دکتر صمد تقی پور بروجنی

دکتر صمد تقی پور بروجنی استاد تمام مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دکتر صمد تقی پور بروجنی

Dr. Samad Taghipour

استاد تمام مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی پویای کشش نامتعادل مغناطیسی ماشین القایی رتور سیم پیچی شده در شرایط ناهم محوری رتور (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 9، شماره: 1
2 بهبود مشخصه ماشین القایی دو سو تغذیه بدون جاروبک با استفاده از یک مدار رتور جدید (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 10، شماره: 1
3 بهینه سازی گشتاور دندانه در موتورهای آهنربایی سطحی به روش چند تکه کردن قطب های آهنربا (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 2، شماره: 4
4 مدل سازی تحلیلی ناهممحوری روتور در ماشین ورنیه آهن ربایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 7، شماره: 2
5 مدل‌سازی دینامیکی و بررسی تأثیر مدار رتور بر رفتار ماشین القایی دوسو-تغذیه بدون جاروبک (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز سیگنال کوچک ژنراتور سنکرون به همراه توربین بادی مبتنی بر DFIG با در نظر گرفتن سرعت تصادفی باد و گشتاور میراساز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
2 اثر مورب نمودن کناره های آهنربا با هدف کاهش گشتاور دندانه در ماشین های الکتریکی با آهنربای سطحی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
3 اثر مورب نمودن کناره های آهنربا با هدف کاهش گشتاور دندانه در ماشین های الکتریکی با آهنربای سطحی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
4 اثر مورب نمودن کنارههای آهنربا در کاهش گشتاور دندانه در ماشینهای آهنربای سطحی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
5 ارایهی روشی برای بهبود عملکرد رلهی دیستانس برای خطوط انتقال دو مداره با استفاده از فانشن های ستینگ گروپ رله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
6 بررسی تاثیرکوپلینگ متقابل خطوط موازی دومداره برروی عملکرد رله ی دیستانس در حالت های مختلف بهره برداری خطوط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
7 بررسی و تحلیل نیروهای نامتعادل مغناطیسی در ماشین الکتریکی آهنربایی سطحی و شیار کسری با ترکیب تعداد قطب و شیار به صورت 2±P =Ns2 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
8 بهبود کیفیت توان با کنترل ژنراتور القایی تغذیه دوبل به روش کنترل مد لغزشی در شرایط ولتاژ نامتعادل شبکه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
9 بهینه سازی گشتاور دندانه در موتورهای مغناطیس دائم با آهنربای سطحی به روش چند تکه کردن قطب های آهنذبایی با استفاده از روش تاگوچی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
10 بهینه سازی موتورPMa-SRبه کمک روش های هوشمند و تحلیل اجزای محدود (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
11 بهینه سازی موتورهای مغناطیس دائم با آهنربای سطحی به روش چند تکه نمودن آهنربابا استفاده از روش تاگوچی و آنالیز اجزای محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
12 کاربرد ضرایب حساسیت در الگوریتم ژنتیک جهت بهبود روند برنامه ریزی سیستم انتقال (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
13 مقایسه رفتار گذرای ژنراتور سنکرون و ژنراتور القایی با کنترل برداری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر