دکتر محمدمهدی کشتکار

دکتر محمدمهدی کشتکار دانشیار- عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی شهید سلیمانی (کرمان)

دکتر محمدمهدی کشتکار

Dr. Mohamad Mahdi Keshtkar

دانشیار- عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی شهید سلیمانی (کرمان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.