دکتر علی آقایی جودکی

دکتر علی آقایی جودکی سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان لرستان

دکتر علی آقایی جودکی

Dr. Ali Aghaei Joudaki

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.