دکتر غلامحسین گریوانی

دکتر غلامحسین گریوانی School of Chemistry, Damghan University, Damghan,  Iran

دکتر غلامحسین گریوانی

Dr. Gholam Hossein Grivani

School of Chemistry, Damghan University, Damghan, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A new ionic Schiff base co-polymer and its Metallo- polymers (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
2 Analysis of Drug resistance property of A2780 ovarian cancer cell lines by using of two new Schiff base complexes (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
3 Polymeric Schiff Base Zinc(II) Complex Based on N,N-bipyridinium: Synthesis, characterization and thermal study (دریافت مقاله) بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران
4 Synthesis and characterization of new Schiff base complex and investigate the anticancer activity (دریافت مقاله) بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران
5 Synthesis and characterization of polymeric Schiff base ligand and its vanadium complex derived from N,N-bipyridinium (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
6 Synthesis and Characterization of Two Transition Metal Ionic Schiff Base Complexes and Investigate the Anticancer Activity (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
7 Synthesis and characterization of VO2+ and Mn2+ complexes containing a Schiff base ligand derived from Tryptamine and 2-hydroxy-1- naphtaldehyde (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
8 Two new VOL(acac) and ZnL(OAC) Schiff base complexes containing ionic Schiff base ligand: synthesis and characterization (دریافت مقاله) بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران
9 Water soluble ionic Ni2L2(OH)(Cl) and Cu2L2(OAC)2. 4H2O Schiff base Complexes (L= 5-methyl 1-methylbenzimidazoliumsalicylimine ethylene N, N- dimethyl amine- chloride): Synthesis and Characterization (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
10 تثبیت جزء دی اکسو مولیبدنیل استیل استوناتو VI از طریق لیگاند بازشیف برروی بستر نانولوله کربنی چنددیواره و بررسی فعالیت کاتالیزوری ان در اپوکسایش الکن ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
11 سنتز و شناسایی کمپلکس باز شیف پلیمری جدید روی (II) بر پایه بی پیریدینیوم وبررسی پایداری حرارتی آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی