دکتر شهاب بهادران

دکتر شهاب بهادران دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر شهاب بهادران

Dr. Shahab Bahadoran

دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش گرمایی القایی بر برخی از شاخص های کیفیت تخم در مرغان تخم گذارتجاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 1
2 اثر سیر بر بازده رشد، شکل شناسی پرزهای روده و عیار پادتن سرم علیه واکسن نیوکاسل و آنفلوانزا در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 8، شماره: 1
3 ارزیابی اثر روغن فرار میخک بر شاخص اکسیداسیون و تجمع زیستی (کبد و عضلات) به دنبال مصرف سرب در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 5
4 ارزیابی اثر عصاره الکلی کرفس کوهی بر شاخص های تولید، میزان تلفات و پروفایل لیپیدی جوجه های گوشتی مبتلا به سندرم آسیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 14، شماره: 2
5 Recovery effects of pomegranate seed powder on the testes following cadmium poisoning in Japanese quail (Coturnix japonica); a stereological and lipid peroxidation study (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 2
6 بررسی اثر پروبیوتیک پروتکسین بر کاهش اکسیداسیون لیپیدی و تجمع بافتی ناشی از مصرف کادمیوم در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 2
7 بررسی اثر عصاره های گیاهی مریم گلی (Salvia officinalis) و مرزنجوش (Origanum vulgare) بر پروفایل لیپیدی سرم جوجه های مبتلا به سندرم آسیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 2
8 بررسی اثرات محافظت کنندگی عصاره الکلی پوست انار در برابر استرس اکسیداتیو متعاقب مسمومیت تجربی کادمیوم در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 2
9 بررسی میزان شیوع و بروز گونه های مختلف شپش در پرندگان بومی شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری در سال های 1396 تا 1397 (دریافت مقاله) فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی دوره: 6، شماره: 2
10 تأثیر استفاده از پودر اکیناسه بر بازدهی تولید و دفع ااسیست در کوکسیدیوز تجربی حاصله از آیمریا تنلا (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 23، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری اشرش یاکلی E.Coli در گله ها ی ارجاعی به کلینیک دامپزشکی دانشگاه شهرکرد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 Comparison of 2 Methods of Cell Culture on the Structure and Differentiation of Quail Bone Marrow Stem Cells (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
3 بررسی گذشته نگر شیوع فصلی بیماریهای مختلف درگله های جوجه گوشتی ارجاعی به کلینیک دامپزشکی دانشگاه شهرکرد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
4 تاثیر اسید آسکوربیک بر تغییرات هیستومورفولوژیکی قلب و عروق قلبی جوجه های گوشتی در سندرم آسیت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
5 ناهنجاری ها و بیماری های مختلف در بررسی 6 ماهه یک فارم شترمرغ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 هپاتوپاتى به علت ذخیره بیش از حد آهن در مرغ مینا : گزینه هاى درمان و رژیم غذایى (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران