دکتر سلمان عمرانی

دکتر سلمان عمرانی

دکتر سلمان عمرانی

Dr. Salman Emrani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا حقوق بشر اخلاقا جهان شمول است (نقد مبانی اخلاقی حقوق بشر جهان شمول) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر و شهروندی دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی کارکردهای نهاد «امر به معروف ونهی از منکر» از منظر نظریه های جرم شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 5، شماره: 2
3 جایگاه گزارشگری جرم در سیاست جنایی اسلامی از منظر مبانی فقهی (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
4 مبانی فقهی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 4، شماره: 1
5 مبانی فقهی و حقوقی تغییرات مواد عمومی دیات (در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 3، شماره: 2
6 نظارت اجتماعی در هیئت های مذهبی و نقش آن در پیشگیری از جرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 6، شماره: 1
7 واکاوی انسجام گرایی و مبنا گرایی در نظریات حقوقی: تحلیل موردی «نظریه جرم انگاری» (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 23، شماره: 3