
55 بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع( TQM) با بهبود عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سازمانی در کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
56 بررسی رابطه بین مسیولیت اجتماعی با بالندگی سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
57 بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و مهارت های کارآفرینی درسازمان های دولتی شهرکرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
58 بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی وکارآفرینی سازمانی درسازمان های دولتی شهرکرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
59 بررسی رابطه تضمین کیفیت خدمات بانکی با اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
60 بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با عدالت سازمانی با اثر میانجی گری تعهد شغلی مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری،اقتصاد و بانکداری
61 بررسی رابطه سبکهای اتخاذ تصمیمات استراتژیک با توانمندسازی روانشناختی کارکنان در استانداری کرماان (دریافت مقاله) همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
62 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی کارکنان با آسیب های اجتماعی دانشجویاندر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
63 بررسی رابطه عدالت سازمانی با بهبود سازمانی در شرکت سهامی برق منطقهای کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
64 بررسی رابطه عنصر پیشبرد یا ارتقاء از عناصر آمیخته بازاریابی بر حفظ و جذب مشتریان بزرگ و کلیدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
65 بررسی رابطه عنصر پیشبرد یا ارتقاء از عناصر آمیخته بازاریابی بر حفظ و جذب مشتریان بزرگ و کلیدی بانک مهر اقتصاد استان فارس از دیدگاه مشتریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
66 بررسی رابطه فرهنگ ایمنی و مسیولیت اجتماعی (c.s.r) در دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
67 بررسی رابطه فناوری اطلاعات با اثر بخشی سازمانی اداره کل راه و شهر سازی استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی
68 بررسی رابطه مدیریت دانش و بهره وری کارکنان (مطالعه موردی در شرکت آب و فاضلاب شهر کرمان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
69 بررسی رابطه مدیریت دانش و کیفیت محصول(مورد مطالعه : کارخانه ریسندگی آذر اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
70 بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با ماندگاری مدیران مجتمع مس شهربابک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
71 بررسی رابطه معنویت محیط کاری با تفکر استراتژیک کارکنان در سازمان های دولتی شهر کرمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
72 بررسی رابطه میان اخلاق کار وکیفیت خدمات در سازمان های دولتی شهر کرمان (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
73 بررسی رابطه میان ساختار اجتماعی سازمان با توانمند سازی کارکنان در شهرداری و اداره تامین اجتماعی شهر زاهدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
74 بررسی رابطه میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی با جذب منابع بانکی در شعب بانک پاسارگاد منطقه شرق کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
75 بررسی رابطه میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی با جذب منابع بانکی در شعب بانک پاسارگاد منطقه شرق کشور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
76 بررسی رابطه نگرش های ناکارآمد با بالندگی سازمانی در کارکنان اداره کل بیمه سلامت کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
77 بررسی رابطه هوش عاطفی با ماندگاری مدیران مجتمع مس شهربابک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
78 بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با اثر بخشی سازمانی دربانک قرض الحسنه رسالت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
79 بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با تعهد کارکنان در مراکز بهداشتی و درمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
80 بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با تعهد کارکنان و کیفیت خدمات آنان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
81 بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با کیفیت خدمات در مراکز بهداشتی ودرمانی (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
82 بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی در ترک شغل مکان تحقیق بیمارستان ها (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
83 بررسی راهکارهای پیاده سازی طرح تشکیلاتی سازمان بدون مرز در مسیر توسعه (مطالعه موردی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
84 بررسی زمینه های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
85 بررسی سبکهای اتخاد تصمیمات استراتژیک توسط مدیران در استانداری کرمان و ارائه راهکار در جهت مشارکت منابع انسانی (دریافت مقاله) همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
86 بررسی عوامل کلیدی مدیریت دانش در بهره وری سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
87 بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات الکترونیک با استفاده از AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
88 بررسی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون با کار آفرینی سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی کرمان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
89 بررسی قدرت پیش بینی اشتیاق شغلی بر پایه متغیرهای هویت سازمانی، انگیزش کارراهه و مالکیت روان شناختی در کارکنان شرکت مس سرچشمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
90 بررسی کارآفرینی بر فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
91 بررسی کارآفرینی و فناوریهای نوین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
92 بررسی کیفیت خدمات در بانک سپه شهر کرمان و رابطه آن با رضایت مشتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
93 بررسی مدل ها و عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
94 بررسی مدلها و الگوهای رضایت مندی مشتری و شاخص های ان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
95 بررسی مدیریت ارتبط با مشتری بر کیفیت زندگی کاری کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
96 بررسی موانع کارآفرینی الکترونیک و ارائه راهکار و الگویی برای توسعه موفق کارآفرینی الکترونیک درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
97 بررسی موانع و راهکارهای خصوصی سازی و ارایه مدلی جامع جهت اجرای موفق اصل 44 (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
98 بررسی نقس سلامت سازمانی بر بهبود فرآیند کاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
99 بررسی نقش فناوری اطلاعات در تحول اداری و ارائه مدلی جامع جهت پیاده سازی موفق آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری
100 بررسی نقش مدیر به عنوان طراح و رابطه آن با اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
101 بررسی نقش مدیران و رابطه آن با اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
102 بررسی نقش مدیربه عنوان معلم و رابطه آن با اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
103 بررسی نقش منشور اخلاقی کارکنان بر بهبود رفتار تمکین مودیان مالیاتی ( مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان کرمان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
104 بررسی نقش و جایگاه سرمایه انسانی و مدیریت دانش در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
105 بررسی و توصیف اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری درتعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
106 بررسی و توصیف کیفیت خدمات بانکی با استفاده ازمدل BSQ درتعاونی اعتبارثامن الائمه (ع) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
107 بررسی وضعیت استارت آپ های فین تاک از دیدگاه مدیران بانک رفاه استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
108 بررسی هوش هیجانی و رابطه آن با اثر بخشی سازمانی در هزاره سوم (مطالعات موردی: بانک صادرات شمال شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
109 بررسی یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
110 برنامه ریزی ، کارآفرینی و توسعه هماهنگ مناطق کشور گامی موثر در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی
111 برنامه ریزی و رشد هماهنگ مناطق کشور- کلید توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
112 بهبود عملکرد نوآوری از طریق کسب دانش با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده حفظ کارکنان و شیوه های مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی شهر کرمان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت ، اقتصاد و بانکداری اسلامی
113 پارادایم استقرار سیستم های هوشمند مصنوعی در مدیریت دانش (KM) پارکهای علمی فناوری (دریافت مقاله) همایش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار
114 پارادایم مدیریت دانش و توسعه کارآفرینی سازمانی درعصرفناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دومین همایش کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات
115 پاسخگویی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
116 تاثیر آموزش کارکنان بر کیفیت خدمات؛ نقش میانجی تعهد سازمانی و تعهد به تغییر (مورد مطالعه: هتلهای گردشگری شهر کرمان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
117 تاثیر اخلاق حسابداری در اجرای موفقیت آمیز سیستم گزارشگری تجاری گسترش پذیر(XBRL) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری
118 تاثیر رفتار سیاسی بر اثربخشی سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
119 تاثیر ناهمسانی شناختی و رفتار فردی در مدیریت و حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
120 تاملی بررابطه کیفیت خدمات و اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان رویکردی جهت بهبود رضایت مشتری (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
121 تأملی بر نقش فناوری اطلاعات (IT) در بازاریابی ویروسی با تأکید بر اینترنت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
122 تجزیه و تحلیل سازمان در مدیریت و نقش آن در کارکنان(تحول سازمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
123 تحقیق و پژوهش پیرامون سیستم طراحی مدیریت اطلاعات برای تولیدات چرمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
124 تحلیل فناوری RFID شناسایی اجزا و کاربرد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
125 تحلیل نقش عدالت سازمانی بر رفتارهای اخلاقی کارکنان سازمان های دولتی شهرکرمان با استفاده از تئوری مجموعه های راف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
126 تحولی نوین در فناوری اطلاعات با برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در جهت کسب مزیت رقابتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
127 تعارض عاملی تسریع کننده در بروز خلاقیت کارکنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
128 تعریف، ابعاد، ویژگی ها وشاخصه های شخصیت بر رفتار سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
129 توانمندسازی منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسان ایران
130 توسعه ابعاد فرهنگی هافستد با بعد دینی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
131 توسعه بخش کشاورزی از طریق آموزش کارآفرینی با روش شناسایی مزیتهای نسبی و ضریب مکانی LQ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
132 حرکت به سمت بهره وری نیروی انسانی با اندیشه ای جهادگونه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
133 خلاقیت، جوهره کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
134 رابطه آموزه های دینی با اخلاق حرفه ای مدیران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
135 رابطه بین تعهد شغلی با استرس شغلی کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
136 رابطه کارآفرینی با چالش های اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
137 رابطه نقش های منابع انسانی استراتژیک با نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش (موردمطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر کرمان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت
138 رابطه نقش های منابع انسانی استراتژیک با نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی شهر کرمان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت ، اقتصاد و بانکداری اسلامی
139 راهکارهای بهبود کسب و کار دانش بنیان در کشور (دریافت مقاله) همایش شرکت های سرآمد، مادر و برندساز(لوکوموتیو اقتصاد دانش بنیان)
140 راهکارهایی برای افزایش بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
141 رفتار سیاسی در سازمان ها (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
142 رفتار شهروندی سازمانی و اثرات آن بر عملکرد وموفقیت سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
143 روابط میان هوش اجتماعی، هوش هیجانی و هوش فرهنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
144 رویکرد تحلیلی بر بانکداری الکترونیک و فرهنگ آن در جامعه (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
145 رهبری معنوی ابزاری مناسب بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
146 سازمان یادگیرنده عاملی جهت بهره مندی تحول سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
147 سازمان یادگیرنده، عاملی جهت بهره مندی تحول سازمانی (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
148 سکوت سازمانی، مانع ایجاد کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
149 طراحی سیستم مدیریت بحران درا یران (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
150 طراحی مدل آرمان های اخلاق حرفه ای در بانکداری اسلامی مبتنی برسبک تفکر مدیران و ساختار سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
151 طراحی مدل بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با روش دلفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
152 عوامل موثر بر حکومت مداری الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
153 کارآفرینی و مفاهیم آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
154 گردشگری روستایی پیامدها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
155 لزوم سرمایه گزاری در حوزه متن باز د رسازمانها د ولتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
156 مبانی ساختار سازمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
157 مدل ارتقا شایستگی مدیران حوزه سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
158 مدیریت ارتباط با مشتری در بانک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
159 مدیریت دانش در اتباط با طرح تکریم ارباب رجوع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
160 مدیریت دانش درکسب و کار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
161 مدیریت دانش و بازاریابی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
162 مدیریت دانش و داده کاوی برای بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
163 مدیریت دفاع فرهنگی باتاکید براندیشه های والای رهبرکبیر انقلاب امام خمینی ره (دریافت مقاله) همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
164 مدیریت و اندازه گیری سرمایه فکری با استفاده از کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری
165 مذیریت استراتژیک منابع انسانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
166 مروری بر شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
167 مروری بر هوش سازمانی:از مفاهیم تا نظریه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
168 مفاهیم و راهبردهای سازمان های کارآفرین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
169 موانع و عوامل موثر بر رابطه بین گردشگری و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
170 موثرترین روش اموزش و افزایش سرمایه های انسانی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری
171 مولفه های شایسته سالاری و نقش آن بر بهبود مدیریت تحول (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
172 مهندسی مجدد فرآیندها و بررسی طرح تحقیقاتی مهندسی مجدد در شرکت برق منطقه ای کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
173 نقد و بررسی سازمانهای شبکه ای در عصر اطلاعات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
174 نقش آینده پژوهی در توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
175 نقش سازمان های یادگیرنده مهارت محور در افزایش بهره وری و ارتقاء سلامت اداری (مطالعه موردی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
176 نقش سرمایه های اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری مطالعه موردی شرکت سیمان کرمان و سیمان بعثت رفسنجان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری
177 نقش مدیریت پارادوکس در استراتژی های منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
178 نقش مدیریت دانش در خلاقیت و نوآوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
179 نقش مهارت های منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی پایدار (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
180 نقش و ی کی ها (WIKI) در مدیریت دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
181 نقش هوش استراتژیک در سازمان های امروزی (دریافت مقاله) کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری
182 نگرش مفهومی برشهرا لکترونیک و زیرساختهای لازم برای ایجاد آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
183 نگرشی به خلاقیت فردی و سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
184 واکاوی استراتژی های توانمندسازی روانشناختی کارکنان جهت بهبود عملکردسازمان(مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
185 ویژگی ها، راهبردها و کاربردهای بانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
186 یادگیری الکترونیکی پارادایمی جدید جهت حرکت به سمت سازمان‌های مجازی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات