سیدمصطفی سعادت مصطفوی

 سیدمصطفی سعادت مصطفوی

سیدمصطفی سعادت مصطفوی

Seyyed Mostafa Sa'adat Mostafavi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «کاشفیت» یا «ناقلیت» اجازه معامله فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 10، شماره: 34
2 اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 19، شماره: 47
3 بازگش تپذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 18، شماره: 45
4 تاثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 20، شماره: 49
5 تحلیل عقد حفاظت در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 37
6 تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 16، شماره: 42
7 جریان قاعده اصولی حکومت و بقای رابطه زوجیت و ترتب آثار آن (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 23، شماره: 1
8 رویکردی نوین به مبحث مالیت: مالیت استقبالی در فقه و حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 4، شماره: 2
9 مبانی فقهی و حقوقی پرداخت نفقه به زن در ایام عده وفات (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 2، شماره: 1
10 مبنای حکومت اراده و تراضی در خیارات در حقوق ایران و فقه مذاهب اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 2، شماره: 2
11 مصادیق طلاق به اختیار زوجه در فقه اسلامی، حقوق مصر و ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 21، شماره: 51
12 نگرشی جدید به مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 3، شماره: 1
13 وضعیت معاملات مضطر در حالت سوءاستفاده از اضطرار (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اصول قراردادهای تجارت بین المللی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 3، شماره: 2