دکتر علی بیاتی اشکفتکی

دکتر علی بیاتی اشکفتکی دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

دکتر علی بیاتی اشکفتکی

Dr. Ali Bayati

دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.