دکتر پروین پرتوی

دکتر پروین پرتوی استاد دانشگاه هنر تهران

دکتر پروین پرتوی

Dr. Parvin Partovi

استاد دانشگاه هنر تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی محورهای مطلوب پیاده مداری به‌منظور ارتقای گردشگری شهری مطالعه موردی: بافت مرکزی و تاریخی شهر سقز (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 3
2 بررسی مقایسه ای-تطبیقی معنای مرکز در آراء مکتب اصفهان و اندیشه هایدگر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 48
3 بررسی نقش نفوذپذیری در ارتقاء کیفیت محیط محله (مطالعه موردی: محله ی نارمک تهران) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 9، شماره: 21
4 پیوند مردم نگاری و نظریه مبنایی ؛ روشی برای پژوهش در مطالعات شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 39
5 تاب آوری فضایی بازارهای سنتی (موردپژوهی: بازار قیصریه اصفهان) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 52
6 تبیین زمینه ها و اصول پساساختارگرایی در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 9، شماره: 16
7 زنان و فضای سوم؛ بازخوانی مفهوم حوزه عمومی در محدوده مرکزی شهر تهران(خیابان انقلاب) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 16، شماره: 3
8 سازوکارهای تحقق منفعت عمومی در طرحهای موفق توسعه شهری با تاکید بر نظریههای شهرسازی نیمه دوم سده بیستم (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 28، شماره: 3
9 سیر تکوینی اندیشه امس راپاپورت در حوزه فرهنگ و مطالعات رفتار-محیط (دریافت مقاله) مجله علمی شهرسازی ایران دوره: 4، شماره: 6
10 عوامل مؤثر بر ایجاد و ارتقاء اجتماع پذیری در فضاهای عمومی با مقیاس های مختلف شهر تهران (نمونه موردی : فضاهای عمومی دو محله و یک ناحیه در منطقه 7 تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 34
11 گفت وگوى درون و برون در نگرشی پدیدارشناسانه به مکان (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 13، شماره: 3
12 مدل مفهومی و چارچوب تحلیلی پیاده مداری با تاکید بر رویکرد نوشهرسازی (مورد پژوهی: فاز چهار مهرشهر کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 9
13 مدیریت یکپارچه منابع آبی در برنامه ریزی شهری با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی : تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 2
14 مفهوم اجتماع [محلی] در نظریه های جامعه‌شناسی شهری: ملاحظات کاربست نظریه ها در برنامه‌ریزی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 35
15 مولفه های موثر بر مشارکت کودکان در فرایند تهیه و اجرای طرح های توسعه محله ای(مورد پژوهی: محله سرشور مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری در برابر زلزله با استفاده از مدل IHWP: نمونه موردی محله جوادیه، منطقه 16 شهرداری تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی
2 ارزیابی تحلیلی بازسازی سه شهر زلزله زده ایران (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
3 اصول راهبردها و سیاست های طراحی محیط امن به منظور ارتقاء کیفیت زندگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
4 بررسی تاثیر سیاست های حفاظت از رودخانه های شهری با تاکید بر پایداری اکوولوژیکی شهرها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
5 بررسی تطبیقی سیاست های برنامه ریزی شهری در راستای حفاظت از رودخانه های شهری با تاکید بر پایداری اکولوژیکی نمونه موردی رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
6 بررسی چگونگی ارتقاء آگاهی های شهروندان به واسطه تعامل با شهر با تاکید بر تجارب رویکرد شهر آموزش دهنده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر
7 تحقق منفعت عمومی در طرح های موفق توسعه شهری (نمونه موردی: طرح چشم انداز زودس (آمستردام)) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
8 تحلیل کاربست منفعت عمومی در طرحهای موفق توسعه شهری (نمونه موردی: طرح بازآفرینی محله ریجنت پارک شهر تورنتو) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
9 خوانش اصول برنامه ریزی همکارانه از دریچه مفهوم منفعت عمومی و بکارگیری آن در نظام برنامه ریزی شهری ایران و نقش و وظایف برنامه ریزان (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
10 خوانش اصول برنامه ریزی همکارانه از دریچه مفهوم منفعت عمومی و بکارگیری آن در نظام برنامه ریزی شهری ایران و نقش و وظایف برنامه ریزان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
11 رویکرد سالتوژنز(سلامت افزایی) و بهبود وضعیت اجتماعی و زیست محیطی محلات شهری( نمونه موردی: محله سعدی شیراز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
12 سیاست های برنامه ریزی شهری در راستای حفاظت از رودخانه های شهری در ایران و جهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
13 کاربرد رویکرد سالتوژنز در طراحی و برنامه ریزی محیط های شهری سالم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
14 کندوکاوی در مفهوم منفعت عمومی در پارادایم پوزیتویسم (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
15 نقش شرکت و بنگاههای خرد و میانی (SMEs) در بهبود گردشگری شهری در کشوری در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها