دکتر فرید براتی

دکتر فرید براتی دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر فرید براتی

Dr. Farid Barati

دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Abattoir Study of Ovine Maternal and Fetal Thyroid Lesions and the Respective Serum T۳ andT۴ Levels in an Endemic Goiter Region in Iran (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 2، شماره: 3
2 اثر تجویز دوزهای مختلف هورمون های PMSG و hCG بر میزان لقاح و باروری موش های صحرایی نژاد ویستار (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 8، شماره: 2
3 ارزشیابی برنامه پیشگیری از اعتیاد در محیط کار (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 2
4 Effects of Tyrode's solution osmolarities and milk on bull sperm storage above zero temperatures (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 9، شماره: 1
5 Evaluation of oxidant/antioxidant status in serum of sheep experimentally envenomated with Hemiscorpius lepturus scorpion venom (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 10، شماره: 2
6 The effects of ex vivo cold-storage on cryopreservation of the goat (Caprus hircus) epididymal sperm (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 11، شماره: 9
7 بررسی اثرات فصل، سن، جنس و وضعیت تولید مثلی بر میزان غلظت سرمی هورمون های تیروئیدی است های عرب در خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 2
8 بررسی برخی خصوصیات کیفی و ریخت شناسی اسپرم میگوی پا سفید غربی(Litopenaeus vaname) در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 20، شماره: 4
9 بررسی تغییرات سطح سرمی سیتوکین اینترلوکین- ۶ یک هفته قبل تا یک هفته بعد از زایمان طبیعی در میش (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 14، شماره: 1
10 بررسی نقش تعدیل گر ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه بین کارایی عملکرد حسابرس داخلی و اثر بخشی کنترل های داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 4، شماره: 46
11 تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری دوره: 1، شماره: 2
12 مشخصات مورفومتریک بیضه و اپیدیدیم وشاخص های اسپرم اپیدیدیمی در بز بالغ ایرانی Caprus hircus (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 26، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی گذشته نگر دلا یل سخت زایی گوسفندهای مبتلا ارجاع شده به بیمارستان دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز در طی 10 سال گذشته (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 تاثیر تجویز کابرگولین GnRH مختصات سونوگرافیک تخمدان سگ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
3 تاثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
4 چالش های تشخیصی و درمانی پیچ خوردگی رحمی در مادیان، ضرورت مداخله جراحی در درمان آن (دریافت مقاله) اولین کنگره دانشجویان کشاورزی، دامپزشکی، محیط زیست و منابع طبیعی
5 مطالعه گذشته نگر ناباروری در گاوهای منطقه شهرستان اهواز طی سالهای 1376 -86 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 مقایسه دو روش شناورسازی (Swim up) هیستوپرپ (Histoprep) برای خالص سازی اسپرم اپیدیدیمی گاومیش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
7 مقایسه سونوگرافی کالبدگشایی تخمدان سگ در مرحله انستروس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران