دکتر حامد جاودانیان

دکتر حامد جاودانیان دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دکتر حامد جاودانیان

Dr. Hamed Javdanian

دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی رفتار دینامیکی ماسه های کربناتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 4، شماره: 1
2 Behavioral Interference of Vibrating Machines Foundations Constructed on Sandy Soils (RESEARCH NOTE) (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 4
3 برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و نشست منطقه ای: مطالعه ی موردی شهر دامنه، اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 1، شماره: 1
4 پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای گستره شهر سمنان براساس نتایج آزمایش های ژئوفیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 26
5 پیش بینی جابه جایی های لرزه ای شیب سدهای خاکی با استفاده از سیستم های فازی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 5، شماره: 19
6 شناسایی و تثبیت خاک های واگرا: مطالعه موردی کانال انتقال آب سیمین دشت-گرمسار (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 11، شماره: 1
7 مطالعه ی آزمایشگاهی بر مدول برشی دینامیکی بیشینه ماسه ی کربناتی بوشهر (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
8 مقایسه رفتار دینامیکی ماسه های کربناتی هرمز و سیلیکاتی بابلسر در شرایط یکسان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اصلاح رکورد زلزله بر ارزیابی رفتار لرزه ای سدهای خاکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
2 اثر تداخل بر ظرفیت باربری شالوده های سطحی مستقر بر خاک مسلح با ژئوگرید (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 اثر تداخل بر ظرفیت باربری شالودههای سطحی مستقر بر خاک مسلح با ژئوسینتتیک (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
4 اثر لایه بندی خاک بر جریان آب از پی سد خاکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
5 ارزیابی اثر تسلیح بر شتاب تسلیم شیب های خاکی مسلح با ژئوسنتتیک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 ارزیابی بروز پدیده روانگرایی مبتنی بر انرژی کرنشی با استفاده از الگوریتم برنامه نویسی بیان ژنی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس مفهوم انرژی با استفاده از مطالعات آماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
8 ارزیابی نشست لرزه ای سدهای خاکی تحت اثر بارگذاری زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
9 BEHAVIOR OF EARTH DAMS DUE TO DOWNSAMPLING-BASED RECORDS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 EVALUATING THE INTERACTION BETWEEN MULTIPLE IRREGULAR TOPOGRAPHIES DURING EARTHQUAKES (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 بررسی اثر پسماندهای ساختمانی بر خواص مکانیکی و دوام بتن قلیا فعال سرباره ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
12 بررسی اثر زمان ضربهی مثبت در پاسخ دینامیکی غیرخطی سیستم یکدرجه آزادی تحت بار انفجار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
13 بررسی اثر زهکش افقی بر بروز روانگرایی در پی سد خاکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
14 بررسی اثر ساختگاه بر پاسخ سازه های بتنی در زلزله سرپل ذهاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
15 بررسی اثر موقعیت دیوار آببند بر کاهش نشت از زیر سد خاکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی پارامترهای جنبش نیرومند زمین در سه زلزله تربت حیدریه، ذررات، زیوه به روش مستقیم و روش تبدیل سریع موجکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
17 بررسی خواص مکانیکی بتن ضایعاتی حاوی اکسید منیزیم واکنش پذیر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
18 بررسی رفتار پی های نواری مجاور هم مستقر بر شیب های خاکی مسلح (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 بررسی رفتار شالودههای سطحی مجاور هم بر روی خاک مسلح با ژئوسینتتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
20 پهنه بندی پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک شهر سمنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
21 پیامدهای تغییر سطح آب زیرزمینی بر نشست ساختمان ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
22 تخمین آبشستگی پایین دست سازه های کنترل شیب دار با استفاده از شبکه های عصبی هوشمند (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
23 تخمین تغییرشکل های جانبی ناشی از روانگرایی با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
24 تخمین داده های شتاب طراحی موثر A95، شدت آریاس و شدت مشخصه زلزله های تربت حیدریه، ذررات، زیوه با استفاده از تبدیل سریع موجکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
25 ظرفیت باربری پیهای سطحی دایرهای متداخل بر روی خاکهای ماسهای مسلح شده با ژئوسینتتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
26 مطالعه آزمایشگاهی اثر نانوسیلیس بر مقاومت فشاری محصور نشده خاک چسبنده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
27 مقایسه سختی برشی ماسه های کربناتی و سیلیکاته با استفاده از آزمایش های دینامیکی و سیکلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله